Jacek Tomkiewicz - Dydaktyka

   

 

Materiały dydaktyczne:

 

Makroekonomia 2008

Cykl koniunkturalny

Globalizacja

Kontakty gospodarcze z zagranicą

Inflacja

Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej

Bank centralny - cele i instrumenty

Polityka fiskalna

Polska w UE

Rynek pracy

Podsumowanie