Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób prywatne inwestycje (całkowite) określają prywatne oszczędności (całkowite)  i co  tego dla rozwoju gospodarki wynika?

(streszczenie)

 

1. Inwestycje danego okresu są wynikiem decyzji inwestycyjnych poprzedniego okresu, dlatego nie mogą być zależne od oszczędności danego okresu. Dochodowy efekt inwestycji i tworzenie się oszczędności.

2. Dochód narodowy jest określony przez inwestycje prywatne oraz przez prywatna stopę oszczędzania: "paradoks oszczędności". Czy cnota  oszczędności może stać się społeczną wadą?

3. W przypadku ogólnym PKB jest określony przez wydatki niekonsumpcyjne WNK (inwestycje prywatne, deficyt budżetowy oraz bilans handlowy) oraz przez prywatną stopę oszczędzania q. Wobec tego tempo wzrostu PKB jest różnica między tempem wzrostu WNK oraz q .

4. Egzogeniczne i endogeniczne czynniki określające WNK. Czynniki określające q: podatki (po potraceniu transferów); podział dochodu miądzy płace i zyski oraz według wysokości.

5. Źródłem tendencji stagnacyjnych gospodarki kapitalistycznej jest jednoczesne występowanie niskiej skłonności do inwestowania i wysokiej skłonności do oszczędzania, zwłaszcza typu rentierskiego. Rola deficytu budżetowego i ekspansji zewnętrznej w tym kontekście.

6. Czy wzrost prywatnej stopy oszczędzania jest właściwym instrumentem do walki o przyspieszenie wzrostu gospodarczego?

7. Czy spadek stopy oszczędzania jest przyczyną deficytu handlu zagranicznego?

8. Czy ograniczenie deficytu budżetowego wpływa na wielkość oszczędności krajowych w gospodarce zamkniętej i otwartej ?