28 książek prof. G.W. Kołodko

GWK Aktualności
Publikacje
CV
Galeria zdjęć
Wykład 2013/14
Kontakt
English version

Wykład Prof. Grzegorza W. Kołodko

Prace prof. Kołodko w największych bibliotekach świata


     


Prof. Grzegorz W. Kołodko dodaje do zestawu jego książek dostępnych online na portalu TIGERa w formacie PDF dwa kolejne tytuły: "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy" (współautor i redaktor naukowy wraz z dr. Jackiem Tomkiewiczem), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 389, oraz "Globalizacja, kryzys i co dalej?" (współautor i redaktor naukowy), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 355.


Pięć książek prof. Grzegorza W. Kołodko, wydanych w ostatnich latach przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", jest teraz dostępne w formacie PDF na naszej stronie internetowej. "Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem", TNOiK, Toruń 2001, s. 470, "Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych", TNOiK, Toruń 2001, s. 238, "Tygrys z ludzką twarzą", TNOiK, Toruń 2002, s. 392, "O Naprawie Naszych Finansów", TNOiK, Toruń 2004, s. 304 oraz "Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego", TNOiK, Toruń 2007, s. 213 można czytać on-line!

moja globalizacjaglobalizacjatygrys z ludzka twarzao naprawie naszych finansowPolska z globalizacja w tle

W ostatnich latach Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego opublikowało pięć prac zbiorowych przygotowanych z autorskim udziałem i pod redakcją naukową Dyrektora Centrum Badawczego TIGER, prof. Grzegorza W. Kołodko: "„Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych" , Warszawa 2001, s. 400, "Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania", Warszawa 2002, s. 282, "„Nowa gospodarka” i stare problemy", (współredakcja naukowa Marcin Piątkowski), Warszawa 2002, s. 360, "Globalizacja – marginalizacja – rozwój", Warszawa 2003, s. 416 oraz "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", Warszawa 2004, s. 434. Teraz z przyjemnością udostępniamy Czytelnikom odwiedzającym naszą stronę internetową wszystkie te prace w formacie PDF.


Korzystając z uprzejmości wydawcy – Wydawnictwa POLTEXT – udostępniamy Czytelnikom on-line pięć książek pióra prof. Grzegorza W. Kołodko: "Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu", Poltext, Warszawa 1993, s. 144, "Strategia dla Polski", Poltext, Warszawa 1994, s. 224, "Polska 2000. Strategia dla przyszłości", Poltext, Warszawa 1996, s. 160, "Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie" (współautor Mario D. Nuti), Poltext, Warszawa 1997, s. 140 oraz "Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji", Poltext, Warszawa 1999, s. 400. I zapraszamy do lektury!


W latach 1994-97 - podczas realizacji "Strategii dla Polski", programu reform strukturalnych i szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, w wyniku którego PKB na mieszkańca zwiększył się aż o 28 procent i Polska stała się członkiem OECD - profesor Grzegorz W. Kołodko kierował polską gospodarką jako wicepremier i minister finansów. Przez cały ten okres, regularnie, pisał także eseje ekonomiczne publikowane co tydzień na łamach tygodnika "Polityka". Na tej kanwie zrodziły się trzy książki, które teraz wszystkim udostępniamy w formacie PDF na naszej stronie internetowej: "Rok w polityce", Real Press, Warszawa-Kraków 1995, s. 272, "Dwa lata w polityce", Real Press, Kraków-Warszawa 1996, s. 278 oraz "Trzy lata w polityce", Realbud, Kraków 1997, s. 216.


W latach 1989-94 prof. Grzegorz W. Kołodko był Dyrektorem Instytutu Finansów. Rezultatem prowadzonych wówczas badań były liczne publikacje, w tym także książkowe. Tutaj udostępniamy, w formacie PDF, dwie książki przygotowane pod redakcją naukową i z autorskim udziałem prof. Kołodko: "Polityka finansowa - stabilizacja - transformacja", Instytut Finansów, Warszawa 1991, s. 448, oraz "Polityka finansowa - transformacja - wzrost", Instytut Finansów,Warszawa 1992, s. 368.


W drugiej połowie lat 80. trwały ożywione debaty na temat kierunków i dynamiki rynkowych reform strukturalnych w krajach socjalistycznych. Szczególnie intensywny i twórczy był ich przebieg w Polsce, co zaowocowało najlepszym, obok Węgier, przygotowaniem intelektualnego i politycznego gruntu do późniejszej kompleksowej transformacji ustrojowej. Na przełomie dekad lat 80. i 90. decydowały się losy transformacji systemowej, powstawały jej teoretyczne podstawy, kreślone były kierunki działań, pojawiały się pierwsze rozwinięte interpretacje naukowe. W tych nurtach ukazało się również wiele interesujących prac z ekonomii i polityki gospodarczej. Tutaj, w formacie PDF, udostępniamy zainteresowanym czytelnikom sześć książek prof. Grzegorza W. Kołodko opublikowanych w latach 1986-92: "Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986 (wydanie II), s. 212 ; "Polska w świecie inflacji", Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 312; "Kryzys, dostosowanie, rozwój", Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989, s. 148 - praca została także wydana po angielsku przez WIDER; "Inflacja, reforma, stabilizacja", Alma-Press, Warszawa 1990, s.136; "Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej" (współautorzy: Danuta Gotz-Kozierkiewicz i Elżbieta Skrzeszewska-Paczek), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 184 - praca ukazała się także po angielsku nakładem Kluwer Academic Publishers; "Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?", Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992, s. 200 . Zapraszamy do lektury on-line!

 

 
28 książek prof. G.W. Kołodko (po polsku) w PDF

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod
redakcją prof.
Grzegorza
W. Kołodko
i dr. Jacka
Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja prof. G. W. Kołodko

Książka pod redakcją prof. Grzegorza W. Kołodko
i dr. Jacka Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko


Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcją Prof.Grzegorza W. Kołodko i dr Marcina Piątkowskiego

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod red. Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod red. Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko
Moja Globalizacja

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko