Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długookresowe tendencje rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich w świetle globalizacji

(streszczenie)

 

Rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich przebiegać będzie w Polsce pod wpływem dwóch tendencji. Z jednej strony z globalizacji, z drugiej zaś z podtrzymywania specyfiki narodowych struktur, cech i zjawisk. Wynika to z niemożności szybkiego przezwyciężenia barier transformacji i modernizacji rolnictwa oraz z wciąż wysokiej rangi ziemi w systemie wartości ludności wiejskiej, zwłaszcza rolniczej.

Pod wpływem globalizacji kształtować się będą struktury społeczno-ekonomiczne właściwe krajom wysoko rozwiniętym. Zmniejszać się będzie m. in. rola rolnictwa w gospodarce żywnościowej, zwiększać przetwórstwa i dystrybucji żywności. W rezultacie utrwali się tendencja do koncentracji ziemi, spadku liczby gospodarstw produkujących na rynek, spadku zatrudnionych w rolnictwie.

Globalizacja zwiększy presję na rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska,  łagodzenie bezrobocia i poprawę mobilności siły roboczej na rynkach pracy. Jednocześnie liczyć się trzeba  z silną  tendencją odwrotną - "trwania na ojcowiźnie", dzielenia gospodarstw, zwiększania zatrudnienia w rolnictwie i jego w wielu regionach dominującej pozycji w rozwoju obszarów wiejskich. W efekcie tempo przemian wynikających z globalizacji będzie hamowane przez uwarunkowania typowo polskie, wynikające z anachronicznych struktur agrarnych.