Galeria zdjęć: Nauka

GWK Aktualności
Publikacje

CV
Galeria zdjęć
Rodzina
Nauka
Polityka
Podróże
Natura
Kultura
Sport
Wykład 2023
Kontakt
English version
     Z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych (2007), profesorem Ericem Maskinem. Budapeszt, 16 maja 2023 r.
Distinguished Professor, Belt and Road School, Beijing Normal University. Z Profesorem Hu Biliangiem, Dyrektorem BRS na Uniwersytecie Normal w Pekinie (21.XII.2019)Nagroda KOWADŁO przyznana przez Stowarzyszenie KUŹNICA w uznaniu dorobku naukowego w dziedzinie ekonomii, roli w reformowaniu polskiej gospodarki oraz światowego autorytetu w zakresie ekonomii rozwoju i polityki gospodarczej (4.VI.2019)


Honorowa Profesura Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie za „wybitny wkład w edukację, badania i rozwój” (28.III.2019)

Laureat Nagrody Nobla w ekonomii, Doktor Honoris Causa Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Edward C. Prescott i jego promotor, prof. Grzegorz W. Kołodko (8.X.2018)


Nowy Jork, 17.IX.2018. Z laureatami Nagrody Noble w dziedzinie ekonomii, prof. Edmundem S. Phelpsem oraz Josephem E. Stiglitzem


Spotkanie teorii i polityki z praktyką i biznesem. Z Billem Gatesem na China International Import Expo, Szanghaj, 5 listopad 2018.

Z prof. Francisem Fukuyamą na Uniwersytecie Stanford, styczeń 2015

Z prof. Josephem E. Stiglitzem, Columbia University, styczeń 2015

Z prof. Danielem Kahnemanem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (Nowy Jork, 24.01.2015)

Z Profesorem Janosem Kornaiem na konferencji z okazji jubileuszu 90-lecia. Uniwersytet Corvinus, 18.01.2018
(Fot. Tury Gergely)

Wręczenie głównej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie badania na rzecz rozwoju za książkę "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości". Książka ukazała się także w obcych językach, w tym po angielsku, chińsku i rosyjsku (26.XI.2014)


Przekazywanie wiedzy do obok badań podstawowy obowiązek uczonego. Z grupą 54 studentów MBA z 33 krajów po ukończeniu cyklu wykładów nt. „Leadership at New Era of Globalization” na Beijing Normal University (listopad 2018).

Z prof. Jamesem K. Galbraithem na Uniwersytecie Teksas w Austin

Przed wykładem na temat przyszłości świata na Dhaka University

Po wykładzie pt. "The World Economic Challenges and Their Consequences for Economic Development" wygłoszonym w Chartumie w Sudan Academy For Banking & Financial Sciences (15.02.2015)

Lekcja geografii w szkole podstawowej na Wyspie Świętego Tomasza

Z laureatem Nagrody Nobla, Prof. Thomasem J. Sargentem na konferencji “Rosyjska polityka gospodarcza w czasach globalnych zakłóceń”, Uniwersytet Finansów, Moskwa, 24 listopad, 2014

Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Marek Belka wręcza Odznakę Honorową "ZA ZASŁUGI DLA BANKOWOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" (29.IX.2014)

Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2014/15 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska odznacza Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (29.IX.2014)

Rada Naukowa Kijowskiego Międzynarodowego Uniwersytetu Zarządzania, MIM, nadała tytuł Doktora Honoris Causa za wybitne osiągnięcia w teorii i polityce posocjalistycznej transformacji ustrojowej (31 maj 2014)

Honorowy Profesor Uniwersytetu im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku (22.V.2014)

Wręczenie nagrody im. Fryderyka Skarbka przyznanej przez Polską Akademię Nauk za książkę pt. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”. Nagrodę wręcza Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. Stanisław Filipowicz (10 grudnia 2013).

To przyjemność podpisywać moją książkę, "Wędrujący świat" po arabsku, saudysjkiej studence Suqur na Międzynarodowych Targach książki w Rijadzie.

Taipei, Tajwan. Po wykładzie na temat globalizacji i światowego kryzysu gospodarczego na Narodowym Uniwersytecie Chengchi

Na gościnnym wykładzie na Suan Sunandha
Rajabhat Universty w Bangkoku. Lipiec 2011.

Słynne schody Universidad de Havana sporo już widziały i wiele jeszcze zobaczą...

Ceremonia wręczenie Doktoratu Honoris Causa na Uniwersytecie w Debreczynie (28 listopad 2009 r.) za "wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad globalizacją i wzrostem gospodarczym oraz studia nad transformacją".

Po wykładzie na temat światowej gospodarki i nowej ekonomii rozwoju na uniwersytecie w Rijadzie otrzymałem ładną pamiątkę.

Uniwersytet Finansowy w Moskwie, 30 październik 2009. Po ceremonii nadania tytułu Doktora Honoris Causa "W uznaniu wielkiej wartości osiągnięć w badaniach naukowych, przede wszystkim w sferze badań problemów rynkowej transformacji w krajach posocjalistycznych i ich globalizacji, jak również za wkład do rozwoju kontaktów naukowych pomiędzy uczonymi z wielu krajów świata."

K&P

Forum Ekonomiczne w Krynicy (11 wrzesień 2008). Kolejne spotkanie z Profesorem Edmundem S. Phelpsem, laureatem Nagrody Nobla w roku 2006, z którego twórczością znajomość trwa od czasu studiów, a kontakty osobiste od początku lat 1990.  

Honorowy tytuł naukowy Uniwersytetu Guizhou (2008) to już trzecie tego typu wyróżnienie w Chinach.

Nowy Jork. Kolejne spotkanie z Profesorem Josephem E. Stiglitzem - laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2001. W latach 1998-99 - kiedy to prof. Stiglitz był wiceprezesem Banku Światowego, a prof. Kołodko gościł tam jako ekspert - wspólnie wypracowywane były istotne elementy “konsensusu post-waszyngtońskiego”.

Z Rektorem Nagoya University of Commerce and Business Adminstration, Dr. Kurimoto, podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego (1 kwiecień 2006).

Znajomość i współpraca z Profesorem Robertem A. Mundellem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 1999 - częstym gościem TIGERa i WSPiZ - trwa już kilkanaście lat. Kolejne spotkanie, tym razem razem prywatnie w domu.

Kwiecień 2005. Rektor Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa - Prof. Władimir P. Bujanow - wręcza tytuł Honorowego Profesora uczelni.

aumann

W przydomowym ogrodzie z Profesorem Robertem J. Aumannem, lauretaem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2005 rok) za "poszerzenie poprzez analizę teorii gier naszego zrozumienia kwestii konfliktu i współpracy".

Liban. Rozmowa ze studentami po seminarium na American University of Beirut.

Egipt. W światyni Hatshepsut (whc.unesco.org/en/list/87), gdzie prace archeologiczne i konserwatorskie prowadzone są w polskiej stacji pod kierunkiem Dr. Zbigniewa E. Szafrańskiego. Drewniany młotek, który trzymam, ma ponad 3.500 lat...

42 książki w 11 językach przekazał prof. Grzegorz W. Kołodko Ogólnorosyjskiej Państwowej Bibliotece Literatur Obcych im. Rudomino.
Z prawej: zastępca dyrektora generalnego biblioteki Olga Sinicyna.

Pekin, maj 2009. Jak sobie poradzić z kryzysem?... Z profesorem Ericem S. Maskinem, laureatem Nagrody Nobla 2007.

Marzec 2004. Za wybitny wkład do teorii globalizacji, transformacji i integracji Uniwersytet Ekonomiczno-Finansowy w Chengdu, Chiny, przyznał Doktorat Honoris Causa. Z lewej - Rektor Uniwersytetu - Prof. Wang Yuguo.

Od Minneapolis do Pekinu. Jeszcze jedno spotkanie z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2004 rok), Prof. Edwardem C. Prescottem

Wiodąca szkoła finansów w Indiach - Indian Institute of Finance przyznał prof. Grzegorzowi W. Kołodko tytuł Honorary Visiting Professor.

Prezentacja wietnamskiego wydania książki "Wędrujący świat" na uniwersytecie w Hanoi, 26 listopada 2010

Współpraca z profesorem Stanleyem Fischerem trwa już od początku dekady lat 90-ych, kiedy to był on Pierwszym Zastępca Dyrektora Wykonawczego MFW. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa d/s Międzynarodowych Grupy Citibank.

Maj 2003. Tytuł Doktora Honoris Causa za "Wybitny wkład do teorii rozwoju gospodarczego, zwłaszcza studiów z zakresu globalizacji" przyznał dobrze zapisany w historii Polski i Ukrainy Uniwersytet Lwowski. Dyplom wręcza Rektor Uniwersytetu - prof. Iwan Wakarczuk. Z tyłu Gubernator Okręgu Lwowskiego - Myron Jankiw.

Z prof. Aleksandrem Nekipelowem, Wiceprezesem Rosyjskiej Akademii Nauk, Członkiem Rady Naukowej TIGERa.

Thimphu, Bhutan, wrzesień 2010. Z dr. Karma Urma, Prezydentem Centre for Bhutan Studies, gdzie rozwijana jest koncepcja alternatywnej miary rozwoju społeczno-gospodarczego Gross National Happiness (z lewej) oraz Panem Minjurem Dorni, ministrem Spraw Wewnętrznych i Kultury Królewskiego Rządu Bhutanu (z prawej).

Jeszcze jeden kraniec świata: Anadyr na Czukotce. I jeszcze jedno seminarium na temat rozwoju, tym razem w instytucie o chyba najdłuższej nazwie na świecie: Rosyjska Akademia Nauk - Oddział Dalekowschodni - Północno-Wschodni Międzydyscyplinarny Instytut Naukowo-Badawczy - Oddział Czukocki

Profesor Jacob A. Frenkel i profesor Grzegorz W. Kołodko po raz pierwszy mieli okazję pracować razem jeszcze w roku 1990. Wówczas obecny prezes Merrill Lynch International był Dyrektorem Departamentu Badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie, a dyrektor TIGER-a był dyrektorem Instytutu Finansów w Warszawie.

Na konferencji poświęconej perspektywom i zagrożeniom gospodarki światowej zorganizowanej przez UNIDO w Wenecji (2-4 październik 2002). Z lewej prof. William Easterley z New York University, z prawej Minister Gospodarki i Handlu Tanzanii - dr Juma Ngasongwa.

Każda z sześciu dotychczasowych wizyt w ONZ-owskim Światowym Instytucie Badawczym Ekonomii Rozwoju (UNU/WIDER - www.wider.unu.edu) zaowocowała publikacją. Tym razem - w maju 2002 roku - był to WIDER Discussion Paper WDP 2002/51 pt. "Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies".

Nowa Iwiczna pod Warszawą (maj 2002). Ciąg dalszy naukowych dysput z goszczącym w Polsce na zaproszenie TIGER-a laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 1993 - Profesorem Douglassem C. Northem. Po prawej - jego małżonka, Pani Elisabeth Case.

Podczas dyskusji z profesorem Janosem Kornaiem po wykładzie na temat roli państwa w transformowanych gospodarkach w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 1999 - Profesorem Robertem A. Mundellem - w kopalni soli w Wieliczce.

University of Rochester, NY. Przed Rhees Library

Los Angeles, UCLA. Obwieszony podkoszulkami campus w Dniu Podkoszulki.

Yale University. Spotkanie z Profesorem Jamesem Tobinem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 1981 roku.

Warszawa. W domowym gabinecie, przy "stanowisku dowodzenia globalizacją" - jak żartują przyjaciele.

Rynki wyłaniające się mają wiele twarzy. Z jednej strony giełdy papierów wartościowych w krajach, które dogoniły rozwinięty świat, jak w przypadku Hiszpanii...

... z drugiej strony, wiejskie targi w biednych krajach Afryki Zachodniej.

Na dalekiej Wschodniej Syberii, z Dyrektorem Jakuckiego Centrum Naukowego Rosyjskiej Akademii Nauk, Dyrektorem Regionalnego Instytutu Ekomomii w Jakucku, prof. Jegorem G. Jegorowem.

Świat nauki bynajmniej nie na ekonomii się kończy... Nie ma lepszego miejsca na świecie niż Kamczatka, aby zapoznać się z tajemnicami wulkanów. A na Kamczatce nie ma lepszego ku temu miejsca niż jedyny w swoim rodzaju Instytut Wulkanologii Rosyjskiej Akademii Nauk, zwłaszcza gdy za przewodnika służy znakomity wulkanolog, wicedyrektor ds. nauki, prof. Nikołaj I. Sieliwiorstow.

Innym unikatiwym centrum badawczym Rosyjskiej Akademii Nauk jest Instytut Wiecznej Zmarzliny w Jakucku. Goszcząc tutaj na zaproszenie Akademii z serią wykładów i seminariów na temat globalizacji i wzrostu gospodarczego, nie sposób nie skorzystać z okazji i nie odwiedzić takiej placówki, a zwłaszcza jej podziemnego, leżącego 8 metrów poniżej powierzchni laboratorium. Temperatura przez tysiące lat wynosi tu minus 4,5 stopnia C, bez względu na to czy na zewnątrz jest +35C, czy też -72C, co się zdarza...

Spotkanie ze studentami Pyonagyang University of Science and Technology, Korea Północna

foto

W Algierze, stolicy Algierii. Nie ma to jak szklaneczka herbaty w przerwie pomiędzy wykładami na temat reform strukturalnych i zrównoważonego rozwoju!