Globalizacją z ludzką twarzą

         

   

English version


Wedrujacy Swiat
NAWIGATOR do ksiazki prof. Grzegorza W. Kołodko

Wyklad Prof. Grzegorza W. Kołodko

Blog prof. G. W. Kołodko

28 ksiazek prof. G.W. Kołodko (po polsku) w PDF

Kozminski University & TIGER Distinguished Lectures Series

TIGER Working Papers Series

Ponad 100 tapet z podrózy prof. G.W. Kołodko

     

Prof. Andrzej K. Kozminski, Prof. Robert A. Mundell i Grzegorz W. Kolodko

Andrzej K. Koźmiński
 Honorowy Prezydent ALK

Robert A. Mundell
Przewodniczący Rady Naukowej TIGER-a, 2001-2020.
Laureat Nagrody Nobla w 1999 roku

Grzegorz W. Kołodko
Dyrektor TIGER-a


Aktualnosci

2024

2024
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Scholar oraz „Acta Oeconomica” publikują prace, w których uczeni z nauk społecznych piszą o pracach i dorobku naukowym prof. Grzegorza W. Kołodko:

„Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko” 
„Ekonomia umiaru: realna perspektywa?  Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko” 
„Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji”
„Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko” 
„Acta Oeconomica: Grzegorz W. Kolodko turns 70”
“Gospodarka – Polityka – Społeczeństwo. O praktycznej teorii Grzegorza W. Kołodko”Wrzesień 27, 2024, godz. 18:00

W ramach odbywającego się w Warszawie Festiwalu Nauki prof. Grzegorz W. Kołodko prowadzi ze swoimi gośćmi profesorami Martą Postułą, Witoldem Orłowskim i Pawłem Wojciechowskim oraz doktorem Grzegorzem Malinowskim debatę na temat „Zmiany geopolityczne a przyszłość Unii Europejskiej". Spotkanie odbywa się w Auli prof. Jana Baszkiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.Lipiec - Wrzesień 2024
Opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN książka prof. Grzegorza W. Kołodko pt. „Wojna i pokój” jest teraz dostępna jako audiobook, jak również w wersji e-book: link


Czerwiec 24-30, 2024

Tygodnik "Przegląd" publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Jeszcze nie jest za późno". Autor omawia implikacje wojny na Ukrainie i sposoby przezwyciężenia geopolitycznego kryzysu.
Kwiecień 17, 2024
Ogarnął nas niewypowiedziany żal na wieść o nagłej śmierci Profesora Hu Bilianga, członka Rady Naukowej TIGER-a. Ten wybitny uczony i nauczyciel akademicki, ekonomista twórczo zaangażowany w studia nad problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego, jakże przedwcześnie nas opuścił. To Jemu zawdzięczmy powstanie i skuteczne kierowanie Szkołą Pasa i Szlaku w renomowanym Beijing Normal University. Jego publikacje są znane licznym ekonomistom i politykom gospodarczym nie tylko w rodzimych Chinach, lecz także w szerokim świecie. To dzięki Jego staraniom w Szkole Pasa i Szlaku wykształciło się na międzynarodowym programie MBA wiele setek studentów ze wszystkich kontynentów. Profesor Hu, nieustannie bardzo zapracowany, stworzył network znaczących uczonych z wielu krajów świata zajmujących się badaniami nad inkluzyjną globalizacją, zrównoważonym rozwojem i pokojową współpracą międzynarodową. To również nasz przyjaciel i rzecznik pragmatycznego współdziałania Chin z Zachodem, w tym także z Unią Europejską i Polską w szczególności. Chociaż Jego publikacje naukowe i wychowankowie pozostają z nami, to Jego samego będzie nam bardzo brakowało.2023

2023
Wydawnictwo SPRINGER publikuje książkę prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowaną „Global Consequences of Russia's Invasion of Ukraine: The Economics and Politics of the Second Cold War”. Wydawca pisze o tej pracy: “This book highlights the geopolitical and economic consequences of the Russia’s invasion of Ukraine. The author, a key architect of Polish economic reforms and the most frequently cited economist from post-Communist countries, shares new insights into the causes and mechanisms of the Second Cold War. Written in an unorthodox, bold and lucid style, the book raises provocative issues and provides convincing answers to some of the most difficult questions, such as who the true beneficiaries and interest groups behind the war are, and what their motives and conflicting goals are. The book also introduces readers to the greatest challenge of our time, climate change, and explores the long-term effects of the current arms race and rearmament spiral on global warming. This interdisciplinary book, which also addresses the challenges of inflation, mass migrations and clashes between democracy and authoritarianism, will appeal to anyone interested in the contemporary geopolitical shifts triggered by the Russia’s invasion of Ukraine, but also in the dynamics and directions of the evolution of the new cold war.” 
Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko i J. Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorz W. Kołodko i A.K. Kozminskiego

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko (vol. I)

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko (vol. II)

Książka  Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka wspólautorska Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Dr Malgorzaty Runiewicz-Wardyn

Książka pod
redakcja prof.
Grzegorza
W. Kołodko
i dr. Jacka
Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja prof. G. W. Kołodko

Książka pod redakcja prof. Grzegorza W. Kołodko
i dr. Jacka Tomkiewicza

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Dr Malgorzaty Runiewicz-Wardyn

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja Dr Malgorzaty Runiewicz-Wardyn


Książka pod redakcja Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka Prof. Grzegorza W. Kołodko


Książka pod redakcja Dr Malgorzaty Runiewicz-Wardyn

Książka Dr Jacka Tomkiewicza

Książka Dr Malgorzaty Runiewicz-Wardyn

Książka pod redakcja Prof. Grzegorza W. Kołodko

Książka pod redakcja Prof. Grzegorza W. Kołodko