Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybutywna sprawiedliwość a rozwój gospodarczy.

(streszczenie)

 

1. Ekspansja problematyki dystrybutywnej sprawiedliwości na Zachodzie a nasze zaniedbania. Nowe ujęcia teoretyczne wsparte licznymi badaniami: dystrybutywna sprawiedliwość jako czynnik rozwoju. Kiedy wzrost nakładów na edukację sprzyja równości szans? Co wniosła do polityki społeczno-ekonomicznej socjaldemokratyczna "nowa trzecia droga"?

 

2. Deklaracje sprawiedliwości społecznej w Konstytucji RP a realia: cechy nowego ładu ekonomicznego. Polskie wybory drogi i modelu  kapitalizmu. Bilans dokonań i perspektywy. Czy młode pokolenie zburzy istniejący ład społeczny?