Aktualności: rok 2002


2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Wszystkie aktualności
English version
     

Grudzień 2002
Centrum Badawcze TIGER, jako część międzynarodowego konsorcjum kierowanego przez International Center For Economic Growth z Budapesztu, wygrało paneuropejski grant finansowany przez Unię Europejskiej na realizację projektu badawczego: “Factors and Impact in the Information Society: A Prospective Analysis in the Candidate Countries”. Wśród trzynastu uczestników konsorcjum TIGER jest jedynym reprezentantem Polski.

Grudzień 14—20, 2002
W tygodniku “The Economist” ukazał się komentarz prof. Grzegorza W. Kołodko na temat tempa rozwoju Polski i stopnia spełniania kryteriów konwergencji walutowej, zwłaszcza w odniesieniu do redukcji deficytu budżetowego.
Więcej..

Grudzień 13, 2002
Po długich i trudnych, ale owocnych negocjacjach podczas szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze uzgodniono warunki przystąpienia Polski oraz dziewięciu innych państw do tego ugrupowania. "Koniec wieńczy dzieło", ale to jeszcze nie koniec, wiele bowiem pozostaje do zrobienia do 1 maja 2004 roku, kiedy to Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Na konferencji prasowej z udziałem Premiera Leszka Millera poinformowano o wynikach negocjacji, które zatwierdzone zostaną w Traktacie Akcesyjnym. Będzie on podpisany podczas szczytu w Atenach 16 kwietnia 2003 roku.

Grudzień 7—13, 2002
Tygodnik “The Economist” w artykule pt. “What Convergence?” powołuje się na wypowiedź profesora Grzegorza W. Kołodko na temat konwergencji walutowej nowych państw członkowskich z Europy Środkowowschodniej oraz perspektyw wzrostu gospodarczego Polski.
więcej

Grudzień 13, 2002, godz. 10.30
Wykład Carlosa A. Magarinosa, Dyrektora Generalnego UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) w ramach “WSPiZ and TIGER Distinguished Lectures Series” pt. “Towards a Relevant Development Policy Research Agenda”.
Sylwetka autora
Streszczenie

Grudzień 9, 2002
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych TIGERa, wziął udział w organizowanym przez OECD w Paryżu seminarium nt. “ICT and Business Performance”.
Wstępny program seminarium

Grudzień 9, 2002
Studenckie Koło Naukowe TYGRYSKI gościło Pana Andrzeja Podsiadło, Prezesa banku PKO BP. Spotkanie odbyło się o godzinie 18.00 w sali B5.

Grudzień 6—8, 2002
Studenckie Koło Naukowe TYGRYSKI zorganizowało konferencję wyjazdową pt. "Aspekty finansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa".

Kolejny projekt Koła Naukowego TYGRYSKI - z udziałem prof. Grzegorza W. Kołodko - zakończył się sukcesem. Na zdjęciu TYGRYSKI wraz ze swoimi gośćmi podczas IV wyjazdowej konferencji koła naukowego: "Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa" - Białobrzegi, 6-8 grudnia 2002.
Więcej informacji

Grudzień 6, 2002, godz. 14:00, sala B5
Koło Naukowe TYGRYSKI gościło prezesa Lockheed Martin Mission Systems Pana Terrance Drabanta, który wygłosił wykład pt.: “How the US Translates National Objectives into Operational Systems”.

Grudzień 3, 2002
Na Politechnice Warszawskiej odbyła sie konferencja pt. “Przedsiębiorczość — sposób na Twój sukces” organizowana przez Koło Naukowe TYGRYSKI i Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacyjności (Politechnika Warszawska).

Listopad 2002
Studenckie Koło Naukowe Tygryski zostało opisane w listopadowym numerze miesięcznika “Perspektywy”.

Listopad 25, 2002, godz. 10:30
Wykład prof. Jacoba A. Frenkela, Prezesa Merrill Lynch International, Prezesa Banku Centralnego Izraela (1991 — 2000) oraz Dyrektora Departamentu Badań MFW (1987 — 91) w ramach “WSPiZ and TIGER Distinguished Lectures Series” pt. “The Global Economy: Strong Fundamentals vs. Financial Vulnerabilities”.
CV

Prof. Grzegorz W. Kołodko — dyrektor TIGERa i prof. Jacob A. Frenkel — Prezes Merrill Lynch International

... z rektorem WSPiZ profesorem Andrzejem K. Koźmińskim

Listopad 20, 2002, godz. 17:00
Seminarium TIGERa. Tym razem swój wykład zaprezentował asystent w TIGERze - mgr Jacek Tomkiewicz. Wystąpienie pt. „Formowanie się kapitału w gospodarkach posocjalistycznych” było prezentacją badań naukowych odbywanych w ramach pracy nad rozprawą doktorską. “Wpływ polityki fiskalnej na formowanie się kapitału w krajach pososocjalistycznych”.
Sylwetka autora
Streszczenie

Listopad 18, 2002
Studenckie Koło Naukowe TYGRYSKI gościło dr Adriana Szumskiego, wykładowcę WSPiZ. Spotkanie odbyło się o godzinie 18.00 w sali B5, a jego tematem było: “Studium przypadku bez tajemnic”.

Listopad 11, 2002, godz. 9:00
Wykład prof. Grzegorza W. Kołodko, Dyrektora TIGER—a, pt. “Globalization and the Future of Post-communist Economies” na Europejskim Uniwersytecie Humanistyki (EHU) w Mińsku na Białorusi. Wykład związany jest z prezentacją nowo wydanej przez EHU książki w języku rosyjskim pt. “Globalizacja i perspektiwy razwitija postsocialisticzeskich stran”.

Rektor Europejskiego Uniwersytetu Humanistyki, prof. Anatolij Michajłow, prezentuje najnowszą książkę prof. Grzegorza W. Kołodko

Listopad 4, 2002
Wykład prof. Grzegorza W. Kołodko, Dyrektora TIGERa, pt. “Poland and the EU Enlargement” na Uniwersytecie Yale, CT, USA. Prof. Kołodko przebywał na Uniwersytecie Yale w 1998 roku jako Senior Research Fellow.

Listopad 4, 2002
Robocze spotkanie TIGER—a na Uniwersytecie w Yale, USA. Na zdjęciu od prawej: Grzegorz W. Kołodko — Dyrektor TIGERa, Kathleen Consler — Development Director, Biuro Amerykańskie, i Marcin Piątkowski — Dyrektor ds. Naukowych. W głębi pomnik Elihu Yale'a, założyciela Uniwersytetu w Yale.

Listopad 3, 2002
Profesor Grzegorz W. Kołodko przebiegł czwarty już w tym roku maraton. Tym razem z czasem 3 godziny 56 minut i 26 sekund (rezultat o 18 minut gorszy niż uzyskany we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to pokonał Toronto Waterfront Marathon w 3 godziny 38 minut i 22 sekundy) zajął w New York City Marathon zaszczytne 8.496 miejsce pośród 35 tysięcy zawodników, z których 26,2 mili pokonało aż 31.834 osób.

Listopad 1, 2002
Spotkanie w Waszyngtonie prof. Grzegorza W. Kołodko, Dyrektora TIGER—a, z Horstem Koehlerem, Dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Jamesem Wolfensohnem, Prezesem Banku Światowego oraz Johnem B. Taylorem, Zastępcą Sekretarza Skarbu USA ds. Międzynarodowych.

Prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGERa, z Dyrektorem Zarządzającym MFW Hoerstem Koehlerem oraz Anne Kreuger, Zastępca Dyrektora Zarządzającego
IMF Photo.

Prof. Grzegorz W. Kołodko z Jamesem Wolfensohnem, Prezesem Banku Światowego

Październik, 2002
Prof. Grzegorz W. Kołodko uruchomił nowy wykład pt. “Globalizacja a Posocjalistyczna Transformacja”. Sylabus jest dostępny na stronie TIGERa. Wersję papierową można otrzymać w TIGERze w pokoju B25 u mgr Andrzeja Bolesty.

Październik, 2002
Marcin Piątkowski, Dyrektor Naukowy TIGERa, uruchomił w semestrze zimowym nowy wykład pt. “Bankowa obsługa przedsiębiorstw”.
Sylabus

Październik 28, 2002
Odbyło się spotkanie Koła Naukowego TYGRYSKI z prezesem Fiat Auto Poland S.A. — Enrico Pavoni.

Październik 27, 2002
Koło Naukowe TYGRYSKI przedstawiło kalendarz spotkań na semestr zimowy.

Październik 23, 2002, godz. 17:00
Profesor Grzegorz W. Kołodko poprowadził seminarium TIGERa, w którym wystąpił Dyrektor ds. Naukowych TIGERa - mgr Marcin Piątkowski. Wykład pt. “Nowa gospodarka a rozwój gospodarczy krajów posocjalistycznych”, był prezentacją wyników badań przeprowadzonych podczas stażu w WIDER, Helsinki.
(http://www.wider.unu.edu)
Sylwetka autora
Streszczenie

Październik 20, 2002
Profesor Grzegorz W. Kołodko wziął udział w oficjalnej inaguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwerstytecie Lubelskim.

Październik 14-25, 2002
Asystent w TIGERze mgr Jacek Tomkiewicz przebywał na stażu naukowym w OECD w Paryżu. Staż poświęcony był badaniom związanym z przygotowaniem pracy doktorskiej “Wpływ polityki fiskalnej na formowanie się kapitału w krajach posocjalistycznych”.

Październik 11, 2002
Sejmowe wystąpienie wicepremiera i ministra finansów profesora Grzegorza W. Kołodko dotyczące projektu ustawy budżetowej na rok 2003.
Tekst wystąpienia

Październik 7, 2002, 18:00
Studenckie Koło Naukowe TYGRYSKI zorganizowało pierwsze po wakacjach spotkanie, które odbyło się 7 października 2002, o godz. 18 w sali B5. Spotkanie poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym (wybory nowego zarządu — Prezesem Koła została Dorota Chmielewska), omówieniu planów Koła na najbliższy rok akademicki — w tym również następnej zimowej konferencji. Spotkanie to nie było dostępne dla osób, nie będących członkami Koła.

Październik 3 - 4, 2002
Na zaproszenie Carlosa A. Magarinosa - Dyrektora Generalnego UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) - w spotkaniu międzynarodowej grupy ekspertów 'Venice II' w Wenecji wziął udział Dyrektor TIGER-a, profesor Grzegorz W. Kołodko. Podczas spotkania wystąpił z tezami na temat reform systemowych oraz efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej w gospodarkach transformowanych.
UNIDOScope

Wrzesień, 2002
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ ukazała się książka pod redakcją naukową prof. Grzegorza W. Kołodko i mgr Marcina Piątkowskiego pt. “Nowa gospodarka i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych”. Przedstawia ona dorobek międzynarodowego projektu badawczego, którego kulminacją była konferencja zorganizowana przez TIGERa w dniach 14-15 marca 2002 r.

Wrzesień, 2002
Dyrektor TIGERa, profesor Grzegorz W. Kołodko, otrzymał od ministra Edukacji Narodowej i Sportu nagrodę za książkę pt. "Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych" (TNOiK, Toruń 2001). Praca ta ukazała się także w języku angielskim, ukraińskim, węgierskim i rosyjskim, a wydanie hiszpańskie pokaże się na rynku nakładem Siddharth Mehta Ediciones w IV-ym kwartale br.

Wrzesień 30, 2002
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, otrzymał Nagrodę III stopnia Rektora WSPiZ im. L. Koźmińskiego za artykuł pt. “The Institutional Infrastructure of the ‘New Economy’ and Catching-up Potential of Post-socialist Countries” opublikowany w EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies, Vol.9, No.2, Spring 2002. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w czasie oficjalnej inauguracji roku akademinckiego 2002/2003 w WSPiZ.

Wrzesień 30, 2002, 12:00
Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2002/2003 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W uroczystości wzięli udział między innymi Prezes Rady Ministrów — Leszek Miller oraz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Finansów - Profesor Grzegorz W. Kołodko.
wystąpienie Premiera Rządu RP Leszka Millera

Wrzesień 5-7, 2002, Krynica
Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko wziął udział w odbywającym się w Krynicy Forum Ekonomicznym. W Forum wzięli też udział pracownicy TIGERa Marcin Piątkowski i Jacek Tomkiewicz.

Sierpień 22, 2002
Książka dyrektora TIGERa - profesora Grzegorza W. Kołodko, pt. "Globalizacja i perspektiwy razwitija postsocialisticzeskich stran" (po rosyjsku) została wydana przez Ewropejskij Gumanitarnyj Uniwersitet (Europejski Uniwersytet Humanistyczny) w Mińsku na Białorusi.
więcej
spis treści (po rosyjsku)
streszczenie (po rosyjsku)

Sierpień 21, 2002,
Marcin Piątkowski - Dyrektor ds. Naukowych w TIGER-e - wystąpił z seminarium w ONZ-skim Instytucie Badań nad Ekonomią Rozwoju w Helsinkach na temat "The 'New Economy' and Economic Growth in Transition Economies" ('Nowa gospodarka' a wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznych).

Prezentacja...

Fot. Ara Kazandijan

Sierpień 17, 2002
W 1952 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach profesor Grzegorz W. Kołodko miał 3 lata...50 lat później finiszował na bieżni stadionu olimpijskiego kończąc maraton w czasie 3:52:23. Z tym czasem zajął 1435 miejsce na 5029 startujących.

Fot. Mieczysław Ostojski

Maraton kończył się na tej samej bieżni Stadionu Olimpijskiego, na której finiszowali olimpijscy maratończycy w 1952 roku

Sierpień 7, 2002
Zarejestrowana w USA fundacja non-profit założona przez WSPiZ i TIGER-a pod nazwa "The Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management Foundation" otrzymała od amerykańskiego urzędu podatkowego IRS zwolnienie z opodatkowania dla wpłat od sponsorów.

Sierpień 1, 2002
Centrum badawcze TIGER  ma już dwa lata. Korzystając z okazji chcieliśmy podziękować za współpracę wszystkim naszym Przyjaciołom i Sympatykom.

Lipiec 29, 2002
Marcin Piatkowski został nominowany na stanowisko Dyrektora ds. Naukowych w Centrum Badawczym TIGER.
Sylwetka

Lipiec 29, 2002
Nazajutrz po debacie parlamentarnej „Pakiet antykryzysowy” został przedstawiony przez Premiera Leszka Millera i Wicepremiera, Ministra Finansów Grzegorza W. Kołodko kilkusetosobowej grupie łódzkich przedsiębiorców.

Lipiec 6, 2002
Dyrektor TIGERa – profesor Grzegorz W. Kołodko – odebrał z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nominację na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów.

Zdjęcie z serwisu internetowego Prezydenta RP (www.prezydent.pl)

Czerwiec 17, 2002, Pałac Staszica
Dyrektor TIGERa – Prof. Grzegorz W. Kołodko – wziął udział, prezentując swój referat, w konferencji pt. „Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy”  organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Program
www.pte.pl

Czerwiec 15, 2002
Odbyły się uroczyste obchody rocznicy utworzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodkowskiej-Curie w Tczewie. Przy tej okazji odbył się zjazd absolwentów, w którym uczestniczył także wychowanek tej szkoły - profesor Grzegorz W. Kołodko.

Czerwiec 8 - 14, 2002
Dyrektor TIGER-a, prof. Grzegorz W. Kołodko przebywał w Chinach. 10-12 czerwca uczestniczył w "International Symposium on Comparative Study of Institutional Arrangements during Economic Transition", które w Haikou (wyspa Hainan) organizuje China Institute for Reform and Development. Podczas sympozjum przedstawił referat pt. "Globalization and Transformation", a następnie w Pekinie (13-14 czerwca) na zaproszenia National Economic Research Institute oraz China Reform Foundation wygłosił wykład pt. "Economics and Politics of Postsocialist Transformation: The Lessons from Polish Experience", zaś na "Chang-An Forum" poprowadził seminarium na temat globalizacji i wzrostu gospodarczego wyłaniających się rynków.

Przypomnijmy, że w roku 2000 zostało opublikowane chińskie tlumaczenie ("Cong Xiu ke Dao Liao fa: Hou she hui zhu yi de Zheng zhi jin gji",Shanghai Far East Press, Shanghai-Beijing) książki prof. Kołodko pt. "From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation" (Oxford University Press, Oxford-New York 2000).

Czerwiec 10 - Sierpień 31, 2002
Marcin Piątkowski, Asystent Dyrektora ds. Naukowych, przebywał na stypendium doktoranckim w ONZ-skim Światowym Centrum Badań nad Rozwojem Gospodarczym (UNU/WIDER), Helsinki, Finlandia. Tematem pracy doktorskiej są zagadnienia wpływu 'nowej gospodarki' na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznych.

Wizytujacy ekonomiści w WIDER-e
2002-2003 Resident Reseach Staff

Czerwiec 7, 2002, godz. 10:30, sala B 17
Jacques de Larosiere, były Prezes MFW, Centralnego Banku Francji oraz EBOiR, wygłosił kolejny, ósmy już wykład w serii WSPiZ and TIGER Distinguished Lecture na temat "Evolution of the International Financial System"(Ewolucja światowego systemu finansowego).
Życiorys
Streszczenie
Wywiad z Jacques de Larosiere

Czerwiec 3, 2002, godz. 18:00, sala B6
Dyrektor TIGERa – Prof. Grzegorz W. Kołodko – zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. „Tygrys z ludzką twarzą”
więcej...

Maj 19 - Czerwiec 2, 2002
WIDER & TIGER. Na zaproszenie profesora Tony Shorrocks'a -- Dyrektora ONZ-owskiego Światowego Instytutu Badań Rozwoju Gospodarczego (WIDER; www.wider.unu.edu) - w dniach od 19 maja do 2 czerwca br. w Helsinkach przebywał Dyrektor TIGER-a, profesor Grzegorz W. Kołodko. 27 maja o godz. 15:00 (NAUTICA conference room, Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6) przedstawił on wykład publiczny WIDERa pt. "Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies".
więcej...
WIDER Discussion Paper 2002/51

Profesor Tony Shorrocks, Dyrektor WIDER-a, prezentuje książke profesora Grzegorza W. Kolodko pt. "From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation" opublikowaną przez Oxford University Press.

Maj 23, 2002
Na łamach dziennika "Trybuna" ukazał się artykuł dyrektora TIGER-a, profesora Grzegorza W. Kołodko pt. "3-5-7-7 zamiast 1-3-5-5. Przepis na ratunek". Zawiera on propozycje działań w zakresie polityki pieniężnej i zmian systemu walutowego (dewalucja i currency board poprzez związanie złotego na stałe z euro) prowadzące do radykalnego przyśpieszenia tempa wzrostu gospodarczego.

Maj 22, 2002
Współpracownik TIGERa — Andrzej Bolesta wygłosił wykład, w Instytucie Krajów Rozwijających się Uniwersytetu Warszawskiego, na temat “Reforma rolna w Zimbabwe”.

Maj 17, 2002, godz. 10:00, sala B 17
Minister Spraw Zagranicznych, Pan Włodzimierz Cimoszewicz odwiedził Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Minister Cimoszewicz wziął udział w konferencji pt. „Globalization and Catching –up in Emerging Markets Economies” organizowanej przez Centrum Badawcze TIGER. Pan Minister wygłosił wystąpienie pt. „Polska we współczesnym świecie”.
więcej...
www.msz.gov.pl
Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych - Dr. W. Cimoszewicza

Maj 16-17, 2002, WSPiZ
Międzynarodowa konferencja naukowa TIGER-a pt. "Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies".
więcej

Główny sponsor:

 

Sponsor:

 

 

   

Maj 16, 2002, WSPiZ
Prof. Douglass C. North, Spencer T. Olin Professor in Arts and Sciences,Washington University, St. Louis, USA, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 1993 wygłosił kolejny wykład w serii WSPiZ and TIGER Distinguished Lecture na temat: „Understanding economic change and economic growth"
Streszczenie (po angielsku)
Douglas C. North - http://www-hoover.stanford.edu/bios/north.html
Autobiografia - http://www.nobel.se/economics/laureates/1993/north-autobio.html

Maj 11, 2002, godz. 10:00
Dyrektor TIGER-a  - profesor Grzegorz W. Kołodko  - wystartował w czwartym już maratonie. Tym razem w Krakowie, gdzie piękna trasa biegu o długości 42 km 195 metrów wiodła przez Stare Miasto oraz wzdłuż brzegów Wisły. Profesor Grzegorz W. Kołodko przebiegł Cracovia Maraton w czasie 3 godz. 57 min. 39 sek.

Wielokrotny złoty medalista olimpijski z Atlanty i Sydney - Robert
Korzeniowski - wręcza medal na mecie maratonu
autorem zdjęcia jest Tomasz Bochenek

Maj 10-12 , 2002, Spała
Konferencja Koła Naukowego TYGRYSKI. Konferencja po raz kolejny odbyła się w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale.
więcej

Maj 10-11, 2002
Marcin Piatkowski, Asystent Dyrektora ds. Naukowych, wystąpił z referatem pt. "Impact of the 'New Economy' on Economic Growth in Post-socialist Countries: The Relevance of Institutional Infrastructure" w czasie konferencji "The New Economy in Development" organizowanej przez ONZ-skie Światowe Centrum Badań nad Rozwojem Gospodarczym (UNU/WIDER), Helsinki, Finlandia.
wiecej..

Maj 8, 2002, godz. 10:00
Premier RP Leszek Miller spotkał się ze studentami Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz wygłosił wykład pt. "Szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej". www.kprm.gov.pl

 

Kwiecień 22, 2002, godz. 10:00, ISP PAN
Dyrektor TIGERa – prof. Grzegorz W. Kołodko – wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Kołodko wygłosił referat pt. "Globalna gospodarka a perspektywy rozwoju Polski".

Kwiecień 17, 2002, godz. 17.00, sala B5
Wykład Pana Prof. Jerzego Hausnera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wykład odbył się w ramach cyklu comiesięcznych seminariów TIGERa, nosił tytuł: "Przedsiębiorczość i rynek pracy".
Sylwetka Pana Prof. Jerzego Hausnera

Kwiecień 15, 2002
Pierwsze urodziny Koła Naukowego Tygryski!

"Tygryski", które powstały w 2001 roku z inicjatywy prof. Grzegorza W. Kołodko, Dyrektora TIGER-a, w ciągu roku stały się największą organizacją studencką w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, zrzeszającą ponad 100 studentów i studentek WSPiZ. Podczas pierwszego roku działalności Koło zorganizowało dwie wyjazdowe konferencje, wiele seminariów oraz szereg spotkań z elitą polskiego życia gospodarczego, biznesowego i naukowego. Z tej okazji odbyła się impreza urodzinowa 18 Kwietnia o godzinie 20.00 w klubie Magnes (Gałczyńskiego 3). Po najświeższe informacje i kolejne inicjatywy Koła zapraszamy do działu "Tygryski".
więcej..

Kwiecień 3, 2002
Spotkanie grupy dziennikarzy hiszpańskich z Dyrektorem TIGERa, prof. Grzegorzem W. Kołodko. Spotkanie zorganizowane przez Instytut Adama Mickiewicza odbyło się w ramach akcji upowszechniania wiedzy o Polsce (w tym o polskiej gospodarce) wśród społeczeństw krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Marzec 2002
Nakładem Praeger Publishers ukazała się książka pt. "Transition to Democracy in Eastern Europe and Russia: Impact on Politics, Economy and Culture". Prof. Grzegorz W. Kołodko jest autorem rozdziału pt. "Fiscal Policy and Capital Formation in Transition Economies".
Spis treści (po angielsku)

Marzec 20, 2002, godz. 17.00, sala B5
Wykład Pani Prof. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz z Kancelarii Prezydenta RP. Wykład, który odbędzie się w ramach cyklu comiesięcznych seminariów TIGERa nosi tytuł: "Rozwój regionów problemowych w kontekście polityki Unii Europejskiej".
Sylwetka Pani Prof. Duczkowskiej-Małysz
Streszczenie wykładu

Marzec 14-15, 2002, WSPiZ
Druga edycja międzynarodowego projektu badawczego nt. "nowej gospodarki", którego kulminacją będzie konferencja pt. "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych".
więcej

Główny Sponsor:Sponsor:


 

 

Marzec 11, 2002, Kijów
Na zaproszenie byłego premiera Ukrainy Wiktora Juszczenki Dyrektor TIGERa, Prof. Grzegorz W. Kołodko, wziął udział w dyskusji ukraińskiego okrągłego stołu na temat perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy.
więcej...
"Strategija dlia Ukraini"

Marzec 5, 2002
Instytut Adama Mickiewicza zorganizował spotkanie grupy dziennikarzy z Ameryki Południowej z Dyrektorem TIGERa, prof. Grzegorzem W. Kołodko. Południowo amerykańscy dziennikarze są zainteresowani problemami polskiej gospodarki w związku z planowaną wizytą Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego w kilku krajach Ameryki Południowej.
więcej...

Luty 20, 2002, godz. 17.00, Sala B5
Wykład prof. Wiesława Czyżowicza, profesora SGH., w ramach cyklu comiesięcznych Seminariów TIGER-a. Profesor Czyżowicz mówił o prawnych aspektach działalności gospodarczej prowadzonej przy użyciu Internetu.

Luty 6, 2002
Dyrektor TIGERa, Profesor Grzegorz W. Kołodko prowadził seminarium w London Business School na temat  "Globalization and the Future of Poland's Economy".
www.london.edu

24 Styczeń - 3 luty, 2002
Dyrektor TIGERa, Profesor Grzegorz W. Kołodko gościł w Chile na zaproszenie Centro de Estudios Publicos w Santiago i Universidad Catolica de Chile. Wygłosił tam serię wykładów i zaprezentował seminaria akademickie na uczelniach i w instytutach badawczych, między innymi w ECLAC (Komitet Ekonomiczny ONZ dla Ameryki Łacińskiej). Profesor Kołodko wykładał i prowadził seminaria z zakresu polityki rozwoju społeczno - gospodarczego, reform instytucjonalnych, posocjalistycznej transformacji i globalizacji.
www.cepchile.cl
www.puc.cl
www.eclac.cl

Styczeń 24, 2002
Businessman Magazine' cytuje Marcina Piątkowskiego, Asystenta Dyrektora ds. Naukowych, w artykule pt. "Barbarzyńcy o bram", traktującym o przyszłości wykupów menedżerskich i przejęć przedsiębiorstw w Polsce.
Więcej..

Styczeń 23, 2002, godz. 17.00, Sala 9
Wykład prof. Jana Czekaja, Dyrektora Centrum Badań nad Sektorem Finansowym Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w ramach cyklu comiesięcznych Seminariów TIGER-a. Tytuł wykładu - "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce".
www.cbsf.ae.krakow.pl

Styczeń 22, 2002
Dyrektor TIGERa, Profesor Grzegorz W. Kołodko gościł ponownie w Center for European  and Russian Studies na UCLA, gdzie o godzinie 14:00 w  Bunche Hall, (UCLA, Los Angeles) wygłosił wykład nt. "Globalization and the Future of Post-Communist Countries".
www.isop.ucla.edu/euro

Styczeń 20, 2002
Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, przebiegł swój trzeci maraton w ciągu niespełna 8 miesięcy. Tym razem Prof. Kołodko ukończył San Diego Maraton z czasem 4 godz. 7 min. i 37 sek. co pozwoliło na zajęcie 704 miejsca na 1872 startujących.
Więcej..

Jeszcze 4 godziny biegu...

Styczeń 10, 2002
Prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGERa, był gościem programu "Gość Jedynki" w TVP1. Tematem wywiadu była aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce.