Professor Grzegorz W. Kolodko - Books

 

     

"Polska, podobnie jak każdy kraj, nie może obyć się bez nowoczesnych technologii. To one zmieniają nasze życie we wszystkich jego aspektach i stanowią potencjał pozwalający rozwijać się zarówno ludziom, firmom jak i całym państwom.

Telekomunikacja Polska SA (TP S.A.) zdając sobie sprawę z wagi zagadnienia, od lat inwestuje w najnowocześniejsze technologie. Funkcjonując na rynku teleinformatycznym, który obecnie rozwija się najszybciej, staramy się śledzić wszelkie światowe nowinki i przenosić je na grunt polski. Jednocześnie staramy się przybliżać klientom nowoczesne technologie.

Taką akcją jest Telestrada, która w 10 największych miastach w Polsce nie tylko pokazuje potencjał Grupy Kapitałowej TP, ale również przybliża najnowsze telekomunikacyjne technologie swoim klientom.

        Telekomunikacja Polska wspiera również badania naukowe, które przyczyniają się do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności związanego z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. W ramach tegoż wsparcia, TP S.A. została sponsorem konferencji "Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych", której szczególnie ważny dorobek prezentuje niniejsza książka"

 

Paweł Rzepka

Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.