Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Książki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka prezentuje dorobek naukowy międzynarodowej konferencji sponsorowanej przez Telekomunikację Polską S.A., która odbyła się w dniach 29-30 marca 2001 r. w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.

 

 

 

"Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych"

 

 

 

Spis treści

 

 

Wstęp

 

Część I: Nowa szansa czy nowe wyzwanie?

 

Rozdział I: Grzegorz W. Kolodko:  

"Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji".

 

Rozdział II: Andrzej Wojtyna:

"Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?"

 

Rozdział III: Lech W. Zacher:

"Nowa gospodarka" jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa".

 

Rozdział IV: Zbigniew Bauer:

"Ludzie w Sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd?"

 

Część II: Nowy-stary biznes.

 

Rozdział V: Stefan Kwiatkowski:

"Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych".

 

Rozdział VI: Jerzy A. Kisielnicki:

"Technologia informacyjna jako czynnik wspomagający proces globalizacji - studium na przykładzie polskiej transformacji".

 

Rozdział VII: Witold T. Bielecki:

"Przedsiębiorcy wobec e-biznesu. Szanse i zagrożenia dla polskiej e-gospodarki".

 

Rozdział VIII: Robert A. Rządca:

"Negocjacje w warunkach gospodarki cyfrowej. Kontynuacja i zmiana".

 

 

Rozdział IX: Vito Tanzi:

"Globalizacja, rozwój technologiczny i działanie termitów fiskalnych".

IMF Working Paper, © 2000 Międzynarodowy Fundusz Walutowy, sierpień 2000.

 

Część III: E-biznes. Podejście sektorowe.

 

Rozdział X: Andrea Goldstein, David O'Connor:

"Handel elektroniczny jako czynnik rozwoju: perspektywy, wyzwania, ograniczenia." copyright © OECD 2000.

 

Rozdział XI: Stanisław Flejterski:

"E-finanse a makro-, mezzo- i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści".

 

Rozdział XII: Beata Świecka:

"Bankowość elektroniczna. Implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce."

 

Rozdział XIII: Jacek Brdulak:

'Nowa gospodarka' i techniki informatyczne czynnikiem zmian polskiego transportu."

 

Część IV: E-biznes. Podejście regionalne.

 

Rozdział XIV: Andrea Szalavetz:

"Strukturalne i regionalne implikacje "nowej gospodarki" w krajach transformacji (na przykładzie Węgier)."

 

Rozdział XV: Sergei B. Perminov:

"Upowszechnianie technologii handlu elektronicznego w Rosji."

 

Część V: Światowe doświadczenia i wnioski dla regionalnej polityki gospodarczej.

 

Rozdział XVI: Matti Pohjola:

"Technologie informatyczne a wzrost gospodarczy: analiza porównawcza." copyright © Oxford University Press 2001, opublikowane jako Chapter 11 in the ""IT, Productivity and Economic Growth"

 

Rozdział XVII: Philip Hemmings, Stefano Scarpetta:

"Związek polityki gospodarczej ze wzrostem: wyniki analizy porównawczej." copyright © OECD 2000.

 

Rozdział XVIII: Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, Steven Weber, John Zysman:

"Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego."

copyright © Brookings Institution Press, opublikowane w BRIE-IGCC E-conomy Project ed., Tracking a Transformation: E-Commerce and the Terms of Competition in Industries (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, June 2001).

 

Index

 

Notki o autorach