Aktualności: rok 2003


     

Grudzień 17, 2003, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa poprowadziła Pani profesor Ewa Okoń-Horodyńska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki. Wykład Pani Minister nosił tytuł "Innowacyjność - konkurencyjność - rozwój".
Sylwetka Pani Minister
Streszczenie

Grudzień 16, 2003
Za zasługi we wspomaganiu Biblioteki Narodowej Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko - został wyróżniony dyplomem "Przyjacielowi i Mecenasowi Biblioteki Narodowej". Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w gmachu BN przy Al. Niepodległości 213, Audytorium im. Stefana Dembego, we wtorek, 16 grudnia, o godz. 12:00.
Biblioteka Narodowa

Grudzień 15, 2003
Asystent ds. naukowych w TIGERze - mgr Andrzej Bolesta uczestniczył w dyskusji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego pt. "Jak zdemokratyzować demokrację?" Było to drugie spotkanie z cyklu "Kryzys państwa i drogi wyjścia".

Grudzień 12, 2003, Rzeszów
Prof. Grzegorz W. Kołodko gościł w Rzeszowie, gdzie podczas Sesji Popularnonaukowej w ZSE im. Marii Skłodowskiej - Curie przedstawił wykład i poprowadził dyskusję panelową na temat: "Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji".

Grudzień 5-7, 2003
Studenckie Koło Naukowe "Tygryski" zorganizowało swoją kolejną semestralną konferencję - z udziałem prof. Grzegorza W. Kołodko. Tym razem jej tematem było zarządzanie strategiczne.

Grudzień 5, 2003
Na zaproszenie Wiktora Juszczenko, Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko - wziął udział w międzynarodowej konferencji na temat "Modern risks and goals of the democratic development in Ukraine". Gospodarzem konferencji, która odbyła się w Kijowie, byli m. in. Agency for Social Analysis oraz Open Society Institute. W trakcie konferencji prof. G. W. Kołodko wystąpił w panelu na temat "Modern contexts of the world development. Possibilities of a new self-determinantion of Ukraine".

Grudzień 2, 2003
Asystent w TIGERze - Andrzej Bolesta uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Instytut Krajów Rozwijających się, Uniwersytetu Warszawskiego, z cyklu "Dialogi Trzeciego Świata", gdzie dyskutował między innymi na temat przemian systemowych w Chinach i sytuacji gospodarczej w Zimbabwe.

Listopad 2003
Komisja Europejska w niedawno opublikowanym "Szczegółowym raporcie monitorującym w sprawie przygotowań Polski do członkostwa" zauważa, że program reformy finansów, zaakceptowany przez rząd w marcu 2003 r. (znany jako "Program Naprawy Finansów Rzeczpospolitej" i powstały przy współudziale pracowników TIGERa), został praktycznie porzucony, a wola rządu przeprowadzenia potrzebnych reform fiskalnych pozostaje pod znakiem zapytania.
Polska wersja raportu
Wersja angielska

Listopad 28, 2003
Studenckie Koło Naukowe Tygryski odbyło trzecie seminarium, organizowane wespół z prof. G. W. Kołodko, z cyklu "Zarządzanie narodowymi instytucjami kultury". Po Operze Narodowej i i Bibliotece Narodowej Koło odwiedziło Filharmonię Narodową, gdzie wysłuchało koncertu symfonicznego z okazji 100. rocznicy urodzin Arama Chaczaturiana - Suita z baletu Gajane - fragmenty (Taniec młodych dziewcząt, Kołysanka, Taniec z szablami, Hopak), Koncert skrzypcowy, II Symfonia. Seminarium poprowadził Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Narodowej, Pan Antoni Wit.

Listopad 27, 2003
Studenckie Koło Naukowe Tygryski odbyło drugie seminarium, organizowane wespół z prof. G. W. Kołodko, z cyklu "Zarządzanie narodowymi instytucjami kultury". Tym razem Koło odwiedziło Bibliotekę Narodową. Seminarium poprowadził Dyrektor Biblioteki Narodowej, Pan Michał Jagiełło.

Listopad 23-26, 2003
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w konferencji pt. "Integrating Europe. Potential and Performance of the Social Sciences in the Process of EU Enlargement" organizowanej w Wiedniu przez Austriackie Towarzystwo Socjologiczne we współpracy z Unią Europejską.
Wiecej

Listopad 19, 2003, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa. Naszym gościem był prof. Jan Czekaj, członek Rady Polityki Pieniężnej. Prof. Czekaj poprowadził seminarium na temat: "Kierunki ewolucji polityki pieniężnej w Polsce".
Sylwetka autora
Streszczenie

Listopad 17, 2003
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zorganizowało konferencję naukową na temat "Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej", w trakcie której prof. Grzegorz W. Kołodko wystąpił z referatem pt. "Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy".

Listopad 15-16, 2003
12 listopada 2003 Dyrektor TIGERa -- Professor Grzegorz W. Kolodko -- uczestniczył w telewizyjnej debacie BBC World Service TV, która była transmitowana globalnie w weekend 15/16 listopada (w sobotę o 14:10 i 23:10 czasu środkowo-europejskiego oraz w niedzielę o 10:10 i 19:10). Tematem debaty była "Integracja Europejska". Główny prezenter BBC World, Nik Gowing był moderatorem dyskusji. Mając na uwadze fakt, że polityczny proces rozszerzenia UE szybko postępuje, debata skoncentrowana była na zagadnieniach atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej UE, źródeł wzrostu i gospodarczego dynamizmu w zintegrowanej Europie, ryzyku towarzyszącym rozszerzeniu i jego wpływie na światową gospodarkę.

Listopad 13, 2003, godz. 17:00, sala D207
Studenckie Koło Naukowe Tygryski gościło Pana Enrico Pavoniego - dyrektora generalnego Fiat Auto Poland.

Listopad 8, 2003
Na zaproszenie Dyrektora Naczelnego oraz Pierwszego Dyrygenta Opery Narodowej, Pana Jacka Kaspszyka, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Tygryski odbyli pierwsze seminarium, organizowane wespół z prof. G. W. Kołodko, z cyklu "Zarządzanie narodowymi instytucjami kultury", po którym obejrzeli operę Karola Szymanowskiego pt. "Król Roger".

Listopad 3 - 4, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko, jako jeden z trzech głównych mówców, uczestniczył w debacie pt. "The Enlarged European Union and the South: A New Era for a Responsible Europe" wieńczącej konferencję organizowaną w Wiedniu przez Society for International Development (SID), oraz European Association of Development Research and Training Institutes (EADI). Temat konferencji: "Development Cooperation in an Enlarged European Union".
www.euforic.org/sid-europe/

Październik 2003
Nakładem Ashgate Publishing Ltd. ukazała się książka pod redakcją naukową prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Emerging Market Economies. Globalization and Development".

Wprowadzenie
Spis Treści
Opinie
Formularz zamówienia

Październik 2003
Nakładem World Affairs Press ukazała się w Chinach książka prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Quan Qiu Hua Yu Hou She Hui Zhu Yi Guo Jia Da Yu Ce, Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She". Jest to ósma edycja językowa tej pracy.
Spis Treści (po chinsku)

Październik 29, 2003 godz. 17:30, sala B5
Seminarium TIGERa. Naszym gościem był prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł seminarium to: "Problemy absorpcji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce".
Sylwetka autora
Streszczenie

Październik 28, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się w Londynie z grupą inwestorów globalnych, bankierami z grupy Citibank oraz reprezentantami licznych instytucji finansowych, współpracujących z tym bankiem, przedstawiając ocenę polskiej gospodarki i jej perspektywy rozwojowe w kontekście procesu integracji europejskiej oraz perturbacji występujących ostatnio na polskim rynku finansowym. Wystąpienie profesora - byłego Wicepremiera i Ministra Finansów RP - wyraźnie uspokoiło oczekiwania inwestorów oraz wpłynęło pozytywnie na stabilizację rynku, pomimo niekorzystnych sygnałów płynących ze strony niewłaściwej koordynacji polityki budżetowej rządu i pieniężnej NBP.

Październik 24 - 25, 2003
Na zaproszenie laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii -- Profesora Josepha E. Stiglitza -- Dyrektor TIGERa, prof. G. W. Kołodko wziął udział w konferencji nt. "Economics for An Imperfect World" na Columbia University w Nowym Jorku, przedstawiając referat na temat związków globalizacji i posocjalistycznej transformacji oraz ich implikacji dla procesów długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Październik 23 - 24, 2003, WSPiZ
Międzynarodowa konferencja organizowana przez TIGERa wspólnie z Yale Center for International and Area Studies, Yale University, USA, nt. “Globalization and Social Stress”.
Więcej
Program


Październik 24, 2003, godz. 9.00

Wykład specjalny

Prof. Longin Pastusiak

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

"Globalization and the New World Order"

Wystąpienie prof. Pastusiaka (w języku angielskim)


Październik 23, 2003, godzina 9.00

Wykład specjalny

Fot. Marcin Smulczyński

Prof. Robert A. Mundell

Laureat Nagrody Nobla z Ekonomii w 1999 roku
Professor of Economics, Columbia University, Nowy York, USA.
Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badawczego TIGER

"One Global Economy, One World Currency?"

Wywiad z prof. Mundellem w dzienniku Rzeczpospolita
Wywiad z prof. Mundellem w magazynie Przegląd


Październik 20, 2003
Profesor Grzegorz W. Kołodko był pierwszym gościem Studenckiego Koła Naukowego Tygryski w roku akademickim 2003/2004. Przedstawił on wykład pt. "100 tysięcy kilometrów w 100 dni".

Październik 15, 2003
Na zaproszenie Uniwersytetu w Ljubljanie, Słowenia, Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wystąpił z referatem nt. wpływu technologii informatycznych na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznych w ramach międzynarodowej konferencji pt. "Management in Information Society".
Więcej

Październik 13, 2003
Uznany przez Financial Times za czwartą najlepszą w Europie szkołę businessu Instituto de Empresa w Madrycie zorganizował cykliczne spotkania w ramach Business Leadership Forum. Tym razem - na zaproszenie jego Prezydenta, prof. Guillermo de la Dehesa - gościem Forum był Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, który wygłosił specjalny wykład na temat globalnych implikacji posocjalistycznej transformacji. Gośćmi Forum byli m.in. Paul Krugman, Rudi Dornbusch, Robert Rubin, Javier Solana, Romano Prodi, Robert Barro, Robert Mundell i Martin Feldstein.

Październik 5, 2003
W czasie 3 godziny 51 minut i 29 sekund prof. Grzegorz W. Kołodko ukończył swój dziesiąty - jubileuszowy - maraton. Wraz z ponad dwoma tysiącami zawodników uczestniczył w 4-tym Maratonie w Poznaniu.

Wrzesień 30, 2003, godz. 12:00
Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźminskiego w Warszawie, podczas której JM Rektor prof. Andrzej K. Koźmiński wręczył nagrody za osiągnięcia naukowe pracownikom TIGERa - Marcinowi Piątkowskiemu i Jackowi Tomkiewiczowi.

Wrzesień 30, 2003
Wraz z nowym rokiem akademickim działalność rozpoczęła nowa uczelniania biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Korzystając z okazji udziału w inauguracji bibliotekę odwiedził także Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp, Rektor WSPiZ prof. Andrzej K. Koźmiński i Dyrektor TIGERa prof. Grzegorz W. Kołodko

Wrzesień 25-26, 2003
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Groningen, Holandia, nt. "From Here and From There: New and Old Members' Perception on EU Enlargement", gdzie przedstawił referat pt. "Information and Communication Technologies as Drivers of Economic Development in Post-Communist Countries".
Program

Wrzesień 19-29, 2003
Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko - gościł w Chinach, gdzie m.in. przedstawił na Uniwersytecie Ekonomiczno-Finansowym w Chengdu referat na temat implikacji globalizacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Odwiedził także Tybet, gdzie w Lhasie wygłosił wykład na temat wpływu członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO) na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznej transformacji.

Po wykładzie na Uniwersytecie Ekonomiczno-Finansowym w Chengdu w Syczuanie.

Sierpień 2003
Przebywający na Litwie prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z minister finansów Litwy - panią Dalią Grybaurskaite. Przedmiotem wymiany poglądów była sytuacja finansowa i budżetowa na Litwie i w Polsce oraz perspektywy konwergencji walutowej i przystąpienia do europejskiej unii monetarnej już w roku 2007. Prof. Kołodko wręczył pani minister swoją ostatnią książkę pt. "Globalizacija ir posocialistiniu saliu vystymosi perspektyvos", właśnie wydaną po litewsku.

Sierpień 2003
Journal of Emerging Market Finance drukuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko, pt. "Globalisation and Transformation: Illusions and Reality".

Sierpień 30 - Wrzesień 17, 2003
W pierwszej połowie września br. na zaproszenie Rosyjskiej Akademii Nauk prof. Grzegorz W. Kołodko przebywał w Rosji odwiedzając Syberię i Daleki Wschód oraz Moskwę. Na uniwersytetach w Nowosybirsku, Tomsku, Omsku, Irkucku, Władywostoku i Chabarowsku, a także w Moskwie oraz w tamtejszych instytutach badawczych Akademii Nauk odbył konsultacje i seminaria oraz wygłosił cykl 14 wykładów na tematy związane z globalizacją, transformacją, ekonomią rozwoju i polityką regionalnego rozwoju. Przebywając w Moskwie spotkał się także z Wiceprezesem Akademii Nauku Rosji - profesorem Aleksandrem Nekipielowem, członkiem Rady Naukowej TIGERa.

W porcie rzecznym nad Amurem w Chabarowsku, na rosyjskim Dalekim Wschodzie

Sierpień 3, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko przebiegł maraton Mt Meru w Tanzanii. W cieniu Kilimandżaro uzyskał czas 3 godz. 42 minuty i 12 sekund. Był to jego dziewiąty maraton, trzeci w tym roku, a pierwszy w Afryce i na półkuli południowej.

Na mecie Mt. Meru International Marathon w Arusha, Tanzania (3h 42m 12s) z wiernymi kibicami, córkami Julią i Gabrysią.

Lipiec 27 - Sierpień 11, 2003
Na zaproszenie dyrektora Fundacji Badań Społecznych i Ekonomicznych (Economic and Social Research Foundation - ESRF) prof. H.K.R. Amani, w Tanzanii gościł prof. Grzegorz W. Kołodko. Niezależnie od cyklu konsultacji z zakresu ekonomii rozwoju i polityki finansowej dyrektor TIGERa przedstawił dwa seminaria naukowe na tematy związane z liberalizacją i reformami strukturalnymi oraz globalizacją, a także wykład publiczny pt. "Globalization and Transition: Polish Experience".
Informacja o wykładzie

Lipiec 23 - 29, 2003
Na zaproszenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej asystent w TIGERze mgr Andrzej Bolesta uczestniczył w zjeździe IUSY w Kamena Vourla, Grecja, gdzie poprowadził dyskusję nt. "Transformacja polityczna i gospodarcza Polski - perspektywa socjaldemokratyczna".

Lipiec 5 — Sierpień 2, 2003
Marcin Piatkowski, Dyrektor ds. Naukowych, na zaproszenie prof. Dale’a W. Jorgensona, Dyrektora Programu Technologii i Polityki Gospodarczej, Kennedy School of Government, odbył staż naukowy na Uniwersytecie Harvarda w USA. Celem stażu było prowadzenie dalszych badań w ramach rozprawy doktorskiej nt. wpływu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznych. Marcin Piatkowski wziął również udział w seminariach organizowanych przez National Bureau of Economic Research Summer Institute.

Marcin Piątkowski z prof. Dalem W. Jorgensonem, światowej sławy ekonomistą zajmującym się zagadnieniami wpływu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i zmiany wydajności.

Czerwiec 30 - 1 Lipiec, 2003
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w warsztatach naukowych w ramach wygranego przez TIGERa grantu UE nt. "Factors and Impacts in the Information Society: A Prospective Analysis in the Candidate Countries". W ramach konsorcjum badawczego 13 krajów kandydackich, TIGER reprezentuje Polskę. Warsztaty odbyły się w Budapeszcie, w siedzibie International Center for Economic Growth, European Center.

Czerwiec 24, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko poprowadził konferencję prasową, na której przedstawił raport "Bilans otwarcia - bilans zamknięcia" omawiający rezultaty jego polityki społeczno-gospodarczej i finansowej prowadzonej w latach 2002-2003 w trakcie pracy w rządzie na stanowisku wicepremiera, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów i ministra finansów.

Czerwiec 23, 2003
TIGER wygrał grant USAID nt. Information & Communication Technologies as Drivers of Economic Development in Post-Communist Countries. Obok Central Economics and Mathematics Institute of Russian Academy of Sciences, TIGER jest liderem konsorcjum badawczego, w którym uczestniczy również Conference Board z Nowego Jorku i Harvard University.

Czerwiec 17, 2003
Prymas Polski Kardynał Józef Glemp przyjął prof. Grzegorza W. Kołodko. Podczas spotkania omówiono sytuację w Polsce, a także społeczne implikacje transformacji ustrojowej i globalizacji, oraz - na tym tle - pożądane kierunki polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Czerwiec 17, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z ambasadorami Stanów Zjednoczonych - Christopherem Hillem, Francji - Patrickiem Goautrat i Rosji - Nikolajem Afanasjewskim, oraz przedstawicielem Unii Europejskiej Bruno Dethomasem, z którymi dyskutował o perspektywach rozwoju społeczno-gospodarczego, współpracy dwustronnej i międzynarodowej, w szczególności w kontekście integracji z Unią Europejską oraz stosunków polsko-amerykańskich.

Czerwiec 16, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko po roku pracy zakończył swoją misję w rządzie RP, jako Wicepremier, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów i Minister Finansów.

Z zespołem współpracowników z Ministerstwa Finansów.

Czerwiec 11, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko - Wicepremier i Minister Finansów - przedstawił Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, który dostępny jest na portalu Ministerstwa Finansów i poniżej.
Tekst

Czerwiec 11, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko przekazał Komisji Trójstronnej informację na temat skutków wprowadzenia podatku liniowego. Informacja dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów i poniżej.
Tekst
Wykresy: 1 2

Czerwiec 2, 2003, godz 16:00
Wybory nowego zarządu Studenckiego Koła Naukowego "Tygryski".

Maj 29-31, 2003
W odbywającym się w Paryżu posiedzeniu G-30 - grupy czołowych światowych ekonomistów i finansistów, której przewodniczył prof. Jacob E. Frenkel - uczestniczył Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko. Wraz z profesorem Stanleyem Fischerem wział on udział w panelu na temat globalizacji, przedstawiając w szczególności implikacje tego procesu dla wyłaniających się gospodarek rynkowych i krajów posocjalistycznej transformacji.

Maj 26, 2003
Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko wystąpił z wykładem pt. "Economic Challenges in the Context of the EU Enlargement" w Parlamencie Austriackim.

Spotkanie z Ministrem Finansów Austrii - Karl-Heinzem Grasserem w pięknych wnętrzach Das Winterpalast. Z prawej, doradca wicepremiera, asystent w TIGERze - Jacek Tomkiewicz.

Maj 26, 2003
Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko wystąpił z wykładem pt. "Business Opportunities on the Eve of Accesion" na Forum Stowarzyszenia Przemysłowców Austriackich.

Maj 25, 2003
Profesor Grzegorz W. Kołodko przebiegł swój ósmy, w niespełna dwa lata, maraton. Po Toruniu, Toronto, San Diego, Krakowie, Helsinkach, Nowym Jorku i Los Angeles tym razem w Wiedniu. W 33 - stopniowym upale (!) osiągnął czas 4 godz. 29 minut i 41 sekund, co dało mu 5016 miejsce. Spośród około 10 600 zawodników, którzy zgłosili się do jubileuszowego 20th Vienna City Marathon, bieg ukończyło 7778 osób.

Maj 24, 2003
Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji w Watykanie prof. Grzegorza W. Kołodko. Przedmiotem rozmowy były sprawy Polski oraz społeczne implikacje globalizacji.

Maj 23, 2003
Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko, wystąpił z wykładem pt. "Globalisation, Transition and European Union Enlargement" na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Maj 23, 2003


Żegnaj...

Harnaś 14.12.1994 - 23.05.2003

Maj 21, 2003
Ceremonia przyznania Dyrektorowi Tigera, profesorowi Grzegorzowi W. Kołodko, tytułu Doktora Honoris Causa przez Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie. Prof. Kołodko otrzymał tytuł za: "Wkład do teorii ekonomii rozwoju w warunkach globalizacji oraz badania nad ekonomią i polityką posocjalistycznej transformacji".
Wykład

Prof. Grzegorz W. Kolodko odbiera Doktorat Honoris Causa z rąk Rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. Iwana Oleksandrowicza Wakarczuka

Maj 19, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład na ekonomicznym Uniwersytecie Erazmusa w Rotterdamie, dotyczacy roli globalizacji we współczesnym świecie.

Maj 19, 2003, godz 16:00
Spotkanie podsumowujące działalność w semestrze letnim Studenckiego Koła Naukowego "Tygryski", na którym ogłoszono, kto został wybrany Tygryskiem Roku. Jest to nagroda przyznawana co roku dla najbardziej aktywnego i wyróżniającego się członka Koła. Nagrodzeni nią zostali:

  • Artur Rosiński
  • Krzysztof Pszczoła

Maj 15, 2003
Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko, wystąpił podczas konferencji:"Seventh Roundtable with the Government of Poland, zorganizowanej przez The Economist Group".

Maj 15, 2003
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wyglosił wykład w polskim konsulacie w Nowym Jorku pt: "Program Naprawy Finansów RP" w ramach spotkania zorganizowanego przez Central European Business Association.

Maj 9-11, 2003
V konferencja wyjazdowa - z udziałem prof. Grzegorza W. Kołodko - Koła Naukowego "Tygryski" - "Strategia małego biznesu w okresie transformacji gospodarczej - konieczność czy modny slogan?".
Więcej informacji

Maj 7, 2003, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa. Gościem był dyrektor Instytutu Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie prof. dr hab. Adam Noga. Tytuł: Ograniczenia i uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce.

Maj 5, 2003, godz. 16:15, sala B17
Wykład prof. Stanleya Fischera, jednego z najwybitniejszych współczesnych ekonomistów. Prof. Fischer — obecnie wiceprezes Citigroup, był latach 1994—2001 zastępca Dyrektora Wykonawczego MFW, a w latach 1988—1990 Głównym Ekonomistą Banku Światowego. Prof. Fischer jest wspólnie z R. Dornbuschem autorem znanego podręcznika pt. "Makroekonomia". Wykład na temat "Globalization and its Challenges" (Globalizacja i jej wyzwania) odbył się w ramach "WSPiZ and TIGER Distinguished Lectures Series".
CV

Kwiecień 2003
Nakładem United Nations University WIDER ukazała się książka pt. "Small and Medium Enterprises in Transitional Economies". Prof. Grzegorz W. Kołodko jest autorem rozdziału pt. "Transition to a Market and Entrepreneurship: Systemic Factors and Policy Options".
Spis treści (po angielsku)

Kwiecień 28 — 29, 2003
Na zaproszenie School of Slavonic and East European Studies at University College London Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w międzynarodowej konferencji nt. “The Knowledge—Based Economy in Central and East European Countries: Exploring the New Policy and Research Agenda”, gdzie przedstawił referat nt. “The Impact of ICT on Growth in Transition Economies”.

Kwiecień 26, 2003
Na zaproszenie młodzieży szkół średnich i władz miejskich Grodziska Mazowieckiego wicepremier i minister finansów — dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko — spotkał się z licealistami. Dyskutowano o integracji z Unią Europejską pod hasłem “Świadomi do Unii”, a także o zdrowym, sportowym trybie życia wicepremiera. Znalazł się także czas na występy dziewcząt z zespołu tanecznego hip hop oraz na dyskotekę.

Kwiecień 21, 2003
Rosyjska Akademia Nauk zaprosiła profesora Grzegorza W. Kołodko - dyrektora TIGERa - do międzynarodowej Rady Naukowej nowego kwartalnika społeczno-ekonomicznego zatytułowanego "Mir pieremien" ("Świat przemian"). Profesor Kołodko opublikował w ostatnich latach w języku rosyjskim dwie książki naukowe oraz kilkanaście artykułów naukowych i esejów na tematy związane z globalizacją, systemową transformacją, polityką gospodarczą i rozwojem oraz przemianami zachodzącymi w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Kwiecień 19, 2003
Dyrektor TIGERa - Prof. Grzegorz W. Kołodko - wygłosił wykład na temat "Globalization and Postcommunist Transformation" na Akademii Finansowej w Moskwie. W czasie roboczej wizyty w Moskwie spotkał się także z wicepremierem i ministrem finansów Rosji - Aleksiejem Kudrinem oraz Prezesem Banku Centralnego Rosji - Siergiejem Ignatiewem.

Z wicepremierem i ministrem finansów Rosji - Aleksiejem Kudrinem.

Kwiecień 16, 2003
Wicepremier i Minister Finansów profesor Grzegorz W. Kołodko uczestniczył wraz z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim i Premierem Leszkiem Millerem w historycznym szczycie Unii Europejskiej w Atenach. Podczas szczytu nastąpiło uroczyste podpisanie traktaktu akcesyjnego o przystąpieniu ośmiu posocjalistycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry) oraz dwu państw śródziemnomorskich (Cypr i Malta) do Unii. Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Wpierw jednak zwycięsko musi zakończyć się narodowe referendum, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca br.

Kwiecień 14–25, 2003
Asystent w TIGERze, mgr Jacek Tomkiewicz, wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Seminarium pt. “Tax Policy and Administration” odbyło się w Joint Vienna Institute w Wiedniu.

Kwiecień 10 — 11, 2003
Trzecia edycja międzynarodowego projektu badawczego nt. "nowej gospodarki", którego kulminacją była konferencja pt. "‘Nowa gospodarka’ a posocjalistyczna transformacja”
więcej

 

Mecenas Projektu:

 

Sponsorzy:

Prokom Software S. A.

 

Siemens Sp. z o. o.

 

PKN Orlen S. A.

 

Microsoft Sp. z o. o.

 

Kwiecień 7 — Maj 21, 2003
Asystent w TIGERze, mgr Andrzej Bolesta, jako stypendysta rządu Chińskiej Republiki Ludowej, odbył staż naukowy na Uniwersytecie Pekińskim. Staż poświęcony był badaniom nad reformami systemowymi i polityką rozwojową w Chinach.

Kwiecień 4, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił na Uniwersytecie Wrocławskim wykład pt. “Polska w Unii – Unia w świecie”.

Marzec 2003
W Madrycie — nakładem wydawnictwa Siddharth Mehta Ediciones — ukazała się książka profesora Grzegorza W. Kołodko pt. “Globalización y perspectivas de desarrollo en los antiguos países comunistas”. Wydanie hiszpańskie jest kolejną — szóstą już — językową edycją tej pracy.

Marzec 2003
Nowa książka pod redakcją naukową prof. Grzegorza W. Kołodko pt. “Globalizacja, Marginalizacja, Rozwój”. Wkrótce nakładem Ashgate Publishing Ltd, ukaże się wersja angielska.

Marzec 2003
Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) przyznała nagrodę “DŹWIGNIA 2003” prof. Grzegorzowi W. Kołodko za uratowanie 60 tysięcy firm i 200 tysięcy miejsc pracy wskutek wdrożenia ustaw restrukturyzacyjnych.

Marzec 2003
Z inspiracji TIGERa, opublikowana została przez Wydawnictwo WSPiZ książka Janosa Kornaia i Karen Eggleston pt. “Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej”. Janos Kornai gościł na naszej uczelni z wykładem w ramach cyklu “WSPiZ and TIGER Distinguished Lecture Series”.

Marzec 28, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład w Central European University w Budapeszcie pt. “Poland and other post—socialist states in the process of transformation and globalization”.

Marzec 27 — 28, 2003
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wystąpił z referatem pt. “The Contribution of ICT Investment to Economic Growth in Poland” w czasie międzynarodowej konferencji pt. “ICT spin-off: a prospective analysis of productivity gains in Europe (old and new) and the US”, IPTS, Sewilla, Hiszpania.
Program

Marcin Piątkowski w Instituto de Prospectiva Tecnologica w Sewilli, centrum badawczym UE zajmującym się badaniami nad kierunkami rozwoju współczesnych technologii.

Marzec 25, 2003
W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, jak i w dwudziestu innych uczelniach na terenie całego kraju, odbyło się STUDENCKIE PREREFERENDUM UNIJNE organizowane przez Studenckie Koło Naukowe “Tygryski”.
Więcej informacji

Marzec 25, 2003
Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej został przekazany do publicznej debaty.
Tekst programu
Załączniki V.1 i V.2
Uproszczony formularz PIT-37 strony: 1, 2, 3

Marzec 24, 2003, godz. 16:15
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił w Helsinki School of Economics wykład pt. “Poland in the Process of European Integration and Globalization”.

Marzec 21, 2003, godz. 13:15
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił w Stockholm School of Economics wykład pt. “Challenges for the Polish Economy in the Context of the EU Accession”.

Marzec 19, 2003, godz. 17:00, sala B6
Seminarium TIGERa prof. dr hab. Elżbiety Chojny-Duch z Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Restrukturyzacja finansów publicznych”.

Marzec 17, 2003, godz.18:00, WSPiZ, Aula im. L. Koźmińskiego
Publiczny wykład prof. Grzegorza Kołodko, Wicepremiera i Ministra Finansów oraz Dyrektora TIGERa, prezentujący założenia Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej.
Zzipowana prezentacja Power Point (0,85 MB)

Marzec 14, 2003
Dyrektor TIGERa, Wicepremier i Minister Finansów – prof. Grzegorz W. Kołodko, został wyróżniony przez Warmińsko–Mazurski Klub Biznesu nagrodą “Osobowość roku Warmii i Mazur 2002” za determinację oraz niekonwencjonalne, ale niezwykle skuteczne, działania na rzecz finansów publicznych państwa i wspierania przedsiębiorczości.

Marzec 3, 2003
Prof. Grzegorz Kołodko otrzymał Nagrodę Programu I Polskiego Radia S.A. “Każdy temat do zgryzienia”. Nagrody przyznano z okazji 30—lecia “Sygnałów Dnia”. Wicepremier jest jednym z trzech laureatów tego wielkiego nowego radiowego wyróżnienia.

fot. Ministerstwo Finansów

Marzec 3, 2003
Na zaproszenie Centre for European and Russian Studies profesor Grzegorz W. Kołodko wygłosił na University of California w Los Angeles (UCLA) wykład nt. “The EU Enlargement. Implications for the Global Economy and for East Central European Countries”. Profesor Kołodko gościł jako wykładowca na Wydziale Ekonomii UCLA w roku 2000.

Marzec 2, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko przebiegł swój kolejny maraton, którym tym razem był “XVIII The City of Los Angeles Marathon” w Los Angeles, USA. Prof. Kołodko osiągnął czas 4h 16 min. i 53 sek. co dało mu 3162 miejsce w ogólnej klasyfikacji maratonu, w którym startowało ponad 22 tys. zawodników.
Więcej

Luty 28, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprezentował 28 lutego 2003, w czasie konferencji prasowej, Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej. Celem Programu jest powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, sprawiedliwy podział dochodu narodowego, korzystna integracja z UE i skuteczne państwo.

Fot. Ministerstwo Finansów

Luty 24, 2003, godz. 14:00, sala B17
Na zaproszenie działającego przy Centrum Badawczym TIGER Studenckiego Koła Naukowego TYGRYSKI specjalny wykład wygłosił Prezydent RP — Pan Aleksander Kwaśniewski. Temat wykładu i dyskusji to “Miejsce Polski we współczesnej Europie i świecie”.

Galeria ze zdjęciami

Luty 19, 2003, godz. 17:00, sala B6
Seminarium TIGERa dr Josa Veerbeka, starszego ekonomisty Banku Światowego w Warszawie pt. “A pro growth and pro stability Public Expenditure Management Framework for Poland”.

Luty 17 — 18, 2003
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie, Szwajcaria.
Więcej..

Luty 11, 2003
Dziennik Financial Times komentuje wizytę prof. Grzegorza W. Kołodko w Londynie.
więcej

Luty 10, 2003
Dyrektor TIGERa — Prof. Grzegorz W. Kołodko — wygłosił wykład w Polskiej Ambasadzie w Londynie. Wykład w ramach cyklu “Europe Lectures at the Polish Embassy” nosił tytuł “Poland’s Economy in the Context of UE Accession”.

Luty 10, 2003
Prof. Kołodko wygłosił wykład w London Business School nt. "2004: Macroeconomic Challenges for Poland's EU Accession".

Luty 7, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił w Instytucie Spraw Europejskich w Dublinie wykład pt. "A Process of Transition - Leading Poland to EU Membership".

Z Wicepremier, Ministrem Przedsiębiorczości, Handlu i Pracy Irlandii - Panią Mary Harney.

Luty 6, 2003, Zamek Królewski w Warszawie
Dyrektor TIGERa — Prof. Grzegorz W. Kołodko — wystąpił podczas konferencji pt. “Społeczny wymiar globalizacji — szanse, wyzwania i zagrożenia dla Polski”, organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Światową Komisję do Spraw Wymiaru Globalizacji utworzoną przez Międzynarodową Organizację Pracy.
Wystąpienie prof. Grzegorza W. Kołodko
Tekst wykładu prof. Grzegorza W. Kołodko

Luty 3 — Marzec 16, 2003
Asystent w TIGERze — mgr Andrzej Bolesta odbył staż naukowy na Uniwersytecie Oksfordzkim. Staż poświęcony był przygotowaniom rozprawy doktorskiej.

Luty 1 — 5, 2003
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w warsztatach naukowych w ramach wygranego przez TIGERa grantu UE nt. “Factors and Impacts in the Information Society: A Prospective Analysis in the Candidate Countries”. Warsztaty odbyły się w Sewilli, Hiszpania, w siedzibie Institute for Prospective Technological Studies afiliowanego przy UE.

Reprezentanci trzynastu instytutów badawczych, w tym TIGERa, z krajów kandydujących do Unii Europejskiej biorących udział w projekcie “Zależności i implikacje w społeczeństwie informacyjnym: analiza krajów kandydackich”

Styczeń 24—26, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w Światowym Forum Gospodarczym w Davos prezentując podczas licznych spotkań z biznesmenami, finansistami i politykami osiągnięcia i perspektywy rozwojowe Polski. Uczestniczył także w licznych panelach i dyskusjach na temat globalizacji i integracji europejskiej.

Styczeń 22, 2003
Seminarium TIGERa. Tym razem naszym gościem był Yves Drieux, prezes BNP Paribas Polska, który przedstawił referat na temat: “Rola banków zagranicznych w polskim systemie finansowym”.
Sylwetka autora w języku angielskim
Streszczenie w języku angielskim
Prezentacja z wykładem (ppt)

Styczeń 19—21, 2003
Mgr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych TIGERa, wziął udział w Czwartej Światowej Konferencji nt. Rozwoju w Kairze, Egipt, pt. “Globalizacja i sprawiedliwość” organizowanej przez Global Development Network, USA.
Więcej

Styczeń 17, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład pt. “Globalizacja, Marginalizacja, Rozwój” w Wyższej Szkole Handlu w Radomiu i spotkał się z uczniami VI LO im. Jana Kochanowskiego.

Styczeń 12, 2003
Prof. Grzegorz W. Kołodko wraz z TYGRYSKAMI odwiedził w warszawskim ZOO tygrysa Harnasia.