Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy

(streszczenie)

 

W wyniku transformacji Polska stała się otwartą gospodarką rynkową. Konsekwencje tej zmiany są widoczne we wzroście gospodarczym i bilansie płatniczym. W procesie wzrostu gospodarczego powstała luka między inwestycjami i oszczędnościami krajowymi. Bilans płatniczy odnotowuje więc deficyt obrotów bieżących, który wypełniają oszczędności zagraniczne pozyskiwane w następstwie napływu kapitału.

Sytuacja, która zaistniała w ostatnich latach, będzie utrzymywać się w toku integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską. Długookresowe problemy równowagi zewnętrznej i wzrostu gospodarczego są rozpatrywane w oparciu o postulaty wynikające z różnych szkół teoretycznych oraz lekcji praktyki. Daje to podstawę do sformułowania wniosków dla polityki gospodarczej.