"Kuda idiot mir. Politiczeskaja ekonomija buduszczewo"
(„Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”)
- recenzje


GWK Aktualności
Publikacje

Książki
Artykuły
Working Papers
Referaty na konferencje
Eseje
Wywiady
Wykłady i wystąpienia
CV
Wykład 2018
Kontakt
English version
     
kuda idiot

"Kuda idiot mir. Politiczeskaja ekonomija buduszczewo"
(„Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”)


Izdatielstwo Magistr, Moskwa 2014, s. 528

Prof. W. Klinow

Recenzja prof. N. Jaszinej

Recenzja prof. R. Grinberga