Wizyta Donalda Johnstona — sekretarza generalnego OECD
w TIGERze i WSPiZie — 26.10.2001