Aktualności: Sylwetka dr Jana Maciejewicza

 

       

JAN MACIEJEWICZ

Prezes Zarządu A.T. Kearney w Warszawie, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, dr ekonomii, wykładowca Harvard University (stypendium Fulbrighta).
Posiada dogłębną znajomość i bogate doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji projektów w dziedzinie strategii, restrukturyzacji, badania rynku, redukcji kosztów, dystrybucji i logistyki.

Przed podjęciem pracy dla A.T. Kearney, Jan Maciejewicz był Prezesem firmy Deloitte & Touche, którą wprowadził na rynek polski w 1990 r. Uprzednio pracował w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą jako ekspert w dziedzinie transferu technologii i handlu usługami; uczestniczył w negocjacjach Rundy Urugwajskiej GATT w dziedzinie usług.

A. T. Kearney

Firma A.T. Kearney należy do grupy wiodących firm konsultingowych (Top 10). Zatrudnia ponad 3.500 konsultantów w ponad 30 krajach na całym świecie. A.T. Kearney jest najszybciej rozwijającą się firmą doradczą w dziedzinie zarządzania. Od 1990 roku osiąga "dwucyfrowy" średnioroczny wzrost sprzedaży, dzięki czemu w roku 1997 jej przychody przekroczyły miliard dolarów amerykańskich.
Zakres usług doradczych świadczonych przez firmę obejmuje doradztwo strategiczne, operacyjne oraz najnowsze rozwiązania w obszarze technologii informacyjnej.

A.T. Kearney posiada wszechstronne doświadczenie w wielu branżach, z których do najistotniejszych należy zaliczyć: przemysł motoryzacyjny, telekomunikację, bankowość i ubezpieczenia, przemysł elektroniczny, transport, energetykę oraz ochronę zdrowia.
W Polsce firma A.T. Kearney realizuje projekty od początku lat 90-tych, natomiast otwarcie stałego biura miało miejsce w 1996 r.