Aktualności


     

2022

2022
„Świat w matni. Czwarta część trylogii”
to tytuł najnowszej książki prof. Grzegorza W. Kołodko, którą publikuje wydawnictwo Prószyński i S-ka. Książka jest dostępna tutaj, a informacje o spotkaniach  autorskich i publicznych wykładach tutaj.

Spis treściMaj 25, 2022, godz. 11:30, aula II
KONFERENCJA ROKU! Rektor ALK prof. Grzegorz Mazurek zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Świat w matni – jak tam trafiliśmy i jak z tego wybrnąć”. Tłem do debaty z udziałem wybitnych naukowców i praktyków gospodarczych jest najnowsza książka prof. Grzegorza W. Kołodko „Świat w matni. Czwarta część trylogii”Za nami:


Kwiecień 19-22, 2022
Mgr Sergiej Druczin uczestniczy w „Think Global Festiwal” w Amsterdamie, w ramach którego poprowadzi wykłady pod tytułem „Political economy of climate change: What are the challenges facing our generation?”

Kwiecień 8, 2022
“Financial Times” publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany “Ukraine recovery needs a debt write-off and help from the EU and China”, w którym autor proponuje sposoby udzielenie pomocy gospodarczej w celu odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. W szczególności dyrektor TIGER-a postuluje utworzenie specjalnego Europejskiego Funduszu Odbudowy Ukrainy, warunkowane postępem w odniesieniu do deoligarchizacji umorzenie zagranicznego długu i zaproszenie przez Chiny Ukrainy do dołączenia do projektu 16+1 w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, BRI.Luty 24, 2022
UKRAIŃSKIE STYPENDIA
Kto może, niech pomoże! Nie wystarczy potępiać rosyjską napaść na Ukrainę. Nie każdy może nakładać na kremlowski reżim sankcje za ten haniebny akt, ale każdy może wesprzeć słowem i czynem naszych wschodnich sąsiadów. Trzeba pomagać. Wpłaciłem na konto Fundacji Koźmińskich 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na stypendia dla ukraińskich studentów. Nie ma lepszego sposobu na tworzenie warunków do życia w spokoju i pokoju, do zrównoważonego rozwoju i światowego ładu, jak dobre wychowanie i kształcenie. Kto może, niech pomoże i też wpłaca na rachunek Fundacji Koźmińskich: 14 2130 0004 2001 0673 5369 0001 KRS: 0000217541 z dopiskiem: Ukraińskie stypendia.


Na Majdanie, 31.V.2014


Luty 2022
Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się nowa książka prof. Marty Postuły pt. „Public Financial Management in the European Union: Public Finance and Global Crises”, wydawca zapowiada ją następującymi słowami:” Książka oferuje dogłębną i unikatową analizę funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej na tle krajowych podmiotów państw członkowskich UE. Wpisuje się w toczącą debatę na temat globalnych dóbr publicznych i procesów związanych z zarządzaniem ich dostarczaniem. W dalszej części omówiono instrumenty zarządzania finansami publicznymi, wskazując ich historyczną ewolucję w praktyce oraz ich skuteczność mierzoną wskaźnikiem rozwoju społecznego. Autorka przedstawia propozycję zarządzania globalnymi, europejskimi i krajowymi dobrami publicznymi w trzech obszarach: ochrony środowiska, transnarodowych projektów infrastrukturalnych oraz polityki społecznej. Książka analizuje instrumenty zarządzania finansami publicznymi stosowane podczas ostatniej pandemii, „rozróżniające” instrumenty „zwykłe” i „kryzysowe” oceniając ich skuteczność w określonych sytuacjach gospodarczych.”