News | About us | Publications | Conferences | Seminars | "Tigers" | Contact | Links | Site map

 

Professor Grzegorz W. Kolodko - Books

 

 

 

 

 

Table of Content

Wprowadzenie

Część I. Co dalej z "nową gospodarką"? Nowe i stare problemy.

Grzegorz W. Kołodko: “Nowa gospodarka”, stare problemy.

Katalin Szabó: Gospodarka “cegły i klawiatury”. Zanikające granice pomiędzy sektorem IT a sektorem produkcyjnym.

Lech W. Zacher: Społeczne wymiary i aspekty “nowej gospodarki”.

Jan Woroniecki: “Nowa Gospodarka”: Fascynacja, Zwątpienie i Nadzieja.

Jerzy A. Kisielnicki: “Nowa gospodarka” i nowa infrastruktura informacyjna funkcjonowania światowego rynku.

Część II: Rewolucja technologiczna a nadrabianie zaległości rozwojowych w krajach posocjalistycznych: uwarunkowania, ograniczenia, perspektywy.

Dirk Pilat: Co zrobić, aby “nowa gospodarka” funkcjonowała?

Stefan Kwiatkowski: “Stara gospodarka” i nowe problemy. Perspektywy wolnego wzrostu w krajach posocjalistycznych.

Marcin Piątkowski: Infrastruktura instytucjonalna “nowej gospodarki” a rozwój krajów posocjalistycznych.

Sampsa Kiiski, Matii Pohjola: Rozpowszechnianie się Internetu: analiza porównawcza.

Część III: Technologie informatyczne i ich rola w przyśpieszeniu procesu restrukturyzacji.

Steven Weber, John Zysman, Martin Beversdorf, Richard Engstrom, Anders Knoth: “Nowa gospodarka” i wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się: spekulacje na temat znaczenia technologii informatycznych.

Stanisław Flejterski: Kapitał w “starej” i “nowej gospodarce”. W poszukiwaniu dźwigni wzrostu i rozwoju w Polsce.

Beata Świecka: Rewolucja technologiczna i jej znaczenie dla rozwoju elektronicznych form płatności

Jacek Brdulak: Stare problemy informatyzacji “nowej gospodarki transportowej”.

Polski Część IV: “Nowa gospodarka” - doświadczenia krajów posocjalistycznych.

Władimir Salnikow: “Nowa gospodarka” a wzrost gospodarczy: przypadek Rosji.

Lech W. Zacher, Julita Łuczak: “Nowa gospodarka” i jej nowe problemy.

Zhang Xiaojing: Chińska “nowa gospodarka”: polityka gospodarcza a uwarunkowania i perspektywy rozwoju.

Maja Bučar: Nadrabianie zaległości rozwojowych dzięki nowym technologiom informatycznym: czy to wiarygodna opcja rozwojowa dla krajów posocjalistycznych?

Noty o autorach