Aktualności: rok 2009


     

2009

Październik - Grudzień 2009
"20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy" to tytuł wydanej przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne pracy pod redakcją naukową prof. Grzegorza W. Kołodko i dr. Jacka Tomkiewicza (390 s.). Książka, zawierająca XVII rozdziałów napisanych przez doborowe grono dwudziestu autorów z kilkunastu krajów, omawia uwarunkowania, przebieg, skutki oraz dalsze losy posocjalistycznej transformacji w krajach Europy i Azji.
Spis treści

Lipiec - Grudzień 2009
Wydawca bestsellera "Wędrujący światPrószyński i S-ka opublikował specjalne wydanie książki prof. Grzegorza W. Kołodko. Jest to przeznaczona dla bibliofilów limitowana edycja kolekcjonerska, z ręcznie numerowanymi egzemplarzami i własnoręcznym podpisem autora. Do nabycia w sklepie firmowym Wydawnictwa Prószyński i S-ka w Warszawie przy ul. Garażowej oraz w księgarniach internetowych: Klub Książki; Merlin; EMPiK; Albertus.

1200

Czerwiec - Grudzień 2009
Ukazało się pierwsze obcojęzyczne wydanie książki prof. Grzegorza W. Kołodko www.tiger.edu.pl/english/onas/dyrektor.htm "Wędrujący świat" www.wedrujacyswiat.pl. "Mir w dwiżenii" "Mir w dwiżenii" to rosyjski tytuł bestsellera Dyrektora TIGERa, który został opublikowany w Moskwie przez wydawnictwo MAGISTR. Książka, licząca 576 stron, została przetłumaczona przez Jurija Czajnikowa. W przygotowaniu są publikacje w kolejnych językach.

Spis treści i wprowadzenie do wydania rosyjskiego (po rosyjsku)

Russian_cover

Czerwiec - Grudzień 2009
Na rynku wydawniczym ukazało się kolejne obcojęzyczne wydanie książki prof. Grzegorz W. Kołodko "Wędrujący świat". "Megatrendek" to węgierski tytuł książki, która wyszła w Budapeszcie nakładem wydawnictwa Akadémiai Kiadó . Książka liczy 396 stron.
Spis treści (po węgiersku)

Russian_cover

Grudzień 4-31, 2009
Wystawa fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko - "Świat jaki jest" - przenosi się do Tczewa. Ekspozycję fotografii Dyrektora TIGERa organizuje Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły (ul. 30 Stycznia 4). Wernisaż, z udziałem Dyrektora TIGERa, odbywa się w piątek, 4 grudnia o godz. 18:00.

Grudzień 28, 2009, 16:00
Zima! A więc czas na deski! A przy okazji - kto w Tatrach - może skorzystać z zaproszenia zakopiańskiej księgarni Witkacy 2, Krupówki 29, na otwarte spotkanie prof. Grzegorza W. Kołodko z czytelnikami "Wędrującego świata". ZAPRASZAMY!

Grudzień 19, 2009, godz. 11:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do wystąpienia jako gość specjalny na Konferencji Programowej Sojuszy Lewicy Demokratycznej. Dyrektor TIGERa przedstawia uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle procesów integracji europejskiej i globalizacji. Konferencja odbywa się w warszawskim Centrum Konferencyjno-Kongresowym przy ul. Borowieckiej 9.

Grudzień 17, 2009, godz. 12:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie gościem Krajowej Izby Gospodarczej. W ślad za spotkaniem z wiosny tego roku Dyrektor TIGERa został zaproszony przez polskich przedsiębiorców i menedżerów, by odpowiedzieć na serie pytań pod hasłem "Kryzys - i co dalej?" Dyskusja odbywa się w siedzibie KIG w Warszawie przy ul. Trebackiej 4, sala 2005, II p.

Grudzień 16, 2009, godz. 14:00, sala B5
TIGER zaprasza na kolejne seminarium w naszym comiesięcznym cyklu. Tym razem gościem TIGERa jest Dr Katarzyna Pisarska, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i asystentka słynnego brytyjskiego historyka Normana Daviesa. Tematem seminarium - "Raport: Wpływ Polski i nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w pierwszych latach członkostwa - ocena unijnych urzędników i dyplomatów". Zapraszamy!
Biografia
Streszczenie


dr Katarzyna Pisarska

Grudzień 15, 2009, godz. 18:00
Profesor Grzegorz W. Kołodko przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na zaproszenie Pana Bohdana Zdziennickiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Dyrektor TIGERa przedstawi swoje uwagi na temat istoty społecznej gospodarki rynkowej, o której mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 20 Konstytucji głosi: "Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej." Przy okazji swego wystąpienia na jednym ze spotkań z cyklu Czwartki u Ekonomistów, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (4 czerwca br.) prof. Kołodko stwierdził: "...bardzo szybko po przejęciu władzy przez "Solidarność" nastąpiło odejście od ideałów i praktyki budowy społecznej gospodarki rynkowej - pomimo całej retoryki i pomimo późniejszego zapisu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To jest martwy zapis. W praktyce podczas ostatnich kilkunastu lat nie ma ani jednego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie łamania ustawy zasadniczej wskutek nieprzestrzegania imperatywu społecznej gospodarki rynkowej, choć bardzo łatwo można wskazać tegoż przejawy i dowody."

Grudzień 14, 2009, godz. 12:00
"Wędrujący świat" to tytuł spotkania, jakie na zaproszenie uczniów prof. Grzegorz W. Kołodko odbywa w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Grudzień 12, 2009, godz. 10:00
Profesor Grzegorz W. Kołodko będzie gościem specjalnym podczas pierwszego zjazdu VI edycji Akademii Młodych Dyplomatów (rocznego programu edukacyjnego Europejskiej Akademii Dyplomacji). Profesor, który był gościem Akademii w maju, tym razem przedstawi wykład pt. "Zrozumieć świat".

Grudzień 3, 2009
Katedry Europeistyki oraz Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego organizują konferencję, w czasie której będzie toczyć się dyskusja na bardzo aktualny temat, tj. Jednocząca się Europa a globalny kryzys gospodarczy". Jednym z referentów jest Dr Jacek Tomkiewicz, który przedstawi referat pt. "Czy UE jest w stanie odpowiedzieć na kryzys?".

Sierpień-Listopad 2009
Adiunkt TIGERa - dr Małgorzata Runiewicz-Wardyn - przebywa na stażu badawczym w Center for European Studies of Harvard University w Cambridge w ramach Harvard University Postdoctoral Visting Scholar Programme 2009. Dr Runiewicz-Wardyn prowadzi badania naukowe nad czynnikami konkurencyjności regionów, w szczególności nad rolą klasterów technologicznych w budowaniu przewag konkurencyjnych na przykładzie wybranych regionów Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Russian_cover
Dr. Runiewicz-Wardyn z przedstawicielami Massachusetts Technology Collaborative, Dyrektorem Rozwoju Klastrow, Robertem G. Kispert i Dyrektorem Polityki Innowacji, Carlosem Martinez-Vela.

Listopad 2009
Zagraniczna prasa publikuje wywiady z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Ostatnio ukazała się między innymi rozmowa z Dyrektorem TIGERa w opiniotwórczym tygodniku węgierskim "Figielő" oraz w wielkonakładowym dzienniku meksykańskim "Excelsior".
"Figielő"
"Excelsior"

Listopad 28, 2009, godz. 11:00
Jeszcze jeden tytuł honorowy dla prof. Grzegorza W. Kołodko. Tym razem Dyrektor TIGERa został wyróżniony Doktoratem Honoris Causa przez Uniwersytet w Debreczynie na Węgrzech. Ta znakomita uczelnia, choć w obecnej formie funkcjonuje od niedawna, swymi korzeniami sięga roku 1536. Uchwałą Senatu uniwersytetu tytuł nadany został za "wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad globalizacją i wzrostem gospodarczym oraz studia nad transformacją". To już ósmy tytuł honorowy uzyskany przez Dyrektora TIGERa na zagranicznych uniwersytetach.

Listopad 25-27, 2009
Chińskie Ministerstwo Kultury, Państwowy Zarząd Radia, Filmu i Telewizji, Generalna Administarcja Prasy i Publikacji Chin oraz Urząd Rady Miejskiej Pekinu organizują IV-te China Beijing International Cultural and Creative Industry Expo (ICCIE). Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu i na sesji inauguracyjnej wygłasza specjalny wykład na temat światowej gospodarki, polityki i kultury. To już jego trzecia w tym roku wizyta w Chinach.
Wywiad dla "China Daily" (po angielsku)

Listopad 24, 2009, godz. 12:30
"Zrozumieć świat" to tytuł specjalnego wykładu, który prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza na zaproszenie prof. Ksawera Piwockiego, Rektora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, podczas uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom. Uroczystość odbywa się w budynkach Akademii przy Krakowskim Przedmieściu 5.

Listopad 20, 2009, godz. 12:00, sala B17
W ramach naszej serii "ALK & TIGER Distinguished Lectures" już po raz piąty mamy okazję wysłuchać wykładu laureata Nagrody Nobla. W roku 2004 ten zaszczyt został przyznany profesorom Finnowi E. Kydlandowi z Carnegie Mellon University w Pitsburgu oraz Edwardowi C. Prescottowi z Arizona State University w Tempe i Federal Reserve Bank of Minneapolis w Minnesota "for their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles". Temat goszczącego na naszej uczelni na zaproszenie prof. Grzegorza W. Kołodko wystąpienia prof. Prescotta to "The Depressed U.S. Economy and its Consequences for the Polish Economy".
CV prof. Edwarda C. Prescotta
The Nobel Award Lecture: "The Transformation of Macroeconomic Policy and Research"

Listopad 18, 2009, godz. 16:00, sala B5
Jubileusz! Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza na już 75-te spotkanie w naszym comiesięcznym cyklu seminariów TIGERa. Podczas serii tych interesujących spotkań, zapoczątkowanych w styczniu 2001 roku, nasi wybitni goście dyskutują ze studentami i profesurą kluczowe zagadnienia funkcjonowania i rozwoju gospodarki, uwarunkowania przedsiębiorczości i konkurencji, zagadnienia reform strukturalnych i polityki ekonomicznej, kwestie liberalizacji, integracji i globalizacji, społeczno-ekonomiczne, kulturowe i polityczne problemy Polski, naszego regionu, Europy i świata. Tym razem gościem TIGERa jest Prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), Dr Andrzej Arendarski, a tytuł jego wystąpienia to "Lobbing czy rzecznictwo interesów biznesu?". Zapraszamy do udziału w dyskusji!

Listopad 16, 2009, godz. 10:30
"Wędrująca Polska w zmieniającym się świecie" to temat wystąpienia prof. Grzegorza W. Kolodko podczas panelu z udziałem byłego Prezydenta RP, Pana Lecha Wałęsy, "Działaj lokalnie - myśl globalnie", moderowanego przez Aleksandra Kwiatkowskiego, Prezesa Zarządu A.T. Kerney Polska, na konferencji "Strategie sukcesu w dobie globalizacji". Spotkanie odbywa się w warszawskim Hotelu Polonia Palace, al. Jerozolimskie 45.

Listopad 9-15, 2009
Jak ostatnio co roku, tak i tym razem z 20-godzinną serią wykładów na temat światowej gospodarki, transformacji systemowej i rozwoju ekonomiczno-społecznego gości w Moskiewskiej Szkole Ekonomii Uniwersytetu Łomonosowa prof. Grzegorz W. Kolodko.

Listopad 13, 2009
Na zaproszenie Dr. Detmara Doeringa, dyrektora niemieckiego Liberal Institute, prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w odbywającej się w Berlinie konferencji nt. "Property Rights in Central and East European Countries. Developments after the Transformation Process". Organizatorem konferencji jest Friedrich Naumann Stiftung.
Program konferencji

Listopad 1-7, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko przebywa w Meksyku, gdzie przedstawia serię wykładów na uniwersytetach i w środowisku biznesu na tematy związane ze światowym kryzysem gospodarczym, globalizacją, transformacją i uwarunkowaniami zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dyrektor TIGERa spotyka się także z mediami.
Program pobytu

Październik 9 - Listopad 1, 2009
A wystawa "Świat jaki jest..." wędruje i wędruje. Tym razem ekspozycję ponad 200 barwnych fotografii prof. Grzegorz W. Kołodko można oglądać w Pruszkowie w Miejskim Ośrodku Kultury "Kamyk" przy ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. Wernisaż z udziałem autora - w piątek, 9.X, o godz. 18:00. Zapraszamy!

Październik 2009
"Poland's Great Transformation and the Lessons to be Learnt" to tytuł rozdziału autorstwa prof. Grzegorza W. Kołodko, który ukazał się w pracy zbiorowej "Regional Diversity and Local Development in the New Member States" przygotowanej pod redakcją Paula Blokkera i Bruno Dallago (Palgrave-MacMillan, New York, s. 320). Książka zawiera szeroko zakreślone i pogłębione analizy i, poprzez nowe studia przypadków, stanowi ważną lekturę na temat społecznych nierówności występujących na poziomach regionalnych i lokalnych, które w kontekście poszerzania Unii Europejskiej są czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju lokalnego.
Spis Treści

Październik 2009
W Indiach ukazała się praca zbiorowa pod redakcją prof. Anusri Mallik zatytułowana "Globalization. Sectoral Impacts and Country Experiences" (Hyderabad, The Icfai University Press). Składa się na nią 16 rozdziałów, w tym opracowanie prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalization and Its Impact on Economic Development" (Rozdział 5, str. 60-79).

Październik 30, 2009, godz. 10:00
Moskiewska Akademia Finansów Rosyjskiej Federacji przyznała prof. Grzegorzowi W. Kołodko Doktorat Honoris Causa "W uznaniu wielkiej wartości osiągnięć w badaniach naukowych, przede wszystkim w sferze badań problemów rynkowej transformacji w krajach posocjalistycznych i ich globalizacji, jak również za wkład do rozwoju kontaktów naukowych pomiędzy uczonymi z wielu krajów świata." Uroczystość, podczas której profesor wygłasza wykład zatytułowany "Neoliberalizm i mirowoj ekonomiczeskij krizis", odbyła się w Moskwie, w audytorium Akademii przy Leningradzkim Prospekcie 49.
Tezy wykładu (po rosyjsku)

Październik 29, 2009, godz. 19:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko gości z wykładem w Centrum im. Sacharowa w Moskwie. Przedmiotem spotkania z Dyrektorem TIGERa jest ocena 20-lecia ustrojowej transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach poradzieckich oraz wnioski na przyszłość.

Październik 27, 2009, godz. 17:00
Kolejne otwarte spotkanie z czytelnikami, tym razem w Piotrkowie Trybunalskim. Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany "Wędrujący świat" w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Armii Krajowej 24a.

Październik 27, 2009, godz. 12:00
Na zaproszenie uczniów i pedagogów Szkoły Europejskiej prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie odwiedza Łódź. Tematem spotkania i dyskusji z profesorem są zagadnienia współczesnego świata i perspektywy rozwoju Polski.

Październik 26, 2009, godz. 16:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko gości w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie spotyka się z czytelnikami "Wędrującego świata" w lokalu na ulicy Gorzyckiej 45-47.

Październik 23-25, 2009
"Edukacja, czyli dyskurs o relacjach między poznawaniem, wiedzą i rzeczywistością" to tytuł wyjazdowego sympozjum organizowanego przez Ergo Hestia. Podczas spotkania, które odbywa się w Bolonii, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład i prowadzi seminarium na temat "Kryzys - kto zawiniał: nauka, polityka czy biznes?".

Październik 22, 2009, godz. 15:00
W Krakowie, w siedzibie Akademii Górniczo-Hutniczej, odbywa się Kongres Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, podczas którego prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany "Dokąd zmierza świat i Polska?"

Październik 21, 2009, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza na seminaria TIGERa. Serię seminariów TIGERa w roku akademickim 2009/10 inaugurujemy spotkaniem z Panem Markiem Łyżwą, Radcą-Ministrem ds. Stosunków Gospodarczych Ambasady RP w Chinach. Temat seminarium to "Perspektywy rozwoju polsko-chińskiej współpracy gospodarczej". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!
CV
Tezy

Październik 16-20, 2009
Kilka miesięcy temu nakładem Akadémiai Kiadó ukazało się węgierskie wydanie "Wędrującego świata" zatytułowane "Megatrendek". W ślad za tym wydarzeniem prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony na cykl spotkań i wykładów na Węgry. W piątek, 16.X, o godz. 13:00 w Instytucie Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk wygłasza wykład zatytułowany "Which Way Ahead? Post-Crisis Dilemmas of Globalization" i o godz. 19:00 spotyka się z czytelnikami w Instytucie Polskim w Budapeszcie, a w dniach 17-20.X gości na Uniwersytecie w Debreczynie, gdzie w poniedziałek, 19.X, o godz. 14:00 wygłasza wykład zatytułowany "Poland's Transition to Market System and Integration into the World Economy. Past, Present, and Future".
Program pobytu w Budapeszcie

Październik 17, 2009
Dr Marcin Piątkowski bierze udział w panelu pt. "Priorytety rozwoju gospodarczego do roku 2030" w czasie odbywającego się w Warszawie IV KONGRESU OBYWATELSKIEGO, którego tematem przewodnim będzie długofalowy rozwój gospodarczy. Dr Piątkowski wystapi z wykładem nt. "Jakie cele rozwoju gospodarczego? - między wzrostem a spójnością".

Więcej informacji: www.kongresobywatelski.pl

Październik 15-17, 2009
„Świat i Europa w 2025 roku” to tytuł projektu badawczego, który jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum ośrodków naukowych. Liderem konsorcjum jest Paryski Uniwersytet Północny (Université Paris Nord), a TIGER jest jednym z wykonawców. 16 i 17 października w Paryżu odbywa się pierwsze spotkanie uczestników projektu, TIGER będzie reprezentowany przez dr Jacka Tomkiewicza.

Październik 15, 2009, godz. 13:00
Na zaproszenie Profesora Marka Krawczyka, JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Grzegorz W. Kołodko gości na tej znakomitej uczelni. W ramach obchodów 200-lecia studiów medycznych w Polsce prof. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany "Zrozumieć świat". Spotkanie odbywa się w Sali Senatu WUM przy ul. Żwirki i Wigury 61.

Październik 4-14, 2009
Na zaproszenie Wydziału Ekonomii i Administracji Uniwersytetu w Debreczynie mgr Wojciech Przychodzeń gości na Węgrzech, gdzie - niezależnie od merytorycznych konsultacji na temat wzrostu gospodarczego w okresie transformacji - prowadzi kurs zatytułowany "International Capital Markets and Investments".

Październik 9, 2009, godz. 15:00
Pomiędzy serią wykładów we Włoszech i na Węgrzech prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedza podwarszawski Pruszków, gdzie na otwartym spotkaniu z mieszkańcami przedstawia wykład pod tytułem "Dokąd zmierza świat i Polska?". Spotkanie odbywa się w Miejskim Ośrodku Kultury "Kamyk" przy ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Październik 8, 2009, godz. 19:00
W pałacyku MSZ na Foksal odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych z grupą ekonomistów. Na zaproszenie Pana Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP, wprowadzenie do debaty na temat "Wyzwania globalne a polska polityka zagraniczna" przedstawił Dyrektor Centrum Badawczego TIGER, prof. Grzegorz W. Kołodko, odpowiadając na trzy, oczywiście bardzo proste, pytania:
 1)  Zmiana układu sił - Czy kryzys światowy na trwałe przyspieszy zmianę układu sił gospodarczych na świecie?
 2)  Wpływ kryzysu na rozwój myśli ekonomicznej - Jakie są nowe trendy w rozwoju myśli ekonomicznej, które będą miały wpływ na kształtowanie się nowego ładu gospodarczego na świecie?
 3)  Rola instytucji międzynarodowych - Czy instytucje międzynarodowe mogę spełnić pokładane w nich oczekiwania w zakresie stworzenie podstaw nowego ładu gospodarczego?

Październik 7, 2009, godz. 15:00
"Liderzy 20 Lat Polskiej Transformacji" - to tytuł spotkania organizowanego przez miesięcznik "Forbes" w ramach '"Forbes" Executive Forum". Gościem specjalnym wprowadzającym do dyskusji polityków oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu jest prof. Grzegorz W. Kołodko, który przyczynił się do sukcesu gospodarczego Polski jako członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów w latach 1989-91 i czterokrotny wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2003-03, a także jako autor wielu opracowań teoretycznych oraz programów reform i polityki gospodarczej wykorzystywanych podczas dwu ostatnich dekad. Spotkanie odbywa się w Reducie Banku Polskiego przy ul. Bielańska 10 w Warszawie.

Październik 4-7, 2009
Polski Rząd w ramach programu Polska Pomoc organizuje szereg inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju w poszczególnych krajach świata. W ramach tego programu dr Jacek Tomkiewicz, Dyrektor ds. Naukowych w TIGERze, przebywa z roboczą wizytą w Gruzji, gdzie poprowadzi seminaria i konsultacje na temat organizacji systemu finansów publicznych.

Październik 6, 2009, godz. 11:00
Na zaproszenie prof. Jerzego Kopla, Rektora Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz społeczności akademickiej uczelni, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany "Transformacja, kryzys - i co dalej?", inaugurujący nowy rok akademicki 2009/10. Uroczystość odbywa się w WSH przy ul. Kilińskiego 43

Sierpień 29 - Październik 3, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie na dłuższym pobycie w Trento, "mieście malowanych domów", na Universita degli Studi di Trento , z którym TIGER współpracuje od kilku lat. Podczas wizyty, niezależnie od kontynuacji badań naukowych na temat związków pomiędzy globalizacją a rozwojem regionalnym, wygłosi wykład i poprowadzi seminarium dla profesury Wydziału Ekonomii oraz międzynarodowej grupy doktorantów przygotowujących swe dysertacje w School on Local Development.

Lipiec - Wrzesień 2009
Chiński periodyk naukowy "Russian Studies" publikuje w numerze 3 (157)/2009, s. 14-28, artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "1989-2029 Nian Da Zhuan Xing - Ke Yi Geng Hao Huo Jiang Hui Geng Hao Ma?" ("Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie?"). Kilkanaście wcześniejszych publikacji Dyrektora TIGERa w jęz. chińskim znaleźć można w sieci pod łączem http://www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly.htm#po_chinsku. Zapraszamy do lektury!
Artykuł

Lipiec - Wrzesień 2009
"Wgladiwajas w buduszczeje Jewropy i Mira" ("Patrząc w przyszłość Europy i świata") to tytuł artykułu prof. Grzegorza W. Kołodko opublikowanego w kwartaliku "Mir Pieremien", kwartalniku wydawanym pod auspicjami Rosyjskiej Akademii Nauk. Więcej opracowań Dyrektora TIGERa w języku rosyjskim znaleźć można w sieci pod adresem http://www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly.htm#po_rosyjsku.
Artykuł

Wrzesień 2009
Kwartalnik "Communist and Post-Communist Studies", Volume 42, Number 3, September 2009, s. 325-351 publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "A two-thirds of success. Poland's post-communist transformation 1989-2009".
Streszczenie

Wrzesień 30, 2009, godz. 17:00
Na zakończenie pobytu na Universita degli studi di Trento prof. Grzegorz W. Kołodko prowadzi dla studentów i profesorów uniwersytetu seminarium zatytułowane "Wither the World? In Quest for New Economic Paradigm". Seminarium odbywa się w gmachu Facolta di Economia, Via Inama 5.
Zaproszenie

Wrzesień 23, 2009
Dr Marcin Piątkowski bierze udział w konferencji G-20 organizowanej przez Uniwersytet Carnegie Mellon i Atlantic Council w przededniu światowego szczytu Grupy G-20. Tematem wystąpienia Dr Piątkowskiego jest przyszłość Nowej Europy po kryzysie i konieczne reformy dotychczasowego modelu rozwoju. Przygotowany na konferencje tekst jego autorstwa został opublikowany w konferencyjnym raporcie (http://www.cmu.edu/g20/ac-report.html), którego rekomendacje zostaną przekazane uczestnikom szczytu

Wrzesień 21, 2009
Dr Marcin Piątkowski bierze udział w panelu pt "Jaka gospodarka Polski po kryzysie finansowym" w ramach organizowanej przez SGH XV Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt. "Przyszłość gospodarki po światowym kryzysie"

Więcej informacji: www.konferencja.edu.pl

Wrzesień 20, 2009
Jaka szczególna data, 20.09.2009! Cóz za trasa! Przez lasy z pagórkami i wzdłuż brzegu morza, w słońcu i na wietrze! I tak całe 42 kilometry i 195 metrów. Tyle właśnie, pokonując już 32-gi maraton podczas ostatnich ośmiu lat, przebiegł w czasie 4 godziny 32 minuty i 48 sekund na trasie Rantamaraton w Espoo, na obrzeżu Helsinek, prof. Grzegorz W. Kolodko.

Wrzesień 18-19, 2009
ONZ-owski Światowy Instytut Badań Ekonomii Rozwoju, WIDER, organizuje w Helsinkach międzynarodową konferencję na temat "Reflections on Transition: Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall". Na czele komitetu organizacyjnego konferencji stoi prof. Gerald Roland z Berkeley University. Prof. Grzegorz W. Kołodko www.tiger.edu.pl/english/onas/dyrektor.htm, który współpracuję z WIDERem od 1988 roku, został zaproszony do przedstawienia referatu zatytułowanego "The Great Transformation 1989-2029".
Program konferencji

Wrzesień 14, 2009, godz. 10:15
Ponad półtora roku temu Nicolas Sarkozy, Prezydent Francji, zwrócił się do grupy ekonomistów z sugestią opracowania nowych miar funkcjonowaniu gospodarki i rozwoju społecznego. Teraz w Grand Amphithéâtre de La Sorbonne w Paryżu odbywa się konferencja z jego udziałem. Uczestniczy w niej także prof. Grzegorz W. Kołodko, który zaproponował w książce "Wędrujący świat" alternatywną miarę rozwoju gospodarczego, tzw. ZIP - Zintegrowany Indeks Pomyślności. Na spotkaniu w Paryżu głównymi referentami są nobliści - Profesorowie Joseph E. Stiglitz z Columbia University oraz Amartya Sen z Harvardu. Konferencja odbywa się w ramach przygotowań do szczytu G-20, ktoóry odbywa się w końcu września w Pittsburgu.
Program konferencji

Wrzesień 12, 2009, godz. 16:00
Goszczący w Krynicy Dyrektor TIGERa został zaproszony przez burmistrza miasta, Pana Emila Bodzionego, na spotkanie z mieszkańcami i wczasowiczami kurortu. Prelekcja prof. Grzegorzem W. Kołodko, zatytułowana "Wędrujący świat", odbywa się w Centrum Kultury przy ulicy Piłsudskiego 19. Zapraszamy!

Wrzesień 11, 2009, godz. 13:35
Jak co roku o tej porze w Krynicy Górskiej odbywa się Forum Ekonomiczne. Tym razem to już XIX spotkanie, w którym uczestniczy ponad tysiąc biznesmenów, inwestorów, menedżerów, polityków, naukowców, działaczy gospodarczych, dziennikarzy. Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do udziału w dyskusji panelowej zatytułowanej "Dokąd zmierza kapitalizm? W poszukiwaniu odpowiedniej polityki w dramatycznie zmieniającym się świecie". Dyskusja odbywa się w Sali Tadeusz w Pijalni Głównej.

Wrzesień 7, 2009
Opiniotwórczy rosyjski dziennik "Izwiestia" publikuje wywiad z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Rozmowa zatytułowana "Neoliberalizm nie prinies polzy Rossiji" ("Neoliberalizm nie przyniósł Rosji ulgi") nawiązuje do implikacji światowego kryzysu gospodarczego dla Rosji oraz do wydanego niedawno pt. "Mir w dwiżenii" rosyjskiego tłumaczenia książki profesora "Wędrujący świat".
Wywiad (po rosyjsku)

Wrzesień 1, 2009
Waszyngtoński think-tank CEPA opublikował artykuł dr Piątkowskiego pt. "After the Rebound: What Next?", który analizuje sytuację gospodarczą w krajach Nowej Europy i perspektywy ich wzrostu oraz wskazuje na koniecznosc zmiany modelu rozwoju regionu.

Sierpień 2009
Rosyjski tygodnik "Literaturnaja Gazieta" publikuje w numerze 32 (6236), s. 4, tekst prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Skudnaja ideja - żałkije płody. Poczemy wrednaja koncepcija neoliberalizma zawojowała połmira i kak s etim sprawitsja" ("Błędna idea - marne skutki. Dlaczego szkodliwa koncepcja neoliberalizmu zawojowała pół świata i jak sobie z tym poradzić"). Są to fragmenty VI-go rozdziału książki "Mir w dwiżenii" , rosyjskiego tłumaczenia "Wędrującego świata", które ukazało się wiosną tego roku.
Artykuł (po rosyjsku)

Lipiec 2009
Ukazała się kolejna (116.) pozycja w serii TIGER Working Papers. Autorem tekstu pod tytułem Market Reform and State Paternalism in Hungary: a Path-dependent Approach" jest István Benczes z Corvinus University w Budapeszcie. Zachęcamy do lektury!

Lipiec 2009
Niebywałe! W niezwykle oryginalny sposób - zwiększając bezinflacyjnie podaż pieniądza - Prof. Grzegorz W. Kołodko wniósł wkład do ...amerykańskiej polityki monetarnej! Otóż mennica USA wprowadza do obiegu serię sześciu nowych 25-ciocentowych monet. W ramach projektu pod nazwą "2009 District of Columbia and U.S. Territories Quarters Program" emitowany są quartery, na rewersach których znajdują się symbole ilustrujące District Columbia, w którym mieści się stolica USA, Waszyngton, oraz pięć zamorskich terytoriów. Jedno z nich, wyspę Guam na Pacyfiku, prof. Kołodko odwiedził przed trzema laty, w marcu 2006 roku, wygłaszając na University of Guam wykład na temat globalizacji (przy okazji także przebiegł kolejny maraton...). Jedną ze zrobionych tamże fotografii, umieszczoną na portalu TIGERa, wypatrzył w internecie projektant amerykańskiej mennicy, David Westwood. Szanując prawa autorskie i za zgodą autora fotografii wykorzystał ją przy opracowaniu propozycji quartera Guam. I wygrał konkurs!

guam Guam

Tak oto powstał widniejący na rewersie monety latte stone, symbol wyspy Guam. Na takich filarach wznosiły się co znamienitsze mikronezyjskie domostwa ludu Chamorro.

Lipiec 23-25, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w Summer School na Universidad Complutense w Madrycie. Temat spotkania to "La Mundalización y sus actores", a wykład Dyrektora TIGERa (piątek, 24.VII., godz. 10:00) zatytułowany jest "Alternativas a la mundilización neoliberal: ¿Otra Europa es posible?". Zajęcia odbywają się w El Escorial, UNESCO Culture World Heritage Site.
Program (po hiszpańsku)

Lipiec 3-23, 2009
I jeszcze jedna okazja do obejrzenia wystawy fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowanej "Świat jaki jest...". Tym razem zdjęcia eksponowane są w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Wernisaż z udziałem autora odbywa się w piątek, 3 lipca, o godz. 18:00, przy al. Najświętszej Maryi Panny 64. Zapraszamy!
Elżbieta Dzikowska o wystawie

Częstochowa

Lipiec 9, 2009, 14:00
Na zaproszenie Uniwersytetu Letniego w Warszawie prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany "Globalization and the Great Postsocialist Transformation 1989-2029". Spotkanie odbywa się w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 162.

Lipiec 4, 2009, 10:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w ceremonii zakończenia Podyplomowego Studium Doradztwa Finansowego SGH. Dyrektor TIGERa przedstawia wykład zatytułowany "Światowy kryzys i jego wpływ na Polską gospodarkę". Spotkanie odbywa się w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie przy al. Niepodległości 162.

Lipiec 2, 2009, godz. 12:00
Na zaproszenie Dr. Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Grzegorz W. Kołodko spotyka się z przedstawicielami polskich przedsiębiorców, inwestorów i menedżerów. Temat spotkania to "Dokąd zmierza świat i Polska?", a odbywa się ono w siedzibie KIG w Warszawie przy ul. Trębackiej 4.

Czerwiec 2009
ONZ-owski Instytut Badań Rozwoju Gospodarczego (WIDER) publikuje opracowanie prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowane "A Two-thirds Rate of Success. Polish Transformation and Economic Development, 1989-2008"

Maj - Czerwiec 2009
Dwumiesięcznik "Ekonomista" publikuje (nr 3/2009, s. 353-371) artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Wielka transformacja 1989-2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość". Artykuł zawiera streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.

Ekonomista

Kwiecień - Czerwiec 2009
"Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" w numerze 2 (11) publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Nowe spojrzenie na cele rozwoju".
Streszczenie

Czerwiec 30, 2009, godz. 20:00
Pan Lech Kaczyński, Prezydent RP, kolejny raz zaprosił prof. Grzegorza W. Kołodko na roboczą kolację do Belwederu, podczas której pytał gościa o opinię na temat kryzysu gospodarczego oraz sytuację budżetowej Państwa, a zwłaszcza o strategię rozwoju na przyszłość.

Czerwiec 28, 2009
ZWYCIĘSTWO! Prof. Grzegorz W. Kołodko ukończył w czasie 4 godz. 43 minuty i 8 sekund XX Międzynarodowy Maraton Białych Nocy w Petersburgu. To już 31-szy maraton, który Dyrektor TIGERa pokonał podczas ostatnich ośmiu lat.


Fot. Gabriela Kołodko

Czerwiec 24-27, 2009
Białe noce w St. Petersburgu! No, ale zanim nadejdą, trzeba się napracować... Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w organizowanym przez OECD 5. spotkaniu Senior Budget Officials of Central, Eastern and South Eastern European (CESEE) Countries, podczas którego wygłasza wykład wprowadzający do panelowej dyskusji nt. "The problem of off-budget public spending in Central and Eastern Europe".
Program konferencji

Czerwiec 17, 2009
Przebywający w Chinach Prof. Grzegorz W. Kołodko został wyróżniony honorowym tytułem naukowym na Uniwersytecie Ekonomiczno-Finansowym Guizhou w Guiyang. To już trzecie tego rodzaju naukowe wyróżnienie Dyrektora TIGERa w Chinach.

Czerwiec 17-22, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko w Chinach, tym razem nie tylko w Pekinie, ale także w prowincji Guizhou. To już druga w tym roku wizyta dyrektora TIGERa w tym kraju. Jej celem jest udziału w międzynarodowej konferencji nt. "Financial Reforms in Transition Countries", która odbywa się na Uniwersytecie Guizhou w Guiyang. Prof. Kołodko wygłasza wykład pt. "Towards New Pragmatism: Neoliberalism, Financial Crisis and Economic Development" i prezentuje referat zatytułowany "The Great Transformation".

Czerwiec 17-21, 2009
Dr Marcin Piątkowski, wybrany jednym z 35 Młodych Liderów Przyszłości, bierze udział w pierwszej konferencji w ramach programu Young Leader Study Group on the Future of Europe "Demographic Trends, Migration, and Social Cohesion in 2010", która odbędzie się w Berlinie. Organizatorem całego programu i cyklu konferencji jest Drager Foundation i American Council on Germany. Kolejne konferencje odbędą się w Waszyngtonie i w Brukseli. Informacja o wcześniejszych edycjach programu: Young Leaders

Czerwiec 5-21, 2009
Mgr Wojciech Przychodzeń uczestniczy w Międzynarodowej Akademii Nauczycieli Biznesu (IMTA) w Bledzie (Słowenia). Program ma na celu wszechstronne doskonalenie umiejętności dydaktycznych młodych pracowników naukowych.

Czerwiec 4, 2009, 16:30
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na XXVI Konwersatorium z cyklu "Czwartki u ekonomistów". Do debaty z udziałem prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowanej " XX-lecie Okrągłego Stołu. Zasady funkcjonowania gospodarki " wprowadza prof. Władysław Baka. Spotkanie odbywa się w siedzibie PTE przy ul. Krakowskie Przedmieście 49.

Maj 30, 2009, 10:00
Na zaproszenie Akademii Młodych Dyplomatów prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany "Dokąd zmierza świat?". Spotkanie odbywa się w Warszawie przy ul. Wawelskiej 56.

Maj 25-26, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedza Bydgoszcz, Chełm i Lublin. To rzadka okazja by zdobyć książkę z osobistą dedykacją autora. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Program spotkań

Maj 24, 2009, godz. 11:00
W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywają się (w dniach 21 - 24 maja) 54. Międzynarodowe Targi Książki. Przy stoisku Wydawnictwa Prószyński i S-ka prof. Grzegorz W. Kołodko podpisuje swoją najnowszą książkę "Wędrujący świat" . To znakomita okazja, aby zdobyć egzemplarz z osobistą dedykacją i oryginalnym autografem autora! Zapraszamy!

Maj 20-22, 2009
W Pekinie odbywa się 12. China Beijing International High-Tech Expo (CHITEC). Współorganizatorami forum są chińskie ministerstwa i organizacje rządowe, a także Akademia Nauk, Akademia Inżynierów oraz Stowarzyszenie Nauki i Technologii jako grupa konsultingowa. W spotkaniu uczestniczy blisko tysiąc przedstawicieli rządu, uczonych, ekspertów i przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych. prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do wygłoszenia referatu na temat finansowych uwarunkowań procesów rozwojowych w warunkach globalizacji.

Maj 20, 2009, godz. 16:00, sala B5
TIGER zaprasza na comiesięczne seminarium. Tym razem gościmy dr Thomasa Laursena, Szefa Przedstawicielstwa Banku Światowego dla Polski i krajów nadbałtyckich, który wygłosi referat pt. "The Role of the World Bank in Poland".
CV (w załączeniu)

Maj 16, 2009, 9:00
Na zaproszenie Podyplomowego Studium Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Narodowego Banku Polskiego prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład pt. "Polska i współczesny kryzys". Spotkanie odbywa się w siedzibie NPB przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

Maj 12-15, 2009
W ciągu 4 dni prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedza aż 4 miasta - Chorzów, Sosnowiec, Płock i Legnicę. Poniżej znaleźć można dokładną informację o wykładach Dyrektora TIGERa i sprawdzić, gdzie i kiedy można mu zadać trudne pytania na temat światowej gospodarki i naszej przyszłości. Na pewno z chęcią odpowie. ZAPRASZAMY!
Plan spotkań

Maj 5-7, 2009
Na Krymie, w Ałuszta, odbywa się trójstronne spotkanie: "Russia-Ukraine-EU: how to handle the crisis". Konferencja organizowana jest przez International Institute of Global Development (IIGD), National Investment Council (NIC), Instytut Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk oraz International Center for Advanced and Comparative EU-Russia Research (Wiedeń). Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do udziału w debacie i przedstawia komentarz na temat światowego kryzysu i jego politycznych oraz gospodarczych implikacji dla regionu.

Kwiecień 2009
Książka prof. Grzegorz W. Kołodko "Wędrujący świat" przyciąga nieustające zainteresowanie w kraju i na świecie. Wskazują na to także liczne wizyty na specjalnym portalu internetowym, w NAWIGATORZE - www.wedrujacyswiat.pl. Od 1 kwietnia 2008 do 1 kwietnia 2009 do NAWIGATORA zaglądano aż 43.629 razy, a wizyty były z 67 krajów (w tym w Polsce z 497 miejscowości). W samym marcu NAWIGATOR miał aż 3.181 wizyt z 27 krajów (w tym ze 141 miejscowości w Polsce), co oznacza przeciętnie ponad 102 wizyty dziennie. Dodać trzeba, że w marcu zostało - zgodnie z zapowiedzią autora - zaktualizowanych ponad 30 tabel i wykresów oraz map poglądowych umieszczonych w dynamicznym aneksie statystycznym, który - obok blogu www.wedrujacyswiat.pl/blog/ - stanowi trzon NAWIGATORA. Zatem zamieszczone tam dane prezentują najświeższe dostępne informacje.


Kwiecień 2009
Ukazały się dwie kolejne (114. i 115.) pozycje w serii TIGER Working Papers. Autorami tekstów pod tytułami: "The Enduring Lure of Socialism: The Political Economy of the Subprime Crisis" i "EU-anchor in "Non-Mainstream" Countries' Transition Path: The Case of Croatia and Slovakia" są Dóra Győrffy oraz Fruzsina Sigér z Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech. Zachęcamy do lektury!

Kwiecień 28, 2009, godz. 14:00
Na zaproszenie Profesora Stanisława Moryto, Rektora Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany " Wędrujący świat". Spotkanie odbywa się w siedzibie uczelni, w Warszawie przy ulicy Okólnik 2.

Kwiecień 27, 2009, 15:00
Na zaproszenie Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład zatytułowany "Wędrujący świat". Spotkanie odbywa się w siedzibie uczelni, w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 18.

Kwiecień 23, 2009, godz. 16:15
Na zaproszenie Profesora Włodzimierza Kurnika , Rektora Politechniki Warszawskiej , Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza w ramach Konwersatorium Politechniki Warszawskiej wykład zatytułowany "Dokąd zmierza świat i Polska". Spotkanie odbywa się w sali 135 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1.

Kwiecień 20, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedza Lublin. Dyrektor TIGERa wygłasza wykłady na Politechnice Lubelskiej (9:30, ul. Nadbystrzycka 38, Wydział Zarządzania, Aula), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (12:00, al. Racławickie 14, Kolegium Jana Pawła II, sala 608) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (14:00, ul. Bursaki 12, Aula 018).

Kwiecień 10-15, 2009
Korzystając z wiosennych ferii Prof. Grzegorz W. Kołodko gości z roboczą wizytą w Moskwie. Z okazji opublikowania przez wydawnictwo MAGISTR rosyjskiej edycji książki "Wędrujący świat" (tytuł rosyjski: "Mir v dvizhenyi", s. 576) kilka moskiewskich uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych, a także księgarnie i media zaprosiły autora książki do wygłoszenia serii wykładów i spotkań z czytelnikami.
Program wykładów i spotkań w Moskwie (po rosyjsku)

Marzec 23 - Kwiecień 15, 2009
I jeszcze jedna okazja do obejrzenia wystawy fotografii Wędrująca wystawa fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowanej "Świat jaki jest...". Tym razem zdjęcia eksponowane są w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (pl. Wolności 1). Wernisaż z udziałem autora odbywa się w poniedziałek, 23 marca, o godz. 15:30. Zapraszamy!

Kwiecień 8, 2009, godz. 15:00
Na zaproszenie Krytyki Politycznej, dr Marcin Piątkowski bierze udział w debacie nt. kryzysu, w której uczestniczył również będzie Witold Gadomski, Piotr Kuczyński i prof. Jan Jakub Michałek. Debatę, która odbędzie się w Auli B, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, prowadzi red. Jacek Żakowski.

Kwiecień 6, 2009, godz. 16:00, sala A9
TIGER zaprasza na comiesięczne seminarium. Tym razem gościmy prof. Anatolija Barkovskiego, Zastępcy Dyrektora Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych i Politycznych, kierownika Ośrodka Studiów nad Międzynarodową Współpracą Gospodarczą Instytutu Gospodarki Rosyjskiej Akademii Nauk, który wygłosi wykład nt. "Strategie współpracy gospodarczej Rosji z zagranicą w warunkach kryzysu światowego".
Tezy wykładu (plik w załączeniu)

Kwiecień 3-4, 2009
TIGER organizuje międzynarodową konferencję pt. "1989-2029: Dwadzieścia lat transformacji i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych". Celem konferencji będzie podsumowanie dotychczasowych doświadczeń gospodarek posocjalistycznych i nakreślenie perspektyw, jakie stoją przed krajami posocjalistycznej transformacji.
Program konferencji
Referaty
Więcej

Sponsor projektu: www.iti.pl
Marzec 2009
Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego opublikowało kolejną pozycję z cyklu Distinguished Lectures Series. Najnowszy tekst, pt. "Game Engineering" jest zapisem wykładu prof. Roberta J. Aumanna (laureata Nagrody Nobla), który odbył się 14 maja 2008 roku w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego.

Marzec 30, 2009, 15:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS w Krakowie. Dyrektor TIGERa przedstawia wykład zatytułowany "Wędrujący świat". Spotkanie odbywa się w Auli Rektorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Novum, ul. Gołębia 24).

Marzec 28-29, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w finałach XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyrektor TIGERa przedstawia wykład zatytułowany "Dokąd zmierza światowa gospodarka?". Spotkanie odbywa się w Jachrance.

Marzec 25-26, 2009
Dyrektor TIGERa w Madrycie. Prof. Grzegorz W. Kołodko bierze udział w konferencji naukowej zatytułowanej "The Role of Europe in the International Scenario: Visions from the Central and Eastern European Countries" prezentując referat na sesji na temat "Economic and geostrategical consequences of the enlargements towards the East of Europe". Konferencja odbywa się na Uniwerystecie Complutense de Madrid.
Program konferencji

3372

Marzec 18-26, 2009
Na zaproszenie Wyższej Szkoły Biznesu w Rouen mgr Wojciech Przychodzeń gości we Francji, gdzie - niezależnie od merytorycznych konsultacji na temat globalnego kryzysu finansowego i jego implikacji dla polityki rozwoju gospodarczego - przedstawia wykład zatytułowany "Financial Crisis Implications for Investments in Central and Eastern Europe".

Marzec 23, 2009, 13:00
Na zaproszenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (ul. Cieplaka 1c) prof. Grzegorz W. Kołodko gości na Śląsku. Dyrektor TIGERa przedstawia wykład zatytułowany "Wędrujący świat".

Marzec 20, 2009, 18:00
Na zaproszenie Klubu Dyskusyjnego "Przeglądu Socjalistycznego" i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawia wykład zatytułowany "Transformacja, kryzys - i co dalej?". Spotkanie odbywa się w Warszawie w sali konferencyjnej OPZZ przy ul. Kopernika 36/40. Zaproszenie

Marzec 20, 2009
Opracowanie prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowane "Globalization and Catching-up: From Recession to Growth in Transition Economies" znalazło sie na liście Top Ten Social Science Research Network, w sekcjach Institutional Change & Economic Growth oraz Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues. Aby zobaczyć pierwszą dziesiątkę publikacji tego elektronicznego pisma naukowego, wystaczy kliknąć na odpowiedni tytuł w ITEMA: Institutional Change & Economic Growth (Topic) Top Ten lub Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues Top Ten By dotrzeć do wszystkich opracowań periodyku, trzeba użyć linku ITEMA: Institutional Change & Economic Growth (Topic) All Papers lub Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues All Papers. Streszczenia artykułów znaleźć można pod URL http://papersssrn.com/abstract=248423.

Marzec 19, 2009, godz. 12:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedza Zieloną Górę. Na zaproszenie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Dyrektor TIGERa wygłasza wykład pt. „Dokąd zmierza świat i Polska”. Spotkanie odbywa się w restauracji „Palmiarnia” przy ul. Wrocławskiej 12.

Marzec 18, 2009, godz. 16:00, sala B5
Prof. Grzegorz W. Kołodko zaprasza na comiesięczne seminarium TIGERa. Tym razem gościmy prof. Mirosława Gronickiego, byłego ministra finansów, który wygłosi referat pt. "Polityka gospodarcza w czasie kryzysu".

Marzec 5-18, 2009
Wędrująca wystawa fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowana "Świat jaki jest..." postanowiła zawitać do Sanoka i jest eksponowana do 18 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Lenartowicza 2.

Marzec 14, 2009, 11:15
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w finałach 50. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Dyrektor TIGERa przedstawia wykład zatytułowany "Dokąd zmierza świat i Polska?". Spotkanie odbywa się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Pałac Kazimierzowski, I piętro).

Marzec 11-13, 2009
Dr Marcin Piątkowski bierze udział w konferencji zorganizowanej przez ośrodek badawczy Komisji Europejskiej IPTS w Sewilli nt. "TransEuropa: The Drivers of Transformation of the European Economy and Its Geography at the Horizon 2030-2050". Dr Piątkowski wygłosi wyład nt. Przyszłości sektora finansowego w EU i jego wpływu na rozwój.

Marzec 10, 2009, 10:00
Na zaproszenie Samorządu Studentów SGH prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w projekcie Mosty Ekonomiczne. Dyrektor TIGERa przedstawia wykład zatytułowany "Dokąd zmierza świat i Polska". Spotkanie odbywa się w Auli Głównej, Gmach Główny SGH, al. Niepodległości 162.

Marzec 10, 2009
Dr Jacek Tomkiewicz bierze udział w seminarium zorganizowanym przez Europejski Instytut Administracji Publicznej, który mieści się w Maastricht w Holandii. Seminarium służy wymianie doświadczeń na temat prowadzenie polityki budżetowej.
Program seminarium (po angielsku)

Luty 6, 2009
W 20 rocznicę obrad Okrągłego Stołu media publikują "List otwarty do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej" skierowany do Pana Donalda Tuska przez prof. Grzegorza W. Kołodko, który uczestniczył w tym historycznym wydarzeniu. W "Liście..." Dyrektor TIGERa ocenia społeczno-ekonomiczne efekty minionych dwu dekad oraz przedstawia pakiet działań antykryzysowych oraz reform służących szybkiemu i długofalowemu rozwojowi.

Luty 27 - Marzec 1, 2009
Nieustające zainteresowanie bestsellerem "Wędrujący świat" (nakład książki przekracza już 50 tysięcy egzemplarzy!) jest tak wielkie, że podczas dwu i pół dni pobytu na Wybrzeżu Gdańskim prof. Grzegorz W. Kołodko ma aż osiem spotkań z Czytelnikami. Spotkania odbywają się w ramach cyklu "Biesiada Literacka" i są organizowane przez Agencję Artystyczną R&K Nehrebeccy. Wszystkich zainteresowanych - od Pruszcza Gdańskiego poprzez Trójmiasto aż do Wejherowa i Pucka - serdecznie zapraszamy. To rzadka okazja zdobyć książkę z osobistą dedykacją autora!
Program spotkań

Styczeń 16 - Marzec 1, 2009
Wystawa "Świat jaki jest...", eksponująca 230 barwnych fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko, wędruje dalej. Tym razem dociera do Zakopanego, gdzie prace są wystawiane w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, Krupówki 41.

Styczeń - Luty 2009
Dr. Małgorzata Runiewicz-Wardyn weźmie udział w krótkoterminowym projekcie habilitacyjnym w ramach inicjatywy STRIKE  (Science and Technology Research in a Knowledge-based Economy). Dr Runiewicz jest członkiem grupy roboczej pod nazwą "Science, technology and knowledge creation". Inicjatywa STRIKE jest finansowana przez Program Ramowy UE. Osobą i instytucją przyjmującą jest Profesor Michele Cincera z Université Libre de Bruxelles w Belgii.

Luty 25, 2009, 11:00
Na zaproszenie Profesora Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN), prof. Grzegorz W. Kołodko wygłasza wykład pt. "Współczesny kryzys gospodarki światowej i jego implikacje dla długofalowego rozwoju Polski". Wystąpienie jest wprowadzeniem do dyskusji na konferencji Komitetu Polska 2000-Plus PAN. Inspiracją do zorganizowania debaty jest książka prof. Kołodko pt. "Wędrujący świat". Spotkanie odbywa sie w Pałacu Kultury i Nauki, w sali 2604.
Tezy

Styczeń 8 - Luty 23, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko przebywa na Uniwersytecie w Trento we Włoszech. Na zaproszenie prof. Bruno Dallago, kierującego School on Local Development, Dyrektor TIGERa wygłasza dla międzynarodowej grupy doktorantów 28-godzinny cykl wykładów na temat powiązań globalizacji i regionalnego rozwoju oraz transformacji systemowej we współczesnej gospodarce światowej.

Luty 19, 2009, godz. 17:00
Pod koniec swej wizyty na Uniwersytecie w Trento prof. Grzegorz W. Kołodko prowadzi seminarium doktorskie na temat "The World Crisis and Local Development". Seminarium odbywa się w siedzibie International School on Local Development and Global Dynamic, Via Belenzani 39.

Luty, 12-13, 2009
Prof. Grzegorz W. Kołodko przebywa z krotką roboczą wizytą w Londynie, gdzie uczestniczy w seminarium na temat implikacji światowego kryzysu finansowego i gospodarczego dla inwestowania w Europie Wschodniej. Gospodarzem spotkania jest Warburg Pincus.

Luty 4, 2009, godz. 16:30
Na zaproszenie prof. Horsta Brezinskiego, Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczy w seminarium "Challenges of the International Economic Crisis". Wraz z prof. Andreasem Horsch, który mówi na temat "Origin and Contagion - The Financial Crisis in Retrospect", Dyrektor TIGERa wprowadza wystąpiniem zatytułowanym "The World Economy Crisis - Long-term Implications" do panelowej dyskusji. Moderuje ją prof. Brezinski, a uczestniczą w niej także Martin Gillo, członek Parlamentu niemieckiego, oraz Hans-Ferdinand Schramm, wiceprezes Freiberg Savings Bank.

Styczeń 2009
Opiniotwórczy tygodnik "Polityka" wyróżnił prof. Grzegorza W. Kołodko w swoim rankingu Ludzi Roku 2009. Nadając Dyrektorowi TIGERa zaszczytny tytuł CZŁOWIEK ROKU, "Polityka" poświęcony mu esej tytułuje, w ślad za bestsellerem "Wędrujący świat", "Wędrujący prorok".

Polityka

Styczeń 27-28, 2009
"From economic transition to European integration: Two decades of change in South Eastern Europe" - to tytuł międzynarodowej konferencji odbywającej się w Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny. Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony do wygłoszenia inauguracyjnego wykładu prezentującego teoretyczne refleksje i wnioski z doświadczeń w polityce posocjalistycznej transformacji. Konferencja jest organizowana przez GTZ - specjalną agendę federalnego rządu Niemiec służącą doradztwem technicznym, które jest świadczone m. in. dla krajów przechodzących w ostatnim dwudziestoleciu transformację systemową w regionie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W imprezie uczestniczy około 200 polityków, badaczy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z Europy Południowo-Wschodniej.
Program konferencji

Styczeń 21, 2009, godz. 16:00, sala B5
TIGER zaprasza na comiesięczne seminarium TIGERa. Tym razem gościmy Pana dr Krzysztofa Rybińskiego, znanego ekonomisty, partnera w Ernst&Young Polska i bylego wiceprezesa NBP, który wygłosi wykład pt. "Nowy międzynarodowy ład finansowy".
Referat