Professor Grzegorz W. Kolodko - Books

 

     

W książce przedstawiono dorobek pierwszej w Polsce  konferencji na temat "nowej gospodarki" i jej wpływu na długofalowe perspektywy wzrostu w krajach postkomunistycznych. Jest to ogromnie ważna problematyka, ponieważ kraje te stoją przed koniecznością dokonania wyboru: "na co i w jakich proporcjach przeznaczać szczupłą nadwyżkę ekonomiczną: na rozwiązywanie problemów 'starej gospodarki', czy też na tworzenie podwalin' nowej'?". Wybór ten musi być dokonywany na poziomie makro (gospodarki), mezzo (gałęzi, sektorów) i mikro (przedsiębiorstw), a także w jakimś stopniu na płaszczyznach ponadnarodowych.  Wybory te są tym bardziej dramatyczne im niższy poziom rozwoju i tempo wzrostu, im dotkliwsze potrzeby socjalne. Dorobek konferencji dotyczy przesłanek takich decyzji. Złożyły się na niego oryginalne prace czołowych specjalistów polskich i międzynarodowych zaproszonych przez Centrum Badań Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER przy WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.   

 

Prof. Andrzej K. Koźmiński - Rektor WSPiZ