Prof. Kazimierz Łaski - CV


     

Curriculum Vitae

Nazwisko: Łaski
Imię: Kazimierz
Data urodzenia: 15.12.1921
Edukacja: 1945-1953

Szkoła Nauk Politycznych, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Wyższa Szkoła Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR

Stopnie naukowe: Magister, Doktor
Znajomość jezyków:

polski (jezyk ojczysty), niemiecki, angielski, francuski, rosyjski

Obecne stanowisko:

Konsultant naukowy, Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonommicznych (WIIW)

Zainteresowania naukowe: makroekonomia, transformacja

Zajmowane stanowiska:

1991-1996 dyrektor naukowy,
Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW)

1994-1995 Wissenschaftskolleg zu Berlin

1971-1991 profesor zwyczajny ekonomii,
Universytet Jana Keplera, Linz

1969-1971 referent naukowy,
Austriacki Instytut Badań Gospodarczych (WIFO)

1966-1967 Directeur d'Etudes a titre étranger,
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris

1950-1968 różne stanowiska
(profesor nadzwyczajny ekonomii, prorektor, dziekan, asystent) w Szkole Głównej Planowania i Statystyki

Wybrane publikacje ostatnich lat:

Laski K. (2000), "Thrift and Unemployment in Germany", Konjunkturpolitik, Applied Economics Quarterly, 46. Jahrgang, Heft 1-2 (str. 1-32)

Laski K. (2000), "Tres formas para Alto Desempleo", Momento Economico, Universidad Nacional de Mexico, Numero 107, Enero-Febrero (str. 3-29)

Laski K. (2000), "Całkowity popyt i całkowita podaż w współczesnej makroekonomii - analiza krytyczna" w: Polscy ekonomiści w świecie , pod redakcja Tadeusza Kowalika i Jerzego Hausnera, PWN, (str.55-65)

Bhaduri, Amit, Laski Kazimierz and Riese Martin (1999), "Effective Demand versus Profit Maximization in Aggregate Demand/Supply Analysis: A Dynamic Perspective", w: Banca Nazionale del Lavoro, Quartely Review, September, (str. 281-93)

Laski, K. (1998), "Macroeconomic Problems of Trade Liberalisation and EU Eastern Enlargement", w: Hubert Gabrisch and Rüdiger Pohl (eds.), EU Enlargement and its Macroeconomic Effects in Eastern Europe, MacMillan 1999 (str. 26-61)

Laski, K. and Bhaduri, A. (1997), "Lessons to be drawn from main mistakes in the transition strategy", w: Salvatore Zecchini (ed.), Lessons from the Economic Transition. Central and Eastern Europe in the 1990s, OECD, Kluwer Academic Publishers

Laski, K. (1996), "An Alternative Economic Policy for Central and Eastern Europe", w: Mark Knell (ed.), Economics of Transition. Structural Adjustments and Growth Prospects in Eastern Europe, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Brookfield, Vermont, US (str. 87-115)

Bhaduri, A. and Laski, K. (1994), "Wohlstand durch Nachfrage", w: Die großen Nationalökonomen. Sammlung von Aufsätzen, ed. by "Die Zeit", Hamburg (str. 163-169)

Laski K. (1993), "Od stabilizacji do wzrostu gospodarczego krajów o gospodarce okresu przejsciowego", w: Polska na rozdrożu, Fundacja Polska Praca, Warszawa

Brus W. i Laski K. (1992), "Od Marksa do rynku", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa (s. 201)

Gabrisch H. i Laski K. (1991), "Transition from Command to Market Economies". w: Dismantling the Command Economy in Eastern Europe. The Vienna Institute for Comparative Economic Studies. Yearbook III (editor Peter Havlik), Westview Special Studies in International Economics (str.11-29)

Laski K. (1990), "O niebezpieczeństwach związanych z planem stabilizacji gospodarki narodowej", w: Gospodarka narodowa, Warszawa Nr. 2/3, (str.5-9)

Brus W. und Laski K. (1990), Von Marx zum Markt. Der Sozialismus auf der Suche nach einem neuen Wirtschftssystem. Marburg, Metropolis-Verlag

Brus W. und Laski K. (1990), From Marx to the Market: Socialism in Search for an Economic System, Oxford University Press. Oxford