Referaty na konferencje


Publikacje
Książki
Artykuły
Working Papers
Referaty na konferencje
Eseje
Wywiady
Wykłady i wystąpienia
CV
Wykład 2024
Kontakt
English version

   

19) „Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda”, referat na X Kongresie Ekonomistów Polskich, Warszawa, 28-29 listopada 2019

18) "Zhong guo jing ji mei you ying zhuo lu" (“Bez “twardego lądowania” chińskiej gospodarki”), referat przedstawiony na międzynarodowej konferencji “Shared Memory, Common Development. International Seminar on the Belt and Road Initiative”, Xi’an, 26-27 września 2016

17) "1989-2029大变革,好或将更好?" ("1989-2029 Da Bian Ge, Hao Huo Jiang Geng Hao?") ("Wielka transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej?"), skrót referatu wygłoszonego na sesji plenarnej podczas konferencji naukowej Beijing China High-Tech Expo, Pekin, 20 maja 2009

16) Wypowiedź wprowadzająca do dyskusji nad książką "Wędrujący świat" na posiedzeniu Rady Naukowej PTE w dniu 8 maja 2008 roku

15) Wypowiedź na konferencji Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN: "Europa w perspektywie 2050 roku" w dniu 06 grudnia 2007 roku

14) „Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość” Referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, 29-30 listopada 2007.

13) "Xin Xing Shi Chang Ying Cong Bo Lan Da Bian Ge Zhong Xi Qu De Jing Yan Jiao Xun" ("Lessons for the Emerging Markets from Poland's Great Change") (po chińsku)

Referat z konferencji China Reform Summit "Promoting Further Economic Restructuring by Focusing on Administrative Reform". Pekin, 12 lipiec, 2005 r.

 

12) "Dwadzieścia lat Pierestrojki". (po rosyjsku)

Referat wygłoszony na konferencji Rosyjskiej Akademii Nauk z okazji 20 lat 'Pierestrojki', Moskwa, 7 kwietnia 2005 r.

 

11) "Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy"

Referat z konferencji: "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce." WSPiZ, Marzec 25-26, 2004 r.

 

10) "Globalizacja: wyzwanie dla nowych gospodarek rynkowych"

Referat z konferencji: "Społeczny wymiar globalizacji - szanse, wyzwania i zagrożenia dla Polski." Zamek Królewski w Warszawie, 6 luty 2003 r.

 

9) "Globalization and Transformation. Illusions and Reality"

Referat z konferencji: "The International Symposium on Comparison Institutional Arrangements in Transitional Economies", Haikou, Chiny, 10-12 Czerwca 2002 r. (po chińsku)

 

8) "Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych"

Referat z konferencji: "Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies." WSPiZ, 16-17 maja 2002 r.

 

7) " 'Nowa gospodarka', stare problemy"

Referat z konferencji: " 'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych." WSPiZ, 14-15 marca 2002 r.

 

6) "Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych"

Referat z konferencji: "E-FINANSE XXI Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych." II Konferencja Naukowa, Uniwersytet Szczeciński, listopad 2001 r.

 

5) "W poszukiwaniu strategii rozwoju polskiej gospodarki"

Referat z konferencji: "Propozycje dla Polski" Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa, 21 czerwca 2001 r.

 

4) "2025: dwie historie gospodarczego rozwoju"

Referat z konferencji: "Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski" WSPiZ, Warszawa, 31 maja 2001 r.

 

3) " 'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji"

Referat z konferencji: " 'Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych." WSPiZ, Warszawa, 29-30 marca 2001 r.

 

2) "Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość"

Referat z konferencji: Sesja plenarna Kongresu Ekonomistów Polskich. Warszawa, 25-26 stycznia 2001 r.

 

1) "Wirtualizacja usług finansowych. Konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń"

Referat z konferencji: "E-FINANSE XXI Wirtualizacja usług finansowych. Konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń." I Konferencja Naukowa, Uniwersytet Szczeciński, listopad 2000 r.