Dr Wojciech Przychodzeń


     

 

Adiunkt w Centrum Badawczym TIGER. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa.