Linki

English version English Version    

 

Akademia Leona Koźmińskiego

ICEG European Center Ltd.

 

I. The European Union

Council of the European Union

European Central Bank

European Commission

European Economic and Social Committee

European Investment Bank

European Investment Fund

European Parliament

Community Research & Development Information Service

Statistical Office of the European Communities

 

II. International Organizations

United Nations

International Monetary Fund

World Bank

Economic and Social Council

UN Economic Commission for Africa

UN Economic Commission for Europe

UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean

UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific

UN Economic and Social Commission for Western Asia

UN Millennium Development Goals

UN Development Programme

UN Industrial Development Organization

UN Conference on Trade and Development

International Trade Centre

UN Development Fund for Women

UN Population Fund

UN Environment Programme

World Food Programme

UN Children's Fund

UN High Commissioner for Human Rights

UN High Commissioner for Refugees

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

International Court of Justice

ICEG European Center

World Trade Organization

Organisation for Economic Co-operation and Development

European Bank for Reconstruction and Development

The African Development Bank

The Asian Development Bank

The Inter-American Development Bank Group

Corporacion Andina de Fomento

Caribbean Development Bank

Central American Bank for Economic Integration

East African Development Bank

West African Development Bank

The OPEC Fund for International Development

International Fund for Agricultural Development

The Islamic Development Bank

The Nordic Development Fund

The Nordic Investment Bank

Bank of International Settlements

World Economic Forum

International Labour Organization

International Organization for Migration

Council of the Baltic Sea States

 

III. Academic, Research and Development Institutions

Europa Środkowo-Wschodnia. Baza danych prof. Moniki Bąk

Argentine Center of International Studies

United Nations University

WIDER Institute

UN Research Institute for Social Development

University of Oxford's Department of Economics

University of Cambridge

London School of Economics and Political Science

London Business School

Harvard University JFK School of Government

Harvard Business School

Yale Center for International and Area Studies

Princeton University

Georgetown University

Columbia University

Stanford University

UCLA

MIT

Central European University

Instituto de Empresa

University of Lviv

Helsinki School of Economics

Stockholm School of Economics

University of Rochester

The Hebrew University of Jerusalem

Centre for Transition Economies

Center for Global Development

Center for Economic Policy Research

The Brookings Institution

The Vienna Institute for International Economic Studies

The Institute for Fiscal Studies

Economic and Social Research Foundation

International Center for Economic Growth, European Center

U.K. Department for International Development

The United Sates Agency for International Development

Society for International Development

European Association of Development Research and Training Institutes

The Central European Business Association, Inc

American Economic Association

Centro de Estudios Publicos

Intitute for International Economic and Political Studies, Russian Academy of Science

National Economic Research Institute, China

Hoover Institution

Indian Council for Research on International Economic Relations

Global Development Network

Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University

Centre de Recherche sur l'Economie de la Transition et du Developpement

The Regional Studies Association

 

IV. Economic Journals and Magazines

The Economist

Financial Times

Journal of Emerging Market Finance

Nowe Życie Gospodarcze

Prawo i Gospodarka

Rzeczpospolita

Gazeta Wyborcza

The Globalist

 

V. Poland's institutions

Oficjalna strona Polski

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Sejm

Senat

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

Narodowy Bank Polski

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych

Główny Urząd Statystyczny

Giełda Paperów Wartościowych

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Polska Akademia Nauk

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Biblioteka Narodowa

TVP

Polskie Radio

Opera Narodowa

Filharmonia Narodowa

 

VI. Internet libraries

Social Science Research Network Electronic Library

 

VII. Others

Polyconomics

Inomics

Akadeémiai Kiadó