Wystąpienie Premiera Rządu RP Leszka Millera
na inauguracji roku akademickiego 2002/2003

 

English version      

Wrzesień 30, 2002, 12:00 AULA1
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Magnificencjo Rektorze, Szanowni Państwo

Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To bardzo miła dla mnie okoliczność, tym bardziej że jest to drugie moje spotkanie z uczelnią w ciągu niedługiego czasu. To zaproszenie jest dla mnie satysfakcją i przyjemnością z wielu powodów. Wymienię trzy.
Po pierwsze — Państwa uczelnia w dalszym ciągu znajduje się na pierwszym miejscu różnych rankingów uczelni niepublicznych, co zobowiązuje, ale też przysparza ogromnej satysfakcji. Życzę Państwu, aby to czołowe miejsce zostało jak najdłużej utrzymane.
Po drugie — nazwa Państwa uczelni zawiera słowa: przedsiębiorczość i zarządzanie. Dla rządu, który mam zaszczyt reprezentować, obydwa te słowa są bardzo istotne i różne programy, które mają ożywić polską gospodarkę, silnie akcentują problematykę przedsiębiorczości. Dostrzegam zatem zbieżność intencji oraz dowód wspólnego myślenia w tych sprawach.
Po trzecie — Państwa uczelnia, jeśli tak mogę powiedzieć “wydała”, nowego ministra finansów, którego zatrudniłem z wielką przyjemnością. Mówię, rzecz jasna, o profesorze Kołodko. Być może jest to zapowiedź większej rekrutacji do obecnego rządu, a także do przyszłych rządów Rzeczypospolitej, wybitnych przedstawicieli kadry, a także studentów, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że kiedyś, w przyszłości, będą ministrami, a być może także prezesami Rady Ministrów. Warto zatem pilnie przyglądać się uczelni także i z tego punktu widzenia.
Miałem przygotowane dłuższe wystąpienie, ale entuzjazm, który spotkał Pana Rektora, kiedy zapowiedział, iż właściwie rzecz biorąc ograniczy się do minimum, każe mi postąpić podobnie. Chciałbym zatem ograniczyć się tylko do podkreślenia, ze Polska w Unii Europejskiej, jej miejsce i znaczenie to wszystko zostanie określone przez wiedzę naukę i intelektualny potencjał, którym będą dysponować Polacy. My, politycy, w końcowej fazie negocjacji jesteśmy zobowiązani, żeby uzyskać dla Polski jak najlepsze warunki, na których Rzeczpospolita wstąpi do Unii Europejskiej.
Ale to, jakie miejsce zajmie w późniejszych latach, to już zależy od obywateli Rzeczypospolitej; od umiejętności stawiania czoła globalnej konkurencji; od tego, jak wykorzystamy zdobytą wiedzę i oczywiście, od tego, czy w ogóle tę wiedzę posiądziemy.
Zatem tego rodzaju placówka, jaką jest Wasza uczelnia i wszystkie szkoły wyższe i średnie w Polsce, to miejsce, w którym wykuwa się przyszłe miejsce Polski w Unii Europejskiej. Nie ma zatem powodów, aby nie przywiązywać do tej kwestii takiej wagi, na jaką ten problem zasługuje. Wierze głęboko, że dorobek Państwa uczelni będzie tym ważnym składnikiem tego długiego procesu, który decyduje o miejscu Polski w Unii Europejskiej.

Premier RP Leszek Miller oraz prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski.

Przemawia Premier RP Leszek Miller.