Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Książki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Duczkowska-Małysz

Profesor dr hab. w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP i Zespołu Konsultantów Prezydenta RP do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 1994-97 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Autorka licznych prac i podręczników z zakresu teorii agrarnej i polityki regionalnej.   

 

 

Juliusz Gardawski

Profesor dr hab. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Socjologii Empirycznej. Autor znaczących analiz i publikacji dotyczących przekształceń klasy robotniczej, instytucji pracowniczych (związki zawodowe, samorząd pracowniczy), stosunków przemysłowych i zarządzania pracownikami.

 

 

Jerzy Hausner

Profesor dr hab. na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. W roku 1997 Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego. W latach 1994-96  Dyrektor Generalny w Urzędzie Rady Ministrów, szef zespołu doradców wicepremiera ds. gospodarczych.

 

 

Grzegorz W. Kołodko

Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz John C. Evans Professor in European Studies na University of Rochester, USA. Wykładowca wielu zagranicznych uczelni, m. in. Yale i UCLA. Ekspert organizacji międzynarodowych (MFW, Bank Światowy, ONZ, OECD). Autor wielu publikacji z teorii i polityki rozwoju gospodarczego, ekonomii porównawczej, transformacji systemowej i polityki finansowej ogłoszonych w 20 językach. W latach 1994-97 Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Finansów. W latach 1989-91 członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów.  Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER.

 

 

Tadeusz Kowalik

Profesor dr hab. w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca wielu uczelni krajowych i zagranicznych, autor licznych publikacji dotyczących głównie polityki ekonomicznej i ewolucji myśli ekonomicznej. Członek Rady Naukowej TIGER.

 

 

Andrzej K. Koźmiński

Rektor i profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz kierownik Katedry Teorii Organizacji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca wielu zagranicznych uczelni, wieloletni profesor UCLA. Członek licznych naukowych organizacji międzynarodowych. Autor znaczących prac z zakresu teorii zarządzania oraz polityki naukowej i postępu technicznego.   

 

Jerzy Kropiwnicki

Doktor nauk ekonomicznych, szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (1997-2001), Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (2000-01). Były minister pracy i polityki socjalnej (1992) oraz minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania (1992-93). Członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, poseł na Sejm z listy AWS w kadencji 1997-2001. Autor wielu analiz i prac naukowych z zakresu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

 

Maciej Leśny

Członek Rady Banku Rozwoju Eksportu. W latach 1994-98 Przewodniczący Rady Banku. Wieloletni pracownik Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W latach 1994-98 Podsekretarz Stanu, wpierw w MWGzZ, a następnie w Ministerstwie Gospodarki. Autor analiz i monografii z zakresu teorii i praktyki handlu zagranicznego oraz międzynarodowej współpracy ekonomicznej.

 

 

Kazimierz Łaski

Jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów drugiej połowy XX wieku. Profesor ekonomii, konsultant naukowy, wcześniej dyrektor Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW). Pracownik naukowy wielu instytucji krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe to makroekonomia oraz problemy transformacji gospodarczej.

 

 

Jan Monkiewicz

Profesor dr hab. w Szkole Głównej Handlowej i Politechnice Warszawskiej. W latach 1994-96 Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradca wicepremiera ds. gospodarczych w dziedzinie przekształceń własnościowych oraz bankowości i ubezpieczeń. Zajmował wiele kierowniczych stanowisk w instytucjach ubezpieczeniowych. Teoretyk i praktyk gospodarczy publikujący w kraju i zagranicą.   

 

 

Ewa Okoń-Horodyńska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Współpracownik wielu organizacji i uczelni zagranicznych. Prowadzi badania w zakresie ekonomii, szczególnie w zakresie teorii innowacji i budowania instytucjonalnej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju innowacji technologicznych oraz instytucjonalnych aspektów transformacji systemowej.

  

 

Grzegorz Wójtowicz

Doktor nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego i instytucji międzynarodowych. W latach 1989-91 wiceprezes, w 1991 prezes NBP.  Były gubernator w Banku Światowym ze strony polskiej, a także gubernator Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Autor prac z zakresu polityki pieniężnej.