Curriculum Vitae


GWK Aktualności
Publikacje

CV
Pełne CV
Wykład 2022
Kontakt
English version

 

Prof. Grzegorz W. Kołodko
Curriculum Vitae
Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, autor wielu książek i artykułów naukowych, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Distinguished Professor of Belt and Road School, Beijing Normal University. Członek Academia Europaea. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-1997 doprowadził Polskę do OECD. Ponownie na tym stanowisku w latach 2002-2003 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską. Gdy koordynował politykę gospodarczą, PKB per capita wzrósł o ponad jedną trzecią. Podróżnik i maratończyk. 

    Urodzony w 1949 r. w Tczewie. Po ukończeniu w 1972 r. SGPiS doktoryzował się w 1976 r., a habilitację uzyskał w 1984 r. Od 1989 r. profesor nauk ekonomicznych. Doktor Honoris Causa i Honorowy Profesor 11 zagranicznych uniwersytetów. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Autor i redaktor naukowy 59 książek oraz licznych artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, w tym 260 po angielsku, ponad 100 po rosyjsku i ponad 60 po chińsku.W latach 1982-1988 doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 1988 r. założyciel i Dyrektor Zakładu Naukowo-Badawczego Bankowości i Polityki Monetarnej NBP.
    W latach 1989-1993 Dyrektor Instytutu Finansów. W 1989 r. brał udział w negocjacjach Okrągłego Stołu. Członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów w latach 1989-1991. 
    Stypendysta Fullbrighta na University of Illinois, USA, w latach 1985-1986. Research Fellow w Światowym Instytucie Badawczym Ekonomii Rozwoju ONZ, WIDER, w Helsinkach w 1988, 1989 i 2002 r. Konsultant Międzynarodowego Funduszu Walutowego
w Departamencie Badań w 1991 i 2000 r. oraz w Departamencie Polityki Fiskalnej w 1992 i 1999 r. Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio w 1994 r. Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Policy
w WIDER w latach 1997-1998. Visiting Fellow w Policy Research Department w Banku Światowym w 1998 r. Senior Research Fellow na Yale University w 1998 r.
    Wielokrotny laureat nagród Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki. Nominowany przez „Euromoney” Najlepszym Ministrem Finansów Europy Środkowo-Wschodniej w 1996 r. Za zasługi dla transformacji
i rozwoju polskiej gospodarki otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Komandorię Orderu Polonia Restituta w 1997 r. Laureat Special Book Award of China w 2020 r.
    W SGH i ALK oraz na zagranicznych uniwersytetach, zwłaszcza
w USA (Yale, UCLA, University of Illinois, University of Rochester), Chinach, Rosji, na Węgrzech i we Włoszech prowadził wykłady
i seminaria z makroekonomii, polityki gospodarczej, ekonomii politycznej globalizacji, ekonomii transformacji ustrojowej i finansów publicznych. Kierował pracami naukowymi oraz okazjonalnie wykładał w instytutach badawczych i na uniwersytetach na wszystkich kontynentach. Członek rad programowych periodyków naukowych
i instytutów badawczych m. in. w Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, Indiach, Rosji, na Węgrzech i Ukrainie oraz we Włoszech. Promotor ośmiu ukończonych przewodów doktorskich.
    Żona, Alicja, redaktor prowadząca „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Dwie córki: Julia, Behavioural Science Ph.D., Warwick University, i Gabriela, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zamiłowania osobiste: natura i kultura, muzyka klasyczna, współczesna literatura, podróże; zwiedził 168 krajów
i zawitał na Antarktydę. Maratończyk, ukończył 50 biegów na pięciu kontynentach; najlepszy czas 3:38.22.