Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz

"Długookresowe tendencje rozwoju

sektora rolnego i obszarów wiejskich w świetle globalizacji" (streszczenie)

 

 

Prof. Juliusz Gardawski - SGH:

 

"Społeczeństwo na rozdrozu." (streszczenie)

 

 

 

Prof. Jerzy Hausner

 

"Polityka regionalna - rozwój gospodarczy - integracja europejska"  (streszczenie)

 

 

 

Prof. Ewa Okoń-Horodyńska

 

"Czy Polska posiada perspektywiczną polityką innowacyjną?" (streszczenie)

 

 

 

Prof. Grzegorz W. Kołodko

 

"2025: dwie historie gospodarczego rozwoju" (streszczenie)

 

 

 

Prof. Tadeusz Kowalik

 

"Dystrybutywna sprawiedliwość a rozwój gospodarczy"

(streszczenie)

 

 

 

Prof. Andrzej K. Koźmiński

 

"Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy"

(streszczenie)

 

 

 

Maciej Leśny

 

"Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego" (streszczenie)

 

 

Prof. Kazimierz Łaski

 

"W jaki sposób prywatne inwestycje (całkowite) określają prywatne oszczędności (całkowite)  i co  tego dla rozwoju gospodarki wynika?" (streszczenie)

 

 

 

Prof. Jan Monkiewicz

 

"Narodowe instytucje jako warunek stabilnego rozwoju kraju" (streszczenie)

 

 

 

Dr Grzegorz Wójtowicz

 

"Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy" (streszczenie)