Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy Polska posiada perspektywiczną polityką innowacyjną?

(streszczenie)

 

Aby odpowiedzieć na pytania zawarte w tytule, należy postawić jeszcze kolejne, a mianowicie jaką rolę może pełnić Polska łącząc się ze strukturami Unii Europejskiej i, szerzej, integrując się z gospodarką światową. Czy wyłącznie i zawsze będzie pretendować do roli kraju "podążającego za", czy też będzie zdolna czasem pełnić rolę kraju "współtworzącego"? W odpowiedzi można stwierdzić, że da się wyselekcjonować dziedziny, w których Polska może i powinna uczestniczyć jako "współtworzący", mianowicie we wspólnym budowaniu struktur dla przedsiębiorczości innowacyjnej. Jest to możliwe, ponieważ wskutek szczególnych wyzwań konkurencji globalnej infrastruktura instytucjonalna na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki wymaga poważnej rekonstrukcji nie tylko w Polsce, ale również w UE i innych krajach.

Aktywność innowacyjna jest zinstytucjonalizowana w ramach narodowych systemów innowacji wzmacnianych przez państwową politykę innowacyjną. Jeśli poprawna jest powszechnie przyjęta w świecie teza, że globalna konkurencja dokonuje się współcześnie na polu innowacji, zadaniem nie podlegającym dyskusji jest konieczność stworzenia w Polsce instytucjonalnie "gościnnego" domu dla innowacji technologicznych, ale nie w postaci "kół ratunkowych" (bieżących akcji), ale poprzez perspektywiczne kreowanie sprawnego i drożnego narodowego systemu innowacji.

Sens innowacji tkwi bowiem w tym, że innowacje - obok tego, iż wymagają spełnienia bardzo wielu specyficznych warunków - są pierwszym i najdalej posuniętym kolektywnym społeczny wysiłkiem, kooperacyjnym procesem, w którym firmy (szczególnie małe) są uzależnione od uznania szerokich kręgów społecznych wyborców, co egzemplifikuje się poprzez zaakceptowanie ich przez zasoby pracy, dostawców, konsumentów, techniczne instytucje, organizacje szkoleniowe itd., a to zawsze wymaga długofalowej perspektywy.