News | About us | Publications | Conferences | Seminars | "Tigers" | Contact | Links | Site map

 

Professor Grzegorz W. Kolodko - Books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie – Grzegorz W. Kołodko

 

Rozdział I – Kazimierz Łaski

W jaki sposób prywatne inwestycje określają prywatne oszczędności i co z tego dla rozwoju gospodarki wynika?

 

Rozdział II – Grzegorz W. Kołodko

2025: dwie historie gospodarczego rozwoju

 

Rozdział III – Jerzy Kropiwnicki

Polska wobec podstawowych wyzwań XXI wieku

 

Rozdział IV – Juliusz Gardawski

Społeczeństwo polskie wobec groźby stagnacji i izolacji

 

Rozdział V – Tadeusz Kowalik

Sprawiedliwość dystrybutywna jako wyzwanie transformacyjne

 

Rozdział VI – Andrzej K. Koźmiński

Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?

 

Rozdział VII – Ewa Okoń-Horodyńska

Czy Polska posiada perspektywiczną politykę innowacyjną?  

 

Rozdział VIII – Jan Monkiewicz

Narodowe instytucje finansowe jako warunek stabilności i efektywnego rozwoju kraju

 

Rozdział IX – Jerzy Hausner

Rozwój regionalny – polityka regionalna - fundusze unijne

 

Rozdział X – Katarzyna Duczkowska-Małysz

Tendencje rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich w świetle globalizacji

 

Rozdział XI – Maciej Leśny

Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego

 

Rozdział XII – Grzegorz Wójtowicz

Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy

 

Indeks

 

O autorach