Dr. Wojciech Przychodzen - publications

     

1. Potencjał wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie transformacji (Growth Potential in Poland during Postsocialist Transformation), Enterprise Science Quaterly, vol. 16(3), 2010.

2. The Great Transformation, 1989-2009, Acta Oeconomica, vol. 59(3).

3. Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych (The Unofficial Economy and Income Inequalities in Transition Economies), ALK Master of Business Administration, no. 2(97), 2009 (with Przychodzen, J.)

4. Polska transformacja systemowa a wybrane aspekty nierówności społecznych (Polish Systemic Transformation and the Selected Issues of Social Coherence), [in:] Fiedor B., Hockuba Z. (eds.), Economic Sciences and their Future in the Face of Present-Day, Polish Economic Society.

5. Zróżnicowanie dochodów a wzrost w gospodarkach posocjalistycznych (Income Inequality and Growth in Transition Economies), [in:] Woźniak M. (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Rzeszow University Publishing House, Rzeszow 2008

6. GPW w latach 1991-2007 - rozwój i jego główne czynniki (Warsaw Stock Exchange in 1991-2007 - growth and its key factors), LKAEM Master of Business Administration, no. 6(87), 2007

7. Summary and Comparison of the Polish and German Capital Markets, [in:] Moore P. (ed.), Excursion to Poland, Fachhochschule Stralsund 2006