Aktualności: rok 2007


     

2007

 

Grudzień 2007
Nakładem amerykańskiego wydawnictwa Palgrave Macmillan ukazała się książka zatytułowana "Transition and Beyond" (s. 288). Jej współautorem oraz redaktorem naukowym, wraz z z prof. Saulem Estrinem z London School of Economics i prof. Milicą Uvalic z Uniwersytetu w Perugii, jest prof. Grzegorz W. Kołodko. Tom zawiera m. in. rozdział napisany przez laureata nagrody Nobla w roku 2001, Josepha E. Stiglitza.
Spis treści (po angielsku)
Recenzja
Recenzja (po węgiersku)

foto

Grudzień 18, 2007  
W stolicy Ekwadoru Quito odbywa się międzynarodowa konferencja z udziałem uczonych z Argentyny, Boliwii, Ekwadoru i Peru na temat "The Economics of Populism", podczas której Dyrektor TIGERa przedstawia wykład "The Failure of Populism in East Central European Countries". Organizatorem konferencji jest Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), a odbywa się ona w Universidad de las Américas (UDLA).
Program konferencji

 Ekwador

Grudzień 17, 2007, godz. 16:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko w Ameryce Południowej. "Globalization and Post-Communist Transformation" to tytuł wykładu, jaki wygłasza w stolicy Ekwadoru dla studentów i profesury nauk społecznych na Universidad San Francisco de Quito.  

ecuador

Grudzień 12, 2007, godz. 16:00, sala B5
Pan Piotr Czub, Dyrektor Handlowy Commercial Union Polska Sp. z o. o., w ramach comiesięcznego seminarium TIGERa przedstawi wykład i poprowadzi dyskusję na temat "Ubezpieczenia na życie. Czy to tylko biznes?". Do udziału zapraszamy szczególnie studentów i wykładowców zainteresowanych problematyką rynku ubezpieczeniowego.
CV

PCzub

Grudzień 10-11, 2007
Na zaproszenie nowo utworzonej Graduate School on Local Development prof. Grzegorz W. Kołodko gości na Uniwersytecie w Trento, gdzie - niezależnie od merytorycznych konsultacji na temat teorii i polityki rozwoju gospodarczego - przedstawia wykład zatytułowany "Economics and Politics of Post-Communists Transformation. How Much of Success?"  
Zaproszenie (po angielsku)

PCzub

Listopad 2007
"The World Economy and Great Post-Communist Change" to tytuł najnowszej książki w języku angielskim prof. Grzegorza W. Kołodko opublikowanej w USA nakładem Nova Science Publishers, Inc., New York. Książka podnosi teoretyczne kwestie i rozważa polityczne dylematy globalizacji i posocjalistycznej transformacji do demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza wzajemne sprzężenia pomiędzy tymi wielkimi procesami kształtującymi współczesny świat i nasze życie.
Spis treści (po angielsku)
Opis książki (po angielsku)

Książka ukazała się dzięki wsparciu:
bph

Listopad 29-30, 2007
Mgr Wojciech Przychodzeń uczestniczy w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich, który odbywa się w Warszawie. Asystent Centrum Badawczego TIGER wygłosi referat zatytułowany "Polska transformacja systemowa a wybrane aspekty spójności społecznej".
Streszczenie

Listopad 29-30, 2007
W Warszawie odbywa się VIII Kongres Ekonomistów Polskich. To nadzwyczajne zgromadzenie ma miejsce zaledwie raz na wiele lat. Ostatnie spotkanie tego typu odbyło się w styczniu 2001 roku, a tradycje kongresów sięgają roku 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników. Wzięło w nim udział około 200 osób. Obecny, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, został przygotowany przez szeroką reprezentację środowiska, a uczestniczy w nim blisko tysiąc osób. Celem Kongresu jest identyfikacja szans, zagrożeń i perspektyw społeczno-gospodarczego rozwoju Polski na tle dynamicznie zmieniających się uwarunkowań międzynarodowych. Profesor Grzegorz W. Kołodko, który uczestniczył z referatami w trzech poprzednich Kongresach, został zaproszony do wystąpienia w specjalnej, inaugurującej Kongres sesji plenarnej poświęconej ocenie przebiegu polskiej transformacji. Dyrektor TIGERa przygotował referat zatytułowany "Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość".
Program
Referat

plakat kongresu

Listopad 28, 2007, godz. 16:00 sala B17
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza na comiesięczne seminarium TIGERa. Tym razem gościmy wybitnego polskiego uczonego, od lat związanego z Wiedeńskim Instytutem Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, WIIW, prof. Kazimierza Łaskiego. Temat wykładu to "Podwójny deficyt czy potrójne zbilansowanie". W szczególności mowa będzie o implikacjach zrównoważenia inwestycji oraz oszczędności trzech sektorów: prywatnego, państwowego i zagranicznego.
Streszczenie
CV

Listopad 20, 2007, godz. 9:50
W Szkołe Głównej Handlowej w Warszawie (Gmach Główny) odbywają się IV-te Targi Wydawnictw Ekonomicznych (w dniach 20-21 listopada). Zamierzeniem organizatorów jest zgromadzenie w jednym miejscu szerokiej oferty wydawnictw ekonomicznych i zaprezentowanie jej środowisku akademickiemu, a także praktykom biznesu. Część wystawiennicza uzupełniają wydarzenia dodatkowe, organizowane we współpracy z pracownikami naukowymi SGH oraz zaproszonymi gośćmi. Przy tej okazji odbędzie sie także panelowa dyskusja z udziałem prof. Grzegorza W. Kołodko na temat "Interes państwa a oczekiwania przedsiębiorców". Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Akademickie MagPress, wydawca Niezależnego Miesięcznika Studentów SGH MAGIEL.

twe

Z Rektorem SGH, prof. Adamem Budnikowskim i Prezydentem Konfederacji Polskich Pracodawców, dr. Andrzejem Malinowskim

Listopad 14, 2007, godz. 16:00, sala B5
Kolejny rok akademicki Koło Naukowe "TYGRYSKI" inauguruje spotkaniem z Dyrektorem TIGERa pt. "Recepta na sukces", na którym Prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawi swoje "15 zasad na życiowy sukces". Wszystkich chętnych do naśladowania - a zwłaszcza studentów I roku - serdecznie zapraszamy!

Listopad 9-10, 2007
Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję na temat "Africa and the World in the 21st Century. Perspectives on Development". Jej celem jest stymulowanie dyskusji w gronie czołowych uczonych polskich i zagranicznych zajmujących się problemami Afryki i rozwoju gospodarki światowej w ujęciu długofalowym. Około 10 gości zagranicznych oraz 15 naukowców z Polski zostało zaproszonych do udziału w debacie. Zaprezentują oni swoje poglądy podczas pięciu paneli:
Panel I: Historical Perspectives on African Development.
Panel II: African Poverty: Dimensions, Measures, Trends & Moral Issues.
Panel III: African Economies and International Community: Markets, Trade, Investments.
Panel IV: Aid for Africa: Past Experience and Future Perspectives.
Panel V: Africa and International Security.

Debata jest otwarta dla studentów i doktorantów oraz działaczy politycznych i społecznych z organizacji pozarządowych zajmujących się Afryką. Dyrektor TIGERa prof. Grzegorz W. Kołodko występuje na I panelu i mówi na temat: "Implications of Long-Term Economic Development. The Interdisciplinary Approach".
Program konferencji

Africa

Listopad 7, 2007, godz. 17:30
"Zagrożenia globalnym kryzysem finansowym" to tytuł seminarium, które odbywa się na Wydziale Zarządzania (budynek B, II p., sala konferencyjna) Uniwersytetu Warszawskiego. W panelowej dyskusji uczestniczy prof. Grzegorz W. Kołodko oraz profesorowie Hanna Kuzińska, Alojzy Nowak, Kazimierz Ryć i Andrzej Sopoćko.

Listopad 1-4, 2007
Adiunkt w Tigerze - dr Jacek Tomkiewicz, prezentuje referat podczas konferencji naukowej pt. "Economic growth, development, and institutions - lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis", którą organizuje w Porto European Association for Evolutionary Political Economy.

porto

Październik 2007
"Banking reform in China: Driven by international standards and Chinese specifics" to tytuł 109-go zeszytu z serii TIGER Working Paper Series. Autorem jest Zdenek Kudrna.

Październik 2007
W drugiej połowie lat 80. trwały ożywione debaty na temat kierunków i dynamiki rynkowych reform strukturalnych w krajach socjalistycznych. Szczególnie intensywny i twórczy był ich przebieg w Polsce, co zaowocowało najlepszym, obok Węgier, przygotowaniem intelektualnego i politycznego gruntu do późniejszej kompleksowej transformacji ustrojowej. Na przełomie dekad lat 80. i 90. decydowały się losy transformacji systemowej, powstawały jej teoretyczne podstawy, kreślone były kierunki działań, pojawiały się pierwsze rozwinięte interpretacje naukowe. W tych nurtach ukazało się również wiele interesujących prac z ekonomii i polityki gospodarczej. Tutaj, w formacie PDF, udostępniamy zainteresowanym czytelnikom sześć książek prof. Grzegorza W. Kołodko opublikowanych w latach 1986-92: "Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986 (wydanie II), s. 212 ; "Polska w świecie inflacji", Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 312; "Kryzys, dostosowanie, rozwój", Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989, s. 148 - praca została także wydana po angielsku przez WIDER; "Inflacja, reforma, stabilizacja", Alma-Press, Warszawa 1990, s.136; "Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej" (współautorzy: Danuta Gotz-Kozierkiewicz i Elżbieta Skrzeszewska-Paczek), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 184 - praca ukazała się także po angielsku nakładem Kluwer Academic Publishers; "Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?", Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992, s. 200. Zapraszamy do lektury on-line!

Październik 2007
W latach 1989-94 prof. Grzegorz W. Kołodko był Dyrektorem Instytutu Finansów. Rezultatem prowadzonych wówczas badań były liczne publikacje, w tym także książkowe. Tutaj udostępniamy, w formacie PDF, dwie książki przygotowane pod redakcją naukową i z autorskim udziałem prof. Kołodko: "Polityka finansowa - stabilizacja - transformacja", Instytut Finansów, Warszawa 1991, s. 448, oraz "Polityka finansowa - transformacja - wzrost", Instytut Finansów,Warszawa 1992, s. 368.

Październik 2007
W latach 1994-97 - podczas realizacji "Strategii dla Polski", programu reform strukturalnych i szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w wyniku którego PKB na mieszkańca zwiększył się aż o 28 procent i Polska stała się członkiem OECD - profesor Grzegorz W. Kołodko kierował polską gospodarką jako wicepremier i minister finansów. Przez cały ten okres, regularnie, pisał także eseje ekonomiczne publikowane co tydzień na łamach tygodnika "Polityka". Na tej kanwie zrodziły się trzy książki, które teraz wszystkim udostępniamy w formacie PDF na naszej stronie internetowej: "Rok w polityce", Real Press, Warszawa-Kraków 1995, s. 272, "Dwa lata w polityce", Real Press, Kraków-Warszawa 1996, s. 278 oraz "Trzy lata w polityce", Realbud, Kraków 1997, s. 216.

Październik 2007
Korzystając z uprzejmości wydawcy – Wydawnictwa POLTEXT – udostępniamy Czytelnikom on-line pięć książek pióra prof. Grzegorza W. Kołodko: "Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu", Poltext, Warszawa 1993, s. 144, "Strategia dla Polski", Poltext, Warszawa 1994, s. 224, "Polska 2000. Strategia dla przyszłości", Poltext, Warszawa 1996, s. 160, "Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie" (współautor Mario D. Nuti), Poltext, Warszawa 1997, s. 140 oraz "Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji", Poltext, Warszawa 1999, s. 400. I zapraszamy do lektury!

Październik 2007
W ostatnich latach Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego opublikowało pięć prac zbiorowych przygotowanych z autorskim udziałem i pod redakcją naukową Dyrektora Centrum Badawczego TIGER, prof. Grzegorza W. Kołodko: "„Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych" , Warszawa 2001, s. 400, "Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania", Warszawa 2002, s. 282, "„Nowa gospodarka” i stare problemy", (współredakcja naukowa Marcin Piątkowski), Warszawa 2002, s. 360, "Globalizacja – marginalizacja – rozwój", Warszawa 2003, s. 416 oraz "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", Warszawa 2004, s. 434. Teraz z przyjemnością udostępniamy Czytelnikom odwiedzającym naszą stronę internetową wszystkie te prace w formacie PDF.

Październik 2007
Pięć książek prof. Grzegorza W. Kołodko, wydanych w ostatnich latach przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", jest teraz dostępne w formacie PDF na naszej stronie internetowej. "Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem", TNOiK, Toruń 2001, s. 470 , "Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych", TNOiK, Toruń 2001, s. 238 , "Tygrys z ludzką twarzą", TNOiK, Toruń 2002, s. 392, "O Naprawie Naszych Finansów", TNOiK, Toruń 2004, s. 304 oraz "Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego", TNOiK, Toruń 2007, s. 213 można czytać on-line!

moja globalizacjaglobalizacjatygrys z ludzka twarzao naprawie naszych finansowPolska z globalizacja w tle

Październik 26, 2007, godz. 13:30
Na zaproszenie uczniów i dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika prof. Grzegorz W. Kołodko gości we Wrocławiu z wykładem na temat "Dokąd zmierza świat". Spotkanie odbywa się w szkole na ul. Drukarskiej 50.

Październik 24, 2007, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza. Pierwsze w nowym roku akademickim - a już 56-ste z kolei - seminarium TIGERa poświęcone będzie rynkom finansowym. Na spotkaniu Pan Jacek Bartkiewicz, Prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., przedstawi wprowadzający do dyskusji referat zatytułowany "BGŻ na rynku usług finansowych". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do debaty!
CV

Październik 5-7, 2007
Uniwersytet di Roma 'La Sapienza' organizuje specjalną międzynarodową konferencję naukową z okazji 70-lecia Profesora D. Mario Nuti, wybitnego ekonomisty, wielkiego uczonego i akademickiego wykładowcę. Jego prace teoretyczne oraz praktyczne rady wniosły także niebagatelny wkład do przebiegu procesu transformacji oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Polsce i niektórych innych krajach posocjalistycznych. W konferencji z referatem uczestniczy prof. Grzegorz W. Kołodko, który blisko współpracuje z Profesorem Nuti od dwudziestu lat.
Program konferencji

Nuti by GWK

Wrzesień 2007
"Specificities and problems of Montenegrin transition" to tytuł 108-go zeszytu z serii TIGER Working Paper Series. Autorem jest Veselin Drašković.

Wrzesień 25-30, 2007
Jak co roku, prof. Grzegorz W. Kołodko gości z cyklem wykładów w Moskwie. Na zaproszenie Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa, której jest Honorowym Profesorem, dla studentów i profesury tej uczelni wygłasza kilka wykładów na temat współzależności pomiędzy ewolucją teorii ekonomii i polityką gospodarczą.

Wrzesień 27-28, 2007
Mgr Wojciech Przychodzeń uczestniczy w konferencji pt. "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej" organizowanej w Rzeszowie przez Katedrę Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Katedrę Ekonomii Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Mgr Przychodzeń wygłosi referat zatytułowany "Zróżnicowanie dochodów a wzrost w gospodarkach posocjalistycznych".

Wrzesień 14-20, 2007
Dyrektor TIGERa na Czukotce! Na zaproszenie Północno-Wschodniego Kompleksowego Instytutu Badań Naukowych Dalekowschodniego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk prof. Grzegorz W. Kołodko przebywa w Anadyrze, prezentując cykl wykładów i seminariów naukowych na temat posocjalistycznej transformacji i rozwoju regionalnego. Gdy w Londynie jest południe, na Czukotce jest już północ...

Czukotka

Wrzesień 12, 2007, godz. 10:00
Przebywający w Chabarowsku prof. Grzegorz W. Kołodko gościł na Państwowym Uniwersytecie Oceanu Spokojnego, gdzie dla studentów i kadry profesorskiej wygłosił wykład zatytułowany "Postsocialisticzeskoje izmienienija i głobalizacija" ("Globalizacja i posocjalistyczne przeobrażenia").

Wrzesień 11-13, 2007
Na zaproszenie Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie odwiedza Rosję z serią wykładów, seminariów i konsultacji na temat transformacji systemowej, globalizacji i rozwoju gospodarczego. W Chabarowsku, gdzie przebywał już przed czteroma laty, we wrześniu 2003 roku, gości w Instytucie Badań Ekonomicznych Dalekowschodniego Oddziału RAN.  Prof. Kołodko opublikował kilkanaście opracowań w czołowych rosyjskich periodykach naukowych oraz pięć książek w języku rosyjskim, ostatnio monografię zatytułowaną "Wielikij Postoscialisticzeskiy poworot" (R. Aslanov Publishing House, "Yuridichesky Center Press", Saint Petersburg, 2006).

Nad Amurem

Wrzesień 9, 2007
Victoria! Ulewny deszcz, porywisty wiatr, 9° C, ale trasa piękna! Start spod kremlowskich kurantów, meta przy bajecznej cerkwi Świętego Bazyla. XXVII Międzynarodowy Maraton Pokoju w Moskwie (XXVII MMMM) pokonany! Prof. Grzegorz W. Kołodko przebiegł dystans 42 km 195 m w 4 godziny 37 minut i 17 sekund. Tak trzymać!

Sierpień 2007
"The Budget Constraint in the Governance of Organizations" to tytuł 107-go zeszytu z serii TIGER Working Paper Series. Autorem jest Bruno Dallago.

Sierpień 2-4, 2007
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczy w międzynarodowym kongresie pt. "Transcending Europe's Borders: The EU and Its Neighbours" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Studiów Europy Wschodniej (Association for East European Studies - DGO) w Berlinie. Dr Runiewicz jest moderatorem jednej z sesji oraz wygłosi referat zatytułowany "The Role of Information Technologies in Regional Development in Poland".

Lipiec 2007
Prezentujemy sześć zeszytów z serii TIGER Working Paper Series: "Political Trust and the Success of Fiscal Consolidations" (nr 101), autor: Dóra Győrffy; "Democratization, quality of institutions and economic growth" (nr 102), autorzy: Victor Polterovich i Vladimir Popov; "Entrepreneurship, Institutions and the Level of Development" (nr 103), autorzy: Ruta Aidis, Saul Estrin, Tomasz Mickiewicz; "Trade Globalization and Political Liberalization: A Gravity Approach" (nr 104), autor: Miaojie Yu; "The European Social Model and its dilution as a result of EU enlargement" (nr 105), autorzy: Marilena Giannetti, D. Mario Nuti; "Market instability and economic complexity: Theoretical lessons from transition experiments" (nr 106), autor: Ping Chen.

Lipiec 2007
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ im. Leona Koźmińskiego ukazała się książka zatytułowana "W tyglu naszych finansów. Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008". Jej autorką jest Dr Marta Postuła, a praca powstała w oparciu o niedawno obronioną w Szkole Głównej Handlowej dysertację doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Grzegorza W. Kołodko. Jest to już czternasty tom opublikowany przez Wydawnictwo WSPiZ w serii Biblioteka TIGERa podczas minionych siedmiu lat. Miejmy nadzieję, że następne siedem będzie dla naszych publikacji nie mniej tłuste...
Opinia o książce prof. Grzegorza W. Kołodko
Opinia o książce dr Haliny Wasilewskiej-Trenkner

okladka

Lipiec 28, 2007
Opracowanie prof. Grzegorza W. Kołodko, zatytułowane "Globalization and Transformation. Illusions and Reality", znalazło się na liście Top Ten najczęściej otwieranych opracowań zamieszczonych w elektronicznej bibliotece Social Science Research Network, w kategoriach "IPE: Globalization (Topic)", "PSN Subject Matter Journals", "Political Economy Journals", "Political Economy: International Political Economy" and "Political Science Network (Forthcoming)". Na dziś opracowanie było czytane 361 razy. Można dotrzeć do streszczenia i otworzyć on-line całe opracownie poprzez URL: http://papers.ssrn.com/abstract=258435.

Czerwiec 26-27, 2007
Pogląd od końca lat 1980. szeroko reprezentowany jako tzw. Konsensus Waszyngtoński - że jakoby solidna polityka makroekonomiczna wraz z odpowiednimi reformami mikroekonomicznymi, przede wszystkim w odniesieniu do liberalizacji i reformy sektora publicznego - prowadzi do zrównoważonego i szybkiego wzrostu gospodarczego oraz redukcji ubóstwa - nie znalazł pokrycia w rzeczywistości. Wiele krajów, w tym sporo państw posocjalistycznej transformacji, podjęło programy radykalnych reform, jednakże bez dostatecznych owoców, a niekiedy nawet popadając w poważne kryzysy. I odwrotnie; niektóre z krajów były w stanie odnotować szybki wzrost i zrównoważony rozwój odchodząc od "Konsensusu Waszyngtońskiego". Stąd też konieczne jest dalsze poszukiwanie odpowiedzi na pytania o źródła wzrostu gospodarczego. Z tą też myślą Centre for Development Studies Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Glasgow (Szkocja, Wielka Brytania) organizuje konferencję na temat "Policies and Institutions for Growth and Development: Is There a 'Heterodox' View?". Podczas spotkania, które odbywa się w ramach GLASGOW UNIVERSITY'S INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENT ECONOMICS, prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawia referat zatytułowany "Institutions and Policies for Stagnation and Growth".
Program konferencji (po angielsku)

Czerwiec 17-24, 2007
Dr Jacek Tomkiewicz, bierze udział w seminarium naukowym na temat mechanizmów powstawania nierówności dochodowych we współczesnych gospodarkach. Seminarium jest organizowane przez Uniwersytet w Sienie. Warto przypomnieć, że TIGER bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym, pt. Inequality: Mechanisms, Effects and Policies, którego celem jest analiza przyczyn i skutków zróżnicowania dochodów.

Czerwiec 22, 2007
Spośród bez mała 1500 samodzielnych pracowników nauki (doktorów habilitowanych i tytularnych profesorów ekonomii) w powszechnych wyborach wyłoniony został skład Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję lat 2007-11. W gronie 24 uczonych wybranych w skład KNE znajduje się Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko. Był on także członkiem Komitetu w poprzednich latach.
Lista członków KNE PAN

Czerwiec 20, 2007, godz. 15:00
"Państwo socjalne czy neoliberalne. Polskie dylematy rozwojowe" to tytuł seminarium organizowanego przez Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość" - Instytut Problemów Społeczeństwa Obywatelskiego (IPSO). Na seminarium, które moderuje prof. Zbigniew Olesiński, Przewodniczący Rady Programowej  IPSO, Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko wystąpi z wykładem wprowadzającym zatytułowanym "Strategia rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa". Drugim prelegentem jest prof. Paweł Bożyk z SGH, który mówi na temat "Założenia rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w oparciu o koncepcje antyneoliberalne". Spotkanie odbywa się w sali konferencyjnej OPZZ,  Warszawa, ul. Kopernika 36/40.  

Czerwiec 15-16, 2007
Dr Małgorzata Runiewicz jest przewodniczącą sesji oraz prelegentem na IV międzynarodowym seminarium poświęconym rozwojowi gospodarki regionu bałtyckiego pt. "Międzynarodowa oraz transgraniczna współpraca w kontekście integracji europejskiej" w Toruniu. Seminarium jest organizowane przez Katedrę Integracji Europejskiej oraz Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czerwiec 15, 2007
Z okazji Dni Szkoły i Dni Sportu KOŹMIŃSKIEGO odbył się Wielki Piknik, w którym uczestniczyło także wielu członków Koła Naukowego TYGRYSKI . W programie przewidziano turnieje i pokazy sportowe, występy artystyczne oraz liczne konkursy z nagrodami. Początek imprezy o godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy!

Marzec-Czerwiec 15, 2007
Adiunkt TIGERa - dr Jacek Tomkiewicz - przebywa na stażu badawczym na Uniwersytecie w Brighton w Wielkiej Brytanii, gdzie w Instytucie Economic and Social Transition Research Group  prowadzi badania naukowe nad problematyką nierówności dochodowych w krajach posocjalistycznych.

Czerwiec 1 - 13, 2007
Dr Malgorzata Runiewicz przebywa na stażu badawczym na Litwie w ramach prowadzonego przez Centrum Badawcze TIGER grantu Komisji Europejskiej pt. "Next Steps In Developing Information Society In New Member States. The Case of eGovernment and eHealth". Celem wyjazdu jest analiza dobryk praktyk w obszarze zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze administracji publicznych oraz systemie edukacyjnym.

Czerwiec 11-12, 2007
"This ain't no party. This ain't no disco. This ain't no foolin' around. The PUSH conference is serious business for serious people looking for an edge in a world that changes faster than most people can change their socks. It's about real power. Tangible. Super. More powerful than a corporate supernova, more practical than a good accountant, and securely rooted in the forces affecting your future." Tak anonsuje swoją tegoroczną konferencję PUSH Institute, niezależny ośrodek, który łączy liderów, rynkowych innowatorów i nonkonformistów, uczonych, artystów i prowokatorów poszukujących dróg zmian prowadzących do lepszej przyszłości. Do grona tegorocznych mówców podczas spotkanie w Minneapolis zaproszony został także Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko. Podczas drugiego dnia obrad, w trakcie sesji zatytułowanej "POWER TRAIN: A Shifting World Order" (09:45-12:45), wystąpi on z wykładem na temat "The Future of the World Economy".
Program konferencji

Czerwiec 6, 2007, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza. Tu jest prognoza pogody na jutro. Skąd wiadomo, kogo czeka słońce, kogo deszcz? Jak kieruje się tak specyficzną organizacją, jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ? "Czy można zarządzać pogodą ?" to tytuł kolejnego seminarium TIGERa, na którym na tak prowokacyjnie postawione pytanie odpowie Dyrektor IMGW, Dr Mieczysław Ostojski. Wszystkich, którzy znają się na pogodzie, zapraszamy do udziału w dyskusji!
Streszczenie
CV

Czerwiec 2, 2007, godz. 16:00
Działające od 1995 roku Studium Doktoranckie przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyła kolejna grupa doktorantów. Z tej okazji odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom nauk ekonomicznych, podczas której prof. Grzegorz W. Kołodko - swego czasu także doktoryzujący się na tej uczelni (wówczas SGPiS) - wygłosi wykład zatytułowany "Prawda, błąd i kłamstwo w ekonomii i polityce".

Czerwiec 1, 2007
Na zaproszenie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków (SPSB) prof. Grzegorz W. Kołodko przez ponad trzy godziny odpowiadał na pytania posłów, wyjaśniając uwarunkowania i przedstawiając rezultaty polityki reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego w czasie, gdy był wicepremierem RP i ministrem finansów (lata 1994-97 i ponownie 2002-03). W sumie w tym czasie PKB na mieszkańca zwiększył się realnie o ponad 1/3, w roku 1996 Polska została przyjęta do OECD, a w latach 2002-03 zwieńczony został sukcesem proces negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Przedmiotem szczególnych zainteresowań Komisji były zagadnienia związane z przekształceniami w sektorze bankowym, a zwłaszcza uwarunkowania i przebieg procesów prywatyzacji niektórych banków. Prof. Kołodko wyjaśnił, że podczas jego pracy w rządzie prywatyzacja banków przebiegała sprawnie i sprzyjała poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz rozwojowi gospodarczemu.
Protokół przesłuchania


Maj 2007
Majowy numer miesięcznika "DZIŚ" publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Etyka w działalności gospodarczej" (s. 35-49). W artykule dyskutowane są teoretyczne i praktyczne kwestie moralne w ekonomii oraz w biznesie i polityce gospodarczej.
Artykuł

Maj 29-30, 2007
Nowojorski Social Science Research Council, wespół z moskiewskim instytutem Territory of the Future Fund, organizuje spotkanie czołowych rosyjskich, amerykańskich i międzynarodowych intelektualistów na temat globalnych zmian ekonomicznych i społecznych. W obliczu coraz silniejszego przekonania o niepowodzeniu ostatniej wielkiej utopii XX wieku – neoliberalizmu – odbywająca się w Moskwie konferencja “After Liberalism” koncentruje się na interdyscyplinarnej dyskusji na temat współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Jeśli neoliberalizm nie jest dostatecznie przekonujący, to jaka jest doń alternatywa? Podczas obrad prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawia referat zatytułowany "The Failure of Neoliberalizm and Other Lessons from Polish Transforamtion".
Program konferencji (po angielsku)

Maj 25-27, 2007
Z udziałem Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko, Koło Naukowe TYGRYSKI organizuje konferencje pt. "IT i narzędzi telekomunikacyjnych wykorzystywanych w biznesie i zarządzaniu" w Jachrance. W ramach konferencji TYGRYSKI wysłuchają wykładów na temat możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie i w życiu powszednim.

Maj 23, 2007
Pismo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie "Gazeta SGH" publikuje wywiad z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Krótka rozmowa przeprowadzona po niedawnym wykładzie na temat perspektyw globalizacji i transformacji nosi tytuł "Jestem globalnym włóczęgą".

Maj 17-18, 2007
Akademia Ekonomiczna w Krakowie organizuje międzynarową konferencję pt. "Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju krajów postsocjalistycznych". Prof. Grzegorz W. Kolodko został zaproszony do wygłoszenia wykładu wprowadzajacego do debaty. Tytuł jego referatu to "Dlaczego w czasach globalizacji 'społeczna gospodarka rynkowa' powstać nie może".
Program konferencji


Z Tadeuszem Mazowieckim, Premierem RP w latach 1989-90

Maj 13, 2007
Jubileusz! 25-ty maraton w niespełna sześć lat przebiegł prof. Grzegorz W. Kołodko. W tym roku akademickim to już trzeci po Pekinie w październiku i Miami w styczniu. Tym razem w doborowym gronie (zwycięzca, Artur Osman z Polski, ukończył zawody w czasie 2:20.31) wystartował w 4-tym Maratonie mBank w Łodzi. Pośród 214 zawodników, którzy ukończyli bieg, uplasował się na 144 miejscu z czasem 4:7.14. W swojej kategorii wiekowej prof. Kolodko zajął 15-te miejsce. Tak trzymać!

Maj 11, 2007, godz. 13:00 – 15:30
Na zakończenie cyklu wykładów i seminariów, zorganizowanych dla grupy zagranicznych studentów w ramach programu "Residential Week" przez WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, prof. Grzegorz W. Kołodko spotyka się z absolwentami programu. Podczas seminarium Dyrektor TIGERa omawia kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorczością i klimatem inwestycyjnym w Polsce i innych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Maj 10, 2007, godz. 10:00, sala D200
Studenckie Koło Naukowe TYGRYSKI, działające przy Centrum Badawczym TIGER, organizuje jednodniową konferencję pod hasłem "Discovering Africa". Podczas spotkania, w którym uczestniczą także ambasadorowie niektórych krajów Afryki akredytowani w Polsce, dyskutowane są ekonomiczne, kulturalne i polityczne aspekty związane z rozwojem kontynentu. Na inaugurującej konferencję sesji prof. Grzegorz W. Kolodko, który zwiedził 30 afrykańskich krajów i wygłaszał tamże wykłady na wielu uniwersytetach i instytutach badawczych, wygłosi referat zatytułowany "The African Paradise".
Program konferencji (po angielsku)

Maj 7, 2007, godz. 13:00 - 15:30
WSPiZ im. Leona Koźmińskiego ponownie gości grupę około 40 zagranicznych studentów w ramach programu "Residential Week". Podczas cyklu spotkań wysłuchają oni m. in. wykładu prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Polish Economy in Transition".
Abstrakt wykładu (po angielsku)

Kwiecień 18, 2007, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza. Polityka spójności Unii Europejskiej jest drugą najważniejszą dziedziną interwencji, konsumującą ponad jedną trzecią wspólnych środków. Nie osiąga ona jednakże zakładanych celów. Tym bardziej jej ewolucja ma ogromne znaczenie dla Polski, ponieważ nasza polityka regionalna tkwi w dawnych (i przestarzałych) paradygmatach. Prof. Grzegorz Gorzelak z Katedry Europeistyki WSPiZ, Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim dyskutuje te kwestie na seminarium TIGERa. "Polityka spójności Unii Europejskiej - od entuzjazmu przez wątpliwości do krytyki". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do debaty!
Streszczenie
CV

Kwiecień 17, 2007, godz. 13:00
Biblioteka Narodowa zaprasza do swego Salonu Pisarzy. Tym razem gościem Narodowej Książnicy jest prof. Grzegorz W. Kołodko, który podzieli się z Czytelnikami refleksjami na temat literatury ekonomicznej, zwłaszcza swoimi doświadczeniami na polu jej tworzenia. Dyrektor TIGERa jest autorem, współautorem i redaktorem naukowym 35 książek oraz wielu artykułów i esejów opublikowanych w 23 językach w ponad 30 krajach, których sporo znajduje się w zbiorach książnicy. Spotkanie odbywa się w Warszawie przy al. Niepodległości 213, a prowadzi je Dyrektor Biblioteki Narodowej - Pan Michał Jagiełło.
Relacja ze spotkania

Kwiecień 2-5, 2007
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczy w konferencji nt. "Regions In focus?" organizowanej w Lizbonie przez międzynarodowe forum polityki oraz badań nad rozwojem regionalnym Stowarzyszenie Studiów Regionalnych. Dr Runiewicz wygłosi referat zatytułowany "The Impact of ICT on Competitiveness of Polish Regions".

Kwiecień 2, 2007, godz. 14:00
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizuje cykl dyskusji na temat funkcjonowania i perspektyw wspólnej europejskiej waluty - Euro. W ramach kolejnego panelu zatytułowanego "Rozszerzenie strefy euro. Synergia czy jednostronne korzyści" spotykają się prof. D. Mario Nuti z London Business School i Universita di Roma 'La Sapienza' oraz prof. Grzegorz W. Kołodko z WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Paneliści dyskutować będą o implikacjach Euro dla konkurencyjności Unii Europejskiej, problemach koordynacji polityki monetarnej i fiskalnej, a także o determinantach konwergencji i wprowadzenia wspólnego pieniądza w nowych krajach członkowskich, w tym w Polsce. Spotkanie, które prowadzi prof. Andrzej Sopoćko, odbywa się w auli C, ul. Szturmowa 3, na Służewcu.


Z Prof. D. Mario Nuti

Marzec 2007
Brytyjski dwumiesięcznik naukowy "Europe-Asia Studies", wydawany przez Institute of Central and East European Studies Uniwersytetu w Glasgow, publikuje (Vol. 59, No. 2, March 2007, 357-360) recenzję książki pt. "Globalization and Social Stress" (New York: NOVA Science Publishers, 2005, 268 s.), której redaktorem naukowym i współautorem jest prof. Grzegorz W. Kolodko. Autor recenzji, Balazs Palosi-Nemeth z Uniwersytetu w Debreczynie, w ocenie końcowej konkluduje: "Dzieło wnosi ważny wkład do naszego rozumienia globalizacji w jej różnych wymiarach. Wykazuje ono, że polityka gospodarcza wywiera większy wpływ na wzrost w krajach transformacji aniżeli w innych krajach. Z jednej strony polecam tę książkę badaczom z zakresu ekonomii instytucjonalnej, którzy - po przeczytaniu niektórych rozdziałów - mogą dostrzec instytucjonalną ewolucję wyłaniających się gospodarek w innym świetle. Jednakże główną grupę czytelników winni stanowić politycy krajów rozwijających się, którzy uczą się z doświadczeń i przeciwdziałają podejmowaniu decyzji prowadzących do marnotrawstwa zasobów."

Marzec 2007
Nakładem wydawnictwa PALGRAVE MACMILLAN ukazuje się książka zatytułowna "Advancing Development. Core Themes in Global Economics" (s. 803 + xxxviii). Jej redaktorami naukowymi są George Mavrotas i Anthony Shorrocks, a laureat Nagrody Nobla w dziedzienie ekonomii – prof. Amartya Sen – jest autorem "Foreword". Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko napisał rozdział zatytułowany "Institutions, Policies and Economic Development" (s. 531-554). Jest to praca przygotowana przez ONZ-owski World Institute for Development Economics Research (WIDER) w ramach serii "Studies in Development Economics and Policy".
Spis treści (po angielsku)

Marzec 2007
"Emerging Capital Markes In Financial Globalization" to tytuł jubileuszowego, setnego zeszytu z serii TIGER Working Paper. Autorem jest Balázs Pálosi-Németh z Uniwersytetu w Debreczynie.

Marzec 26, 2007
"Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji i integracji gospodarczej" to tytuł rozprawy doktorskiej Marty Postuła obronionej przed Radą Naukową Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Promotorem rozprawy dr Postuły jest prof. Grzegorz W. Kołodko.
Autoreferat i spis treści rozprawy

Marzec 23, 2007, godz. 13:30-15:00
Dwa główne procesy kształtujące oblicze gospodarki naszych czasów to globalizacja i transformacja. W ich rezultacie jedne problemy zostały rozwiązane, inne piętrzą się przed nami. Co zatem dalej z posocjalistyczną transformacją? Czego można oczekiwać od ewolucji światowej gospodarki? Jakie są jej szanse i jak pokonywać bariery zrównoważonego rozwoju? Stawiając te pytania Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju 'oikos', działające w Szkole Głównej Handlowej, zaprasza na otwarty wykład prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalizacja, transformacja i co dalej?" Wykład odbywa się w auli V w głównym budynku SGH, Al. Niepodległości 162.


Marzec 14-15, 2007
"The Globalist" publikuje codziennie magazyn online, który jest dostępny bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników. Magazyn oferuje specjalny artykuł na temat kluczowych problemów świata, napisany przez członków własnego zespołu lub kogoś z zewnątrz, promując w ten sposób globalny dialog prezentowany dla ludzi z ponad 120 krajów. Tym razem prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawia esej na temat sytuacji w Iranie i polityki USA wobec tego kraju oraz ich międzynarodowych implikacji. Artykuł zatytułowany "Triggering the Next Iranian Revolution", wraz z innymi ciekawymi tekstami, ukazuje się w dziesięciu językach.  
Artykuł

Marzec 14, 2007, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza. Seminarium Centrum Badawczego TIGER, w ramach którego dr Małgorzata Runiewicz wystąpi z wykładem pt. "Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w rozwoju regionalnych systemów innowacyjności w Polsce".
Streszczenie
CV

Marzec 1, 2007
Nowy asystent w TIGERZe. Z początkiem marca w naszym Centrum Badawczym podejmuje pracę mgr Wojciech Przychodzeń, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (praca magisterska pt. "Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji w Polsce "), doktorant WSPiZ im. Leona  Koźmińskiego, przygotowujący pod kierunkiem prof. Grzegorza W. Kołodko rozprawę na temat potencjalnego i rzeczywistego tempa wzrostu gospodarczego w krajach posocjalistycznej transformacji. Jego zainteresowania naukowe to polityka ekonomiczna, transformacja ustrojowa, globalizacja i rynki kapitałowe. Mgr Przychodzeń będzie także prowadził zajęcia dydaktyczne z ekonomii.
CV

Luty 2007
"China’s rise, Russia’s fall: Medium term perspective" to tytuł 99-go zeszytu z serii TIGER Working Paper Series. Autorem jest prof. Vladimir Popov z Nowej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie.

Luty 21, 2007, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza. Kolejne seminarium TIGERa. Tym razem dr Jacek Tomkiewicz - adiunkt w TIGERze - przedstawi wprowadzenie do dyskusji na temat: "Polityka gospodarcza a nierówności dochodowe w krajach posocjalistycznych".
Streszczenie
CV

Luty 9, 2007
Dziennik TRYBUNA, nr 34 (5151), s. 7, publikuje tekst rozmowy przeprowadzonej przez redaktora Czesława Rychlewskiego z prof. Grzegorzem W. Kołodko, Dyrektorem TIGERa, wicepremierem i ministrem finansów RP w latach 1994-97 i 2002-03. Wywiad, zatytułowany "Wyścig z czasem", traktuje przede wszystkim o przebiegu systemowej transformacji oraz o obecnej kondycji polskiej gospodarki i jej szansach na przyszłość na tle tendencji występujących w gospodarce światowej.
Wywiad


Styczeń 2007
Nakładem wydawnictwa Juridiczeskij Centr Press, Sankt-Peterburg, ukazała się kolejna - piąta już w języku rosyjskim - książka prof. Grzegorza W. Kołodko. Monografia zatytułowana "Wielikij Postsocjalisticzeskij Poworot" (s. 172) poświęcona jest zagadnieniom posocjalistycznej transformacji w kontekście przemian we współczesnej gospodarce światowej. Książka wydana z inspiracji Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa służyć będzie także jako podręcznik akademicki studentom ekonomii, nauk politycznych, socjologii, prawa i zarządzania.
Spis treści (po rosyjsku)
Wprowadzenie (po rosyjsku)

Styczeń 2007
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ ukazała się książka pod redakcją dr Małgorzaty Runiewicz pt. "Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych". Książka zawiera 19 artykułów, które przedstawiają zależności między potencjałem rozwojowym regionu a użytkowaniem technologii informatyczno-telekomunikacyjnych na poziomie indywidualnych użytkowników, przedsiębiorstw oraz sektora publicznego.
Wstęp
Spis treści

Styczeń 2007
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ ukazała się książka pt. "Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej". Praca, której autorem jest dr Jacek Tomkiewicz, omawia zależności pomiędzy instrumentami fiskalnymi (podatki, wydatki publiczne, równowaga budżetowa) a procesem formowania się kapitału.
Wstęp
Spis treści

Styczeń 29-31, 2007
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w ramach unijnej sieci partnerów w grancie pt. "Next Steps in Developing Information Society Services in New Member States", które odbyło się w Centrum Badan Komisji Europejskiej (IPTS JRC) w Sewilli. Tematem spotkania była ocena Raportu podsumowującego wyniki raportów cząstkowych dla 10 krajów nowoprzyjętych Unii Europejskiej. Dr Runiewicz jest współautorem Raportu m.in. w obszarze "wpływu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na konkurencyjność oraz wzrost gospodarczy w nowych krajach członkowskich".


Styczeń 29, 2007, godz. 10:00
Prof. Grzegorz W. Kolodko spotyka się ze słuchaczami The North Broward Preparatory Schools w Coconut Creek na Florydzie. NBPS szczyci się stuprocentowym wskaźnikiem absolwentów kontynuujących naukę na czołowych amerykańskich uniwersytetach, takich jak Columbia, Cornell, Duke, Harvard, MIT, Notre Dame i Princeton. NBPS przyciąga coraz więcej słuchaczy z zagranicy, zachęcając ich swoim programem i oferowanymi warunkami nauki ( Residential Program ) do rozwoju własnych uzdolnień i talentów. Podczas spotkania prof. Kolodko mówi o problemach współczesnego świata, roli nauk społecznych oraz wyzwaniach stojącymi przed ekonomią i nauką zarządzanie w warunkach globalizacji i nasilającej się konkurencji.


Styczeń 28, 2007

W urodzinowym prezencie prof. Grzegorz W. Kołodko zafundował sobie kolejny bieg na dystansie 42 km 195 m. Prowadzący piękną trasą Miami International Marathon Dyrektor TIGERa przebiegł w 4 godziny 33 minuty i 5 sekund, zajmując w ogólnej klasyfikacji 1184 miejsce i pozostawiając 1336 zawodników z tyłu, co oznacza, że 47% biegaczy finiszowało przed nim. W swojej kategorii wiekowej zajął 36 miejsce pozostawiając z tyłu 52 zawodników.


Fot. Stephen Canastraro

Styczeń 25-27, 2007  
Prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie gości z krótką wizytą w Waszyngtonie. W piątek, 26-go stycznia o godz. 12:30 Dyrektor TIGERa wygłasza wykład w John Hopkins University. Seminarium organizuje The Center for Transatlantic Relations funkcjonujące w ramach The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS). Wykład zatytułowany jest podobnie jak ostatnio wydana w USA książka prof. Kołodko: "Globalization and the Great Post-Communist Change".Spotkanie odbywa się w SAIS, pokój 500, 1717 Massachusetts Ave.Styczeń 23, 2007, godz. 15:30, sala B17

Studenckie Koło Naukowe "Tygryski" działające przy Centrum Badawczym TIGER zaprasza na spotkanie z Klausem Tebbe, Dyrektorem ds. Strategii, Marketingu i Sprzedaży, Członekiem Zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., podczas którego przedstawiony zostanie „Case Study- Heyah”. Wykład przeprowadzony zostanie w języku angielskim.
Serdecznie zapraszamy!

Styczeń 20-22, 2007
Prywatyzacja i deregulacja gospodarki to nie moda, ale konieczność. Do takiego wniosku sukcesywnie dochodzi coraz więcej krajów o wciąż relatywnie dużym sektorze państwowym. Podobnie jest i w Iranie, do którego ponownie zaproszony został Dyrektor TIGERa. Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w odbywającej się w stolicy kraju, Teheranie konferencji na temat prywatyzacji, wygłaszając dwa wykłady: w sobotę, 20 bm. o 9:30 wykład zatytułowany "Multi-track Privatization. The Merits and Drawbacks of Free Coupons and Giving Away Schemes" oraz w niedzielę, 21 bm. o 14:00 wykład pt. "Privatization and Economic Liberalization. The Polish Experience".Styczeń 20, 2007
Irański reformatorski dziennik "HAMSHAHRI" (Vol. 15, No. 4187, s. 14) publikuje wywiad z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Rozmowa, zatytuowana "Amvale omumi ra nabayad arzan forukht" ("Nie należy sprzedawać państwowego majątku tanio") przebiega wokół zagadnień reform strukturalnych i liberalizacji, a zwłaszcza lekcji dla wyłaniających się rynków, jakie Dyrektor TIGERa wyciąga z doświadczeń transformacji ustrojowej w krajach posocjalistycznych.
Wywiad (po persku)


W redakcji "HAMSHAHRI"

Styczeń 17, 2007, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza. Pierwsze w nowym roku - a już 51-sze z kolei - seminarium TIGERa poświęcone jest żarliwie - acz nie zawsze dostatecznie profesjonalnie - dyskutowanym kwestiom podatkowym. Na spotkaniu dr Hanna Kuzińska przedstawi wprowadzający do dyskusji referat zatytułowany "Komu służy podatek liniowy?". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do debaty!
Streszczenie
CV
Artykuł pt. "Jakie stawki podatkowe ?"

Styczeń 17, 2007
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wystapił z prezentacją nt. “ICT as a Driver of Productivity in CEE Countries. The Role of Structural Policies” w warsztatach  zorganizowanych przez Bank Światowy w Waszyngtonie  nt. czynników stymulujących wzrost wydajności pracy w krajach transformacji. 
Program (po angielsku)
Prezentacja (po angielsku)

Styczeń 14-16, 2007
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w kolejnej - ósmej już - konferencji organizowanej przez Global Development Network oraz w Regional Bank Conference on Development Economics (RBCDE) organizowanej przez Bank Światowy. Tegoroczne spotkanie odbywa się w Pekinie pod hasłem "Shaping a New Global Reality: The Rise of Asia and its Implications". Dyrektor TIGERa bierze udział w pracach GDN od kilku lat. Przygotował m. in. rozdział na temat nierównomierności w podziale dochodów w gospodarkach transformowanych do książki wydanej po spotkaniu w Kairze (2003) oraz uczestniczył w konferencjach w Delhi (2004), Dakarze (2005) i Petersburgu (2006).
Program konferencji


Styczeń 10, 2007, godz. 15:30, sala B5
Studenckie Koło Naukowe "Tygryski" działające przy Centrum Badawczym TIGER zorganizowało spotkanie z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Prezesem Związku Banków Polskich. Wykład poświecony był tematowi: "Bankowość polska 2007 - szanse i zagrożenia".