Seminars

       

 

Przyszłość sektora finansowego w warunkach konkurencji globalnej.

Abstract

19th December 2001 5.00 p.m. TIGER

Procesy deregulacyjne oraz prywatyzacyjne w Polsce w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku doprowadziły do sytuacji, w której blisko cały sektor finansowy, poza nielicznymi wyjątkami, przeszedł pod kontrolę graczy regionalnych i globalnych. Polska stała się terenem konkurencji wielkich instytucji finansowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Rodzi to nowe możliwości i zagrożenia dla rynku i jego podmiotów oraz nowe wyzwania i problemy dla władzy rządowej.

Potrzebne jest więc podjęcie odpowiednich działań zarówno w zakresie wytworzenia mechanizmów współpracy pomiędzy władzą publiczną a nowymi inwestorami, jak i w zakresie kształtowania pożądanej struktury sektora finansowego.