Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025: dwie historie gospodarczego rozwoju

(streszczenie)

 

        Jest rok 2025. Minęło kolejne 25 lat integrowania się z gospodarką światową w warunkach narastającej konkurencji. Od około 20 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która teraz wytwarza w sumie więcej niż USA. Czy Polski udział w globalnym PKB przekracza 1 procent? Czy nasz udział w światowym handlu jest bliższy 2 procent? Czy PKB, liczony w kategoriach PPP, przekroczył już 30 tysięcy dolarów, tj. poziom, który Unia Europejska i USA, przeciętnie, osiągnęły już przed 25 laty? To byłoby możliwe, gdyby w pierwszych 25 lat XXI wieku udało się podwajać poziom dochodu narodowego co 12 lat.

        Czy może też w roku 2025 udział Polski w światowej produkcji sięga ledwie 0,7-0,8 procent, nie wiele więcej niż pokolenie wcześniej? Czy nasz wkład do światowego handlu utrzymuje się na równie mizernym poziomie, a tempo wzrostu oscylujące wokół 3 procent rocznie doprowadziło tylko do podwojenie PKB na mieszkańca (w ujęciu PPP) i osiągnięcie poziomu około 15 tysięcy dolarów - tyle ile Słowenia przekroczyła już w roku 2001?  

        Jeden i drugi scenariusz jest możliwy. Który z nich zostanie urzeczywistniony - to zależy od strategii rozwoju, która musi uwzględnić szanse i zagrożenia płynące dla Polski ze współczesnej fazy globalizacji, a także od skuteczności podporządkowanej jej polityki zmian strukturalnych i instytucjonalnych. Realizacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego opierającej się o cztery filary:

-       szybki wzrost;

-       sprawiedliwy podział;

-       korzystna integracja;

-       skuteczne państwo

może stworzyć szansę urzeczywistnienia scenariusza zmniejszania dystansu dzielącego Polskę od najbardziej gospodarczo rozwiniętej części świata.