Kontakt


TIGER

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

Dyrektor

Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Tel: +48 22 519 21 07
e-mail: kolodko@tiger.edu.pl

Dyrektor ds. Naukowych

Dr Jacek Tomkiewicz

Tel: +48 22 519 21 00 wew. 205
e-mail: tomkiewj@tiger.edu.pl

Adiunkt

Dr Marcin Piatkowski
Advisor to the Swiss Executive Director
International Monetary Fund
700 19th Street, NW, room 11-607C, Washington, DC 20431, USA

Tel: +1 202 623 4575
e-mail: mpiatkowski@imf.org

Adiunkt

Dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn

Tel: +48 22 519 21 08
e-mail: mruniewi@tiger.edu.pl

Adiunkt

dr Grzegorz Malinowski

Tel: +48 603 752 263
e-mail: gmalinowski@tiger.edu.pl, gmalinowski@kozminski.edu.pl