Aktualności | O nas | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Autorzy

Spis referatów

Streszczenia

Sponsorzy

Komentarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

(streszczenie)

 

Odpowiedź na pytanie czy mniej rozwinięte kraje mogą "nadrabiać zaległości" opierając swój rozwój o wiedzę jest umiarkowanie pozytywna.   

Wiedza jako szczególnego rodzaju zasób może być porównana do dobrze zorganizowanego portfela aktywów. Składają się nań uzyteczne informacje, umożliwiające przedsiebiorstwom uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dotyczy to zwłaszcza silnie zglobalizowanych sektorów. Gospodarka oparta na wiedzy to taka gospodarka, w której strategie konkurencyjne przedsiębiorstw opierają się na wiedzy. Wiedza pozwala przedsiebiorstwom "rozpychać" zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia.

Warunków sprzyjających takim strategiom konkurencyjnym poszukiwać należy w jakości: zasobów ludzkich, zarządzania przedsiębiorstwami i polityki gospodarczej rządu. Gospodarka rynkowa oparta na wiedzy charakteryzuje się:

-       znacznym udziałem przedsiębiorstw działających na rosnących międzynarodowych rynkach i w dziedzinach o wysokiej wartości dodanej;

-       powszechnym wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych;

-       wysokim poziomem produktywności pracy;

-       wysokim poziomem nakładów na kapitał ludzki i kapitał intelektualny;

-       pełnym uczestnictwem w światowym rynku kapitałowym;

-       znaczną intensywnością  konkurencji na rynkach dóbr, usług, kapitału i pracy.

 

Wspólnym mianownikiem tych charakterystyk jest wysoki poziom oraz właściwe wykorzystanie wykształcenia wiedzy i umiejętności pracowników, menedżerów  oraz uczestników władzy ustawodawczej, wykonawczej i  sądowniczej.