tiger

Aktualności: rok 2004


   

Grudzień 2004
Pismo Acta Oeconomica, Vol. 54, No. 3/2004, str. 273-296, opublikowało artykuł profesora Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Globalization and the Equity Issues in Postsocialist Transition Economies".
Streszczenie (po angielsku)

Grudzień 2004
Chiński periodyk "Finance and Economics", No. 6 Nov/Dec 2004, str. 15-19, opublikował artykuł profesora Grzegorza W. Kołodko pt. "Transition to a Market System. Gradualism versus Radicalism".
Tekst artykułu (po chińsku)

Grudzień 2004
Nakładem wydawnictw NIIA - Nigeryjskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Lagos - ukazało się opracowanie Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalization and Catching Up in the Emerging Market Economies" (s. 98). Prof. Kołodko odwiedził NIIA latem tego roku, przedstawiając tam m. in. wykład na w/w temat.

Grudzień 2004
EKONOMISTA (nr 5/2004, s. 609-634) opublikował artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy". Artykuł powstał w oparciu o referat wygłoszony na konferencji TIGERa nt. "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", która odbyła się w WSPiZ w dniach 25-26 marca br.

Grudzień 17, 2004, WSPiZ, sala B17, godz. 10:00
Kolejny wykład w ramach cyklu WSPiZ & TIGER Distinguished Lectures Series wygłosił wybitny chiński ekonomista Prof. Justin Yifu LIN - Dyrektor China Center for Economic Research na Uniwersytecie Pekińskim oraz Profesor na Wydziale Ekonomii University of Science and Technology w Hong Kongu. Tytuł wykładu to "Lessons of China's Transition from a Planned Economy to a Market Economy".
CV
Prezentacja
Wstęp do wykładu
Wykład

od lewej: prof. Lin, prof. Koźmiński, prof. Kołodko

Grudzień 16, 2004, WSPiZ, sala B17, godz. 10:00
Konferencja Centrum Badawczego TIGER nt. "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy". Specjalnym gościem był Minister Finansów RP - dr Mirosław Gronicki.
więcej


Mecenas Projektu

Bank BPH

Patronat Prasowy

Gazeta Finansowa


Wrzesień 6 - Grudzień 13, 2004
To już kolejny - szósty w ostatnich latach - semestr wykładów prof. Grzegorza W. Kołodko w USA. Obok School of Management Uniwersytetu Yale (1998) i Wydziału Ekonomii UCLA (2000), Dyrektor TIGERa w ostatnich latach wykłada także na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Rochester, New York, gdzie od 1999 roku ma pozycję John C. Evans Visiting Professor in Polish and European Studies. W trakcie pobytu na UofR prof. G. W. Kołodko prowadził zajęcia - wykład i seminarium - z porównawczej ekonomii i polityki w odniesieniu do procesów posocjalistycznej transformacji ustrojowej oraz ekonomii politycznej globalizacji.

Rochester

Grudzień 9, 2004
Stowarzyszenie Pro Europa znane jest ze swej działalności propagującej integrację europejską. W tym roku organizuje eurokonkurs społeczno-gospodarczy "Przyjaciel Europy". Podczas konkursu wybrana zostanie między innymi europejska osobowość roku 2004. Andrzej Bolesta jest członkiem Kapituły Konkursowej decydującej o wyborze.
Więcej informacji

Grudzień 7, 2004, godz. 12.30-14.00, Waszyngton
Dyrektor ds. naukowych - dr Marcin Piątkowski - na zaproszenie Banku Światowego wystąpił z seminarium nt. "The Potential of ICT for Development in Transition Economies - Technological Leapfrogging or a Growing Divide?". Seminarium odbyło się w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Bank Światowy na temat wpływu technologii informatycznych na rozwój. Prezentacje komentowali Prof. Barry Bosworth z Brookings Institution, dr John Daly z ISGIF i Peter Knight Prezes Telemática e Desenvolvimento.
Prezentacja

Od lewej: Marcin Piątkowski, Barry Bosworth, Deepak T. Bhatia, Peter Knight

Grudzień 5, 2004
Ciągnący się wzdłuż karaibskiego wybrzeża Barbados RUN BARBADOS 2004 pokonany! To szósty już w tym roku maraton prof. Grzegorza W. Kołodko. Od Antypodów do Zatoki Meksykańskiej, od Północnej do Południowej Kalifornii, od Arktyki do Karaibów. I na ten rok już starczy!

Grudzień 2, 2004
W Chinach ukazał się kolejny wywiad z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Tym razem "Zhong guo Shehuibao" ("Chiński Dziennik Społeczny") opublikował rozmową zatytułowaną "'Xiao Zhengfu, Da Shehiu' du Yiding Shihe Zhong guo" ("'Małe państwo - duże społeczeństwo' nie jest koniecznie najbardziej stosowne dla Chin").
Tekst wywiadu (po chińsku)

Grudzień 1, godz. 19:00
"International Trade and Globalization" to tytuł panelowej dyskusji, w której wraz z profesorami Thomasem Gibsonem, Robertem Fosterem i Ronaldem Jonesem uczestniczył prof. Grzegorz W. Kołodko. Organizatorami debaty były Wydziały Historii, Antropologii, Ekonomii i Nauk Politycznych Uniwersytetu Rochester, New York. Spotkanie odbyło się w Kampusie UofR, w Hoyt Auditorium. Współorganizatorami debaty były organizacje studenckie: Students for Liberty oraz Students for Justice.
Informacja o dyskusji

Listopad 2004
Nakładem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania ukazała się najnowsza książka prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "O Naprawie Naszych Finansów". Oto fragment z ostatniej strony okładki: "Gdy po raz pierwszy mówiłem o istocie mojej polityki, która ma szybko doprowadzić do "odwrócenia się cyferek" - a mianowicie przeskoczenia od odnotowanego w I kwartale 2002 roku tempa wzrostu PKB na poziomie 0,5 procent do 5,0 procent - wielu adwersarzy potraktowało to jako groteskę. Później powtarzali, że miałem rację. Podkreślali przede wszystkim trafność prognoz, że oto PKB rośnie w 2003 roku aż o 3,5 procent (faktycznie zwiększył się o 3,8 procent). Rzecz jednak nie w trafności prognoz - nie jesteśmy bowiem w instytucie meteorologii - ale w poprawności uprawianej polityki. Słuszne były zatem nie tyle moje prognozy, ile polityka. I oto już na początku 2004 roku zaiste "cyferki się odwróciły"! PKB w I połowie roku wzrósł o ponad 5 procent i jest szansa na zbliżone tempo wzrostu w skali całego roku".
Rozdział I

książka

Listopad 2004
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ im. Leona Koźmińskiego ukazała się książka pod redakcją naukową prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce". Jest to wielowątkowa praca zbiorowa przygotowana przez zespół ponad dwudziestu autorów. Powstała ona w wyniku realizacji programu badawczego koordynowanego przez centrum TIGER, którego wyniki były przedmiotem debaty podczas konferencji zorganizowanej przez TIGERa w dniach 25-26 marca br.
Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział I

książka

Listopad 2004
Ukazała się książka pod redakcją naukową Andrzeja Bolesty pt. "Conflict and Displacement: International Politics in the Developing World". Publikacja jest zbiorem opracowań naukowych na temat konfliktów zbrojnych, związanych z nimi przesiedleń, a w konsekwencji reakcji międzynarodowej. Książka powstała w wyniku pracy absolwentów studiów magisterskich z zakresu migracji Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Spis treści
Wstęp

książka

Listopad 24, 2004
Asystent ds. naukowych w TIGERze - Andrzej Bolesta - wziął udział jako ekspert w debacie zorganizowanej przez uczniów 42 Gimnazjum w Warszawie, pt. "Globalizacja - szansa czy zagrożenie?".

Listopad 19-21, 2004
Asystent w TIGERze - Andrzej Bolesta uczestniczył w warsztatach naukowych pt. "The Future of Europe" organizowanych przez Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim. Warsztaty odbyły się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.

Listopad 19, 2004, godz. 20:00-21:30
Na zaproszenie Enrique Prados del Amo - Prezydenta Asociacion de Mercados Financieros - Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kolodko, wystąpił - wraz z José Luis Alzola, Dyrektorem Departamentu Badań Rynku Citigroup oraz José Luis Escrivá, Głównym Ekonomistą Grupy BBVA - w wienczącej spotkanie panelowej dyskusji na temat "The New European Union Countries Arrival Economic Impact". Doroczny, już XLII Kongres AMF odbywał się w Pałacu Fernán Nunez w centrum Madrytu. Po wystąpieniach panelistów odbyła się debata z udziałem audytorium (około 150 osób) składającego się z menedżerów, szefów banków i innych instytucji finansowych oraz inwestorów.
Program wieczoru

Listopad 17-18, 2004
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt. "The impact of FDI on the Export Competitivness of Companies and Sectors: the case of Baltic States". Była to 65-ta Doroczna Konferencja Instytutu Ekonomi w Zagrzebiu, Chorwacja.
Informacja o konferencji (po angielsku)

Listopad 17, 2004, godz. 17:00, sala: B5
Asystent w TIGERze, mgr Andrzej Bolesta wygłosił wykład pt. "Chińska droga do rynku" w ramach cyklu comiesięcznych seminariów TIGERa.
CV
Streszczenie

Listopad 10-16, 2004
Asystent ds. naukowych w TIGERze - Andrzej Bolesta - po raz kolejny odwiedził Chiny. Celem wizyty były konsultacje naukowe z przedstawicielami Uniwersytetu Pekińskiego i Ministerstwa Handlu w zakresie wdrażania gospodarczych reform systemowych i polityki rozwojowej.

Z prof. Kong Tianping z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Listopad 15, 2004, godz. 13:30, sala 101, budynek G, SGH
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Runiewicz pt. "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność eksportu wyrobów przemysłowych państw nadbałtyckich na rynkach Unii Europejskiej". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Eufemia Teichmann, a recenzentami dr hab. Marzenna A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH oraz dr hab. Wojciech Kosiedowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca jest do wglądu w Bibliotece SGH.

Listopad 9, 2004, godz. 19:30

"Fifteen Years After Communism: The Mistakes and Successes of Postcommunist Economic Reform" to tytuł kolejnego wykładu (www.hws.edu/news/update/showrelease.asp?id=16731) prof. Grzegorza W. Kołodko podczas jego jesiennego pobytu w Ameryce Północnej. Tym razem wykład wygłoszony był w Hobart and William Smith Colleges w Geneva, New York.
Streszczenie wykladu

Listopad 5, 2004, godz. 10:00
W St. Catharines, Ontario, w Kanadzie - na zaproszenie Prorektora Brock University - prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił na Wydziale Businessu (Pond Inlet) wykład na temat "Economics and Politics of the Post-Communist Transition".
Ulotka informacyjna

Z prof. Eugeniuszem Kąciakiem

Listopad 1, 2004
W gazecie HAINAN DAILY ukazał się wywiad z Dyrektorem TIGERa na temat uwarunkowań i perspektyw rozwojowych chińskiej gospodarki. Chińscy politycy gospodarczy i ekonomiści często korzystają z rad prof. G.W. Kołodko co do sposobów rynkowej przebudowy systemu gospodarczego. Wiele jego prac naukowych (w tym dwie książki na temat transformacji, globalizacji i rozwoju) zostały opublikowane ostatnimi laty w języku chińskim.
Tekst wywiadu (po chińsku)

Październik 2004
Opracowanie prof. G. W. Kołodko zatytułowane "Ten Years of Postsocialist Transition: Lessons for Policy Reforms" zostało umieszczone na liście Top Ten Social Science Research Network's w sekcji "World Bank: Transition Economies (Topic) All Time Hits". Na 20.X. br. opracowanie to było czytane 267 razy, a jego streszczenie 690 razy. Zarówno streszczenie, jak i cały tekst są dostępne w wersji elektronicznej pod URL http://papers.ssrn.com/abstract=170888. Opracowanie może być także ujęte na listach Top Ten innych sekcji bądź periodyków. Aby zobaczyć całą listę Top Ten, odwiedź SSRN Electronic Library pod adresem http://www.ssrn.com/Browse. Aby zobaczyć Home Page profesora Kołodko, kliknij na http://ssrn.com/author=172353.

Październik 29-31, 2004
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w międzynarodowej konferencji nt. Public Service Reform. Spotkanie zorganizowane było w Haikou, na wyspie Hainan, przez CIRD - China Institute for Reform and Development. Dyrektor TIGERa już dwukrotnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez CIRD. Tym razem przedstawił referat nt. "Economic transition and transformation of the government".

Z Prof. Chi Fulin

Październik 27, 2004
Studenckie Koło Naukowe Tygryski wybrało Daniela Kucię na stanowisko Prezesa Zarządu Koła.

Październik 20, 2004, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa. Małgorzata Runiewicz, przedstawiła wykład pt. "Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynniki międzynarodowej konkurencyjności małych i dużych krajów w okresie transformacji: na przykładzie Polski oraz państw nadbałtyckich (Estonii, Litwy, Łotwy)".
CV
Streszczenie

Małgorzata Runiewicz

Październik 16, 2004, godz. 15:30, sala D202
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Piątkowskiego pt. "Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, a recenzentami dr hab. Witold Bielecki, prof. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, oraz dr hab. Adam Noga, prof. Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Praca doktorska znajdowała się do wglądu w Bibliotece WSPiZ.
Autoreferat pracy doktorskiej
Prezentacja z obrony
Publikacje Dr Piątkowskiego

Marcin Piątkowski

Październik 15, 2004, godz. 12:00, Aula II
Wybitny rosyjski ekonomista, Wiceprezes Rosyjskiej Akademii Nauk - prof. Aleksander Nekipielow wygłosił w ramach cyklu WSPiZ & TIGER Distinguished Lectures Series wykład pt. "Public Preferences and Their Role in Shaping Russian Economic Development".
CV Prof. Nekipielowa
Tekst wprowadzający Prof. Grzegorza W. Kołodko (po angielsku)
Prezentacja Prof. Nekipielowa (po angielsku)

prof. Aleksander Nekipielov

Październik 10, 2004
Long Beach International Marathon! To już piąty w tym roku. I znowu poniżej 4 godzin... Tym razem dystans 42,2 km prof. Grzegorz W. Kołodko pokonał w 3 godz. 59 minut i 17 sekund.
Zdjęcia

Long Beach Marathon

Fot. Peter Trus

Październik 5-6, 2004
Asystent ds. naukowych w TIGERze - Andrzej Bolesta - uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji i Departament Stanu USA pt. "Building regional Partnership to Fight Trafficking in Persons in the Context of EU Enlargement".

Październik 5, 2004, godz. 12:00
Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźminskiego w Warszawie. Rektor uczelni - prof. Andrzej K. Koźmiński przyznał nagrody za osiągnięcia naukowe pracownikom TIGERa - Marcinowi Piątkowskiemu, Jackowi Tomkiewiczowi i Andrzejowi Boleście.

Inauguracja 2005

Wrzesień 2004
Ukazała się książka pod redakcją naukową Andrzeja Bolesty pt. "Forced Migration and the Contemporary World: Challenges to the International System". Publikacja jest zbiorem opracowań naukowych na temat migracji, uchodźców, azylu i regulacji międzynarodowych w tym zakresie. Książka powstała w wyniku pracy absolwentów studiów magisterskich z zakresu migracji na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Spis treści
Wprowadzenie
Informacja na temat książki
w Forced Migration Review Issue 21
http://www.fmreview.org/mags1.htm

Forced Migration

Wrzesień 2004
Ukazał się raport Marcina Piątkowskiego, Dyrektora TIGERa ds. Naukowych, pt. "Information Society in Poland. A Prospective Analysis". Raport prezentuje dorobek projektu badawczego sponsorowanego przez Institute of Prospective Technological Studies (IPTS) w Sewilli. IPTS funkcjonuje jako placówka badawcza Komisji Europejskiej.
Pełny tekst raportu (pdf 3,6 MB)
Prezentacja raportu

Wrzesień 29, 2004, godz. 12:00
W ramach specjalnego cyklu The Skalny Center for Polish and Central European Studies Lecture and Artist Series at the University of Rochester prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił wykład zatytułowany "The Political and Economic Implications of Poland's Membership in the European Union". Spotkanie miało miejsce w Gamble Room, Rush Rhees Library, University of Rochester River Campus.
Skalny Center for Polish and Central European Studies

Rochester University

Z Prof. Ewą Hauser - Dyrektorem Skalny Center for Polish and East European Studies

Wrzesień 27, 2004, godz. 15:00
Na zaproszenie Prof. Douglassa C. Northa - laureata Nagrody Nobla w dziedzienie ekonomii za 1993 rok - prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił na Washington University w St. Louis wykład na temat "Post-Communist Transition and the European Union Enlargement". Seminarium odbyło się w Weidenbaum Center, na III piętrze Eliot Hall, w pokoju 300.
Plakat informacyjny

Wrzesień 9-11, 2004
Marcin Piatkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w XIV Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie wystąpił z dwoma prezentacjami w czasie konferencyjnego seminarium pt. "Przyszłość społeczeństwa informacyjnego: produkcja i wykorzystanie technologii teleinformatycznych w nowych krajach członkowskich UE i w krajach kandydackich", które odbyło się w dniu 11 września.
Program seminarium
"The Potential of ICT for Development and Economic Restructuring in the New EU Member States"
"Information Society in Poland"

Krynica 2004

Fot. Forum Ekonomiczne w Krynicy

Lipiec/Sierpień 2004
I wreszcie urlop! Prof. Grzegorz W. Kołodko przed wykładami w nowym semestrze wędrował po Afryce Zachodniej, odwiedzając Nigerię, Mali, Burkina Faso, Ghanę, Togo, Benin i Niger.

prof. Grzegorz W. Kołodko

Lipiec 2004
W prestiżowym rosyjskim periodyku Woprosy Ekonomiki ukazał sie artykuł prof. Grzegorza W. Kolodko pt. "Instituty, politika i ekonomiczeskij rost"

woprosy ekonomiki

Lipiec 23-26, 2004
Na zaproszenie Dr. Oumara Makalou, Prezydenta i Dyrektora CERDES - Center of Studies and Research for Democracy, Economics, and Social Development - prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedził Mali. W stolicy kraju, Bamako, CERDES - wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekonomistów oraz Wydziałem Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mali - zorganizował w piątek, 23 lipca, wykład Dyrektora TIGERa nt. transformacji i rozwoju w warunkach globalizacji.

Lipiec 15-22, 2004
Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedził Nigerię. W dniu 16 lipca, o godz. 10:00, w Nigerian Institute for International Affairs w Lagos (NIIA) wygłosił wykład pt. "Globalization and Catching-up in Emerging Markets". Prof. G. W. Kołodko udzielił także licznych wywiadów dla głównych nigeryjskich tytułów prasowych oraz wypowiedzi telewizyjnych. Poniżej link do wywiadu udzielonego tygodnikowi VANGUARD.
Wywiad dla tygodnika Vanguard

Z dyrektorem generalnym Nigerian Institute of International Affairs - prof. U. Joy Ogwu oraz byłym ministrem finansów Nigerii - dr Kalu Idika Kalu

Lipiec 12, 2004
Dwunastu wybitnych dziennikarzy z Chin specjalizujących się w ekonomii i finansach przeprowadziło wywiad z dyrektorem TIGERa - prof. Grzegorzem W. Kołodko. Dyskusja, która odbyła się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, dotyczyła polskich doświadczeń w zakresie transformacji gospodarczej, oraz finansów państwa.

Lipiec 2, 2004, godz. 18:00
Na uroczystości graduacyjnej programu MBA w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił wykład zatytułowany "Źródła szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce".

Lipiec 1, godz. 11:30, sala 119
Rektor WSPiZ, prof. Andrzej K. Koźmiński poprowadził seminarium naukowe, na którym przedmiotem dyskusji była najnowsza książka prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "O Naprawie Naszych Finansów". W panelowej dyskusji wystąpili także dr Halina Wasilewska-Trenkner, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz prof. Bazyli Samojlik z WSPiZ.

Czerwiec 30, 2004. godz. 11:00
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Zdzisław Sadowski, przewodniczył seminarium naukowemu na temat finansów publicznych, które odbyło się w Domu Ekonomisty w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 49. Przedmiotem dyskusji były tezy zawarte w książce prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "O Naprawie Naszych Finansów".

Czerwiec 27-29, 2004, Kranjska Gora, Słowenia
Asystent w TIGERze, mgr Jacek Tomkiewicz wziął udział w konferencji w ramach programu Think Tank Collaboration in Transition Policy Studies. Jacek Tomkiewicz przedstawił wyniki badań prowadzonych w Centrum Badawczym TIGER w panelu pt. "Information and Communication Technologies as Drivers of Economic Development in Post-Communist Countries"
Program konferencji (po angielsku)

Czerwiec 19-20, 2004

Już czwarty w tym semestrze maraton pokonał profesor Grzegorz W. Kołodko. Tym razem w Arktyce, nad pięknym norweskim fiordem w Tromse. Midnight Sun Marathon o klasycznym dystansie 42 km 195 m przebiegł w 4 godz. 22 min. i 44 sek. A teraz krótki urlop na Spitsbergenie!

Fot. Julia Kołodko

Czerwiec 16, 2004, godz. 18:00
"Fifteen Years after the Polish "Round Table". The World Economy and Prospects for Growth in Transition Countries" to tytuł inauguracyjnego wykładu, który prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił podczas miedzynarodowej konferencji nt. "General Accounting Theory. Towards Balancing the Society". Konferencję organizowała Akademia Ekonomiczna w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Wykład odbył się w WSPiZ, a konferencja w dniach 17-18 czerwca w pałacu PAN w Jabłonnie.

Czerwiec 15, 2004, godz. 11:00 sala B 17
Dyrektor TIGERa - Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w seminarium z cyklu "Społeczeństwo, władza, polityka - kontynuacje i przełomy", na którym została zaprezentowana najnowsza książka Prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego (Collegium Civitas) "ŚWIAT MIĘDZYEPOKI. GLOBALIZACJA - DEMOKRACJA - PAŃSTWO".

Czerwiec 14-15, 2004
Na zaproszenie Centralnego Instytutu Matematyki i Ekonomii (CEMI) Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Marcin Piątkowski wystąpił z referatem na temat wpływu technologii informatycznych na rozwój krajów posocjalistycznych w ramach konferencji pt. "ICT as a driver of economic growth in Russia and other countries". Konferencja była organizowana w ramach grantu USAID, w której partnerami są TIGER, CEMI, Conference Board i Uniwersytet Harvarda, USA.

Czerwiec 11, 2004
Prof. Grzegorz W. Kołodko za wybitny wkład do teorii i praktyki rynkowej transformacji został wyróżniony Honorową Profesurą przez prestiżowy Uniwersytet Nankai w Tianjin w Chinach. W marcu bieżącego roku otrzymał Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Chengdu. W ostatnich latach ukazały się po chińsku dwie książki Dyrektora TIGERa nt. transformacji, globalizacji i rozwoju gospodarczego.

Czerwiec 11-13, 2004
Na Uniwersytecie Nankai w Tianjin odbyła się doroczna konferencja Chinese Association for Economics Studies on Russian and East European Countries. Jej temat to "Transition Economies: Policy, Performance, Results and Perspective of Russian and East European Countries". Na konferencji prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił referat zatytułowany "From Shock to Therapy. The Lessons from Post-Communist Transformation in Central Europe and the FSU Republics".
www.nankai.edu.cn

Czerwiec 11-12, 2004
Na międzynarodowej konferencji nt. "Comparative Transitions: A Critical Review", którą zorganizował London Business School przedstawiony został referat Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko oraz prof. D. Mario Nuti z LBS i Universita di Roma 'La Sapienza' zatytułowany "The Quality of Macroeconomic Policies in the Transition". Poniżej prezentujemy główne tezy referatu.
Prezentacja .ppt (168 KB)

Czerwiec 10, 2004
Podczas pobytu w Chinach prof. G. W. Kołodko przedstawił w China Youth College for Political Sciences w Pekinie wykład publiczny nt. "How Successful Has Been the Polish Road to a Market Economy?".

Czerwiec 8 - Lipiec 5, 2004
Uniwersytet Yale to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni amerykańskich, należąca do tzw. Ivy League (Ligii Bluszczowej). Na zaproszenie dyrektora Yale Center for International and Area Studies, prof. Gustava Ranisa, asystent ds. naukowych w TIGERze - Andrzej Bolesta - odbył staż naukowy na Uniwersytecie Yale. Pobyt poświęcony był badaniom nad chińską gospodarką i posocjalistyczną transformacją.

Czerwiec 5, 2004
Podczas wizyty w Phnom Penh prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z byłym Premierem Kambodży, Panem Ung Huot, Sekretarzem Generalnym FUNCINPEC, Księciem Norodomem Sirivudh oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Handlu, Panem Ravy Khek. Przedmiotem dyskusji była ewolucja sytuacji politycznej i uwarunkowania tendencji rozwojowych Kambodży, a także konsekwencje przystąpienia tego kraju do WTO. Rozmówcy interesowali się również implikacjami członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Czerwiec 3 - 5, 2004
Na zaproszenie World Institute for Development Economics Research (WIDER), asystent ds. naukowych w TIGERze - Andrzej Bolesta - uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. "Making Peace Work" organizowanej przez WIDER w Helsinkach.

Czerwiec 2, 2004, godz. 14:30
Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Kambodży - Prof. Kao Kim Hourn - Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład nt. "Transition to a Market Economy in Postsocialist Countries: The European Experience". Spotkanie odbyło się w ramach University of Cambodia Distinguished Public Lecture Forum.
Artykuł o wykładzie po francusku

Czerwiec 1, 2004
Przebywający w Hanoi prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z Prezydentem Wietnamu - Panem Tran Duc Luong. Przedmiotem rozmowy były rezultaty polityki doi moi - wietnamskich reform rynkowych zapoczątkowanych w roku 1986 - oraz wnioski wynikające dla Wietnamu i regionu Indochin z transformacji ustrojowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dyrektor TIGERa zwrócił także uwagę na konieczność zdecydowanej walki z korupcją i troskę o niedopuszczenie do nadmiernie narastających zróżnicowań w podziale dochodów.

Czerwiec 1, 2004
Podczas pobytu w Wietnamie Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z kręgami akademickimi i wygłosił wykład na temat "Transition to a Market Economy and the European Union Enlargement" na National Economics University in Hanoi.

Maj 2004
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ ukazała się książka pod redakcją naukową Andrzeja Bolesty pt. "International Development and Assistance: Where Politics Meets Economy". Publikacja jest zbiorem opracowań naukowych wybitnych specjalistów z dziedziny migracji, rozwoju i pomocy międzynarodowej.
Spis treści
Wprowadzenie

International Development

Maj 2004
Nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego "Magor" ukazała się w Macedonii książka prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalizacijata i perspektiwite za razwoj na postsocijalisticzkite zemji". Jest to dziewiąta edycja językowa tej pracy.
Spis Treści (po macedońsku)

Globalizacijata

Maj 31 - Czerwiec 1, 2004
Na zaproszenie United Nations Development Programme oraz Viet Nam's National Centre for Social Sciences and Humanities (NCSSH) prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w Hanoi, stolicy Wietnamu, w konferencji "International Conference on Transition Economies". Celem konferencji była wymiana doświadczeń z piętnastoletniego okresu transformacji oraz określenie polityki i implikacji instytucjonalnych dla krajów przechodzących posocjalistyczną transformację. Podczas konferencji zostały porównane doświadczenia gospodarek Wspólnoty Niepodległych Państw, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin i Indochin. Dyrektor TIGERa przedstawił referaty wprowadzające do dwu sesji: w poniedziałek, 31-go maja o godz. 10:30 do sesji nt. "Comparative Transition Experiences Asia - Europe" oraz we wtorek, 1-go czerwca o godz. 14:00 do sesji nt. "Transition with Equity".

Maj 24, 2004
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, objął stanowisko Doradcy Dyrektora Wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) w Waszyngtonie. Dyrektor Wykonawczy jest jednym z dwudziestu czterech członków Rady Wykonawczej MFW, która opinuje i zatwierdza decyzje Zarządu MFW. Zarządem aktualnie kieruje Dyrektor Zarządzający Dr. Rodrigo de Rato.

IMF

Maj 19, 2004, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa. Prof. Jan Monkiewicz, Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) wygłosił wykład pt. "Funkcjonowanie i rozwój rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych".
Sylwetka Pana Przewodniczącego

Prof. Jan Monkiewicz

Maj 14, 2004
Międzynarodowa konferencja organizowana przez TIGERa w ramach grantu z USAID pt. "Technologie informatyczne a rozwój krajów posocjalistycznych". W czasie konferencji zostały zaprezentowane wyniki badań prowadzonych przez TIGERa we współpracy z Harvard University, Conference Board, USA, i Rosyjską Akademią Nauk. Udział w konferencji wzięli m.in. prof. Dale W. Jorgenson, Harvard University, prof. Michał Kleiber, Minister Nauki i Informatyzacji, prof. Bart van Ark, University of Groningen, Netherlands, prof. Robert McGuckin, Conference Board, USA.
Program

Sponsorzy:

Siemens

 

Microsoft

 

Patronat Medialny:

Przegląd

 

Maj 14, 2004, godz. 9:00
Prof. Dale W. Jorgenson z Uniwersytetu Harvarda, USA, jeden z współtwórców modelu wzrostu gospodarczego, zdobywca prestiżowego John Bates Clark Medal, oraz wybitny znawca zagadnień wpływu postępu technicznego na wzrost gospodarczy, wygłosił w ramach WSPiZ and TIGER Distinguished Lectures Series wykład pt. "Information Technology and the World Economy".
Strona domowa Prof. Dale W. Jorgensona

prof. Dale W. Jorgenson

Maj 10-13, 2004
Prof. Grzegorz W. Kołodko przebywał w Papui Nowej Gwinei. W Port Moresby w środę, 12 maja o godz. 15:00, w School of Humanities and Social Sciences (SHSS) na University of Papua New Guinea (UPNG) w ramach cyklu wykładów prowadzonych przez Centre for Melanesia and Pacific Studies przedstawił wykład pt. "Globalization, Post-Communist Transformation and the European Union Enlargement".

Papua

Maj 9, 2004
W Brisbane, na wschodnim wybrzeżu Australii, prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z kręgami polonijnymi. Tematem spotkania były w szczególności uwarunkowania i perspektywy rozwoju Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz możliwości utrzymania wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki.

Brisbane

Maj 4, 2004
Przebywający na Samoa Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, spotkał się w Apia z Premierem Samoa - Tuilaepa Sailele Malielegaoi. Przedmiotem rozmowy była strategia rozwoju krajów Południowego Pacyfiku w warunkach globalizacji.

Samoa

Maj 4-7, 2004
"Talofa Lava!" to po samoańsku "Witajcie!" Na zaproszenie Dziekana Faculty of Commerce - Prof. Wooda Salele - w Apia, na Le Iunivesite Aoao o Samoa (National University of Samoa) gościł prof. Grzegorz W. Kołodko. Wygłosił on na NUS dwa wykłady w piątek, 7 maja: o godz. 13:30 nt. "Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies" oraz o 15:30 nt. "The Post-Communist Transition, Globalization and European Union Enlargement".
Podczas pobytu na Samoa prof. Kołodko spotkał się także z Wicepremierem Samoa, Ministrem Finansów i Prezesem Banku Centralnego - Panem Misa Telefoni Retzlaff.

Samoa

Maj 3, 2004, godz. 12:40
Podczas pobytu w Nowej Zelandii prof. G. W. Kołodko wygłosił na Victoria University w Wellington, School of Economics and Finance and School of Government, wykład zatytułowany "The Fifteen Years of Polish Transition to Market and Democracy. Lessons for the Future". Wykład odbył się w sali seminaryjnej na XII piętrze Rutherford House.

Wellington

Maj 1, 2004
Odegrawszy znaczną rolę we wprowadzaniu Polski do Unii Europejskiej - jako Wicepremier RP i Minister Finansów w latach 1994-97 i 2002-03, podczas których PKB wzrósł w sumie o jedną trzecią - prof. Grzegorz W. Kołodko na swój sposób powitał wejście Polski do Unii. W Nowej Zelandii przebiegł w deszczu Rotorua Marathon w 4 godziny 7 minut i 5 sekund.

Roturoa

Kwiecień 28 - 30, 2004
Na zaproszenie Uniwersytetu w Auckland i Nowozelandzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych prof. Grzegorz W. Kołodko gościł w Auckland w Nowej Zelandii. Podczas pobytu na antypodach spotkał się z przedstawicielami kręgów finansowych i gospodarczych oraz politycznych, a także udzielił wypowiedzi dla mediów. W trakcie wizyty w Auckland Dyrektor TIGERa wygłosił wykład na University of Auckland (czwartek, 29 kwietnia, godz. 18:00, Lecture Theatre 215, Arts1 building; 206 on the campus map) na temat "Globalization and the Post-Communist Transformations. The Myths and the Reality".

Kwiecień 28, 2004
Asystent ds. naukowych w TIGERze - mgr Andrzej Bolesta uczestniczył w konferencji pt. "Biznes, polityka i administracja - razem, ale osobno. Przedsiębiorczość jako wspólny mianownik samorealizacji młodych Polaków w rożnych dziedzinach życia społecznego". Konferencję zorganizowała Federacja Młodych Demokratów oraz Studenckie Forum Business Center Club.

Kwiecień 26, 2004
Asystent ds. naukowych w TIGERze - mgr Andrzej Bolesta uczestniczył w dyskusji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego z cyklu "Szanse gospodarcze".

Kwiecień 21, 2004, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Jacek Socha wygłosił wykład pt. "Rynek papierów wartościowych w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej".
Wykład (zip 0,5 MB)

Kwiecień 20, 2004
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych wziął udział w debacie nt. "Czy warto iść na swoje?" zorganizowanej przez NZS SGH w Warszawie oraz Business Center Club w ramach "Festiwalu Przedsiębiorczości". W panelu prowadzonym przez prof. dr hab. Piotra Płoszajskiego wystąpiła również Barbara Kaśnikowska, wiceprezes PARP, oraz Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club.
Więcej

Kwiecień 19, 2004
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wystąpił z referatem pt. "Technologie informatyczne jako źródło rozwoju Polski" na konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne nt. "Nowa generacja modeli ekonomicznych". Konferencyjne wystąpienie, z uwzględnieniem wniosków z dyskusji, zostanie upowszechnione w książce pt. "Rozmowy z młodymi wybitnymi polskimi ekonomistami", Wydawnictwo PTE.
Program

Kwiecień 19, 2004, godz. 16:00
Wykład Prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "The European Union Enlargement and Poland's Economic Future" dla studentów zagranicznych Koła Naukowego Tygryski.

Kwiecień 16, 2004, 16:00
W Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie odbyła się uroczystość przekazania 35 książek prof. Grzegorza W. Kołodko do zbiorów biblioteki. Podczas pobytu w Moskwie Dyrektor TIGERa odbył także spotkania w Akademii Nauk Rosji oraz w redakcjach periodyków, których Rad Naukowych jest członkiem, tj. w redakcji pism "Woprosy Ekonomiki" i "Mir Pieremien".

Moskwa

Kwiecień 7, 2004
Siódme seminarium SKN "Tygryski", organizowane wespół z prof. G. W. Kołodko, z cyklu "Spotkania z kulturą". Po wizytach w Operze Narodowej, Filharmonii Narodowej, Bibliotece Narodowej, Muzeum Narodowym, Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" i Polskim Radiu, Studenci ze SKN "Tygryski" odwiedzili Teatr Narodowy, gdzie odbyli spotkanie z Panem Krzysztofem Torończykiem, dyrektorem Teatru Narodowego. Zaraz po spotkaniu udali się na sztukę pt. "2 Maja" Andrzeja Saramonowicza w reżyserii Agnieszki Glińskiej.

Teatr Narodowy

Kwiecień 6, 2004, godz. 11:00
Piętnaście lat temu zwieńczone zostały sukcesem historyczne obrady "Okrągłego Stołu", które zainicjowały proces ustrojowej transformacji w naszej części świata. Odbywały się one od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku w ówczesnym Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Prezydenckim) na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Z okazji rocznicy tego ważkiego wydarzenia na zaproszenie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odbyło się spotkanie uczestników obrad. Wziął w nim udział również Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko, uczestnik prac przy "Okrągłym Stole".

Okrągły Stół

Kwiecień 5, 2004, godz. 17:00
Szóste seminarium SKN "Tygryski", organizowane wespół z prof. G. W. Kołodko, z cyklu "Spotkania z kulturą". Po wizytach w Operze Narodowej, Filharmonii Narodowej, Bibliotece Narodowej, Muzeum Narodowym oraz Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta", Studenci ze SKN "Tygryski" odwiedzili Polskie Radio, gdzie odbyli spotkanie z Prezesem Polskiego Radia S. A. Panem Andrzejem Siezieniewskim.

Polskie Radio

Marzec 2004
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ ukazała się książka pod redakcją Marcina Piątkowskiego pt. "Nowa gospodarka" a transformacja.
Spis treści i wprowadzenie
Recenzje

Nowa Gospodarka

Marzec 2004
Nakładem Nova Science Publishers, Inc. ukazała się książka pod redakcją Roberta E. Westerfielda "Current Issues in Globalization", z rozdziałem Prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalization, Marginalization and Growth in Emerging Market Economies".

Current Issues

Marzec 2004
W Moskwie ukazał się pierwszy numer nowego periodyku Rosyjskiej Akademii Nauk "Mir Pieremien". Zawiera on także artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalizacja a wzrost gospodarczy" ("Mir Pieremien", No. 1, 2004, str. 140-152).

Mir Pieremien

Marzec 25-26, 2004, WSPiZ
Konferencja naukowa "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce".

pdfReferat prof. Grzegorza W. Kołodko pt.
"Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy"
pdfReferat prof. Danuty Hübner pt.
"Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce"
pdfReferat prof. Władysława Baka pt.
"Ekonomiczne idee "Okrągłego Stołu" po piętnastu latach transformacji. Wnioski na przyszłość"

Mecenas Projektu:

Orlen

 

Sponsorzy:

PZU S.A.

 

Bank BPH

 

Sponsor książki prezentującej dorobek konferencji:

PKO Bank Polski

 

Patronat Medialny:

Rzeczpospolita

 

Marzec 24, 2004, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa. Gościem był dr Cezary Banasiński, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , który wygłosił wykład pt. "Uwarunkowania prawne konkurencji w Polsce".
Sylwetka Pana Prezesa

dr Cezary Banasiński

Marzec 23, 2004, godz. 12:00
Piąte seminarium SKN "Tygryski", organizowane wespół z prof. G. W. Kołodko, z cyklu "Spotkania z kulturą". Po wizytach w Operze Narodowej, Filharmonii Narodowej, Bibliotece Narodowej oraz Muzeum Narodowym, Studenci ze SKN "Tygryski" odwiedzili Narodową Galerię Sztuki "Zachęta", gdzie odbyli spotkanie z Dyrektorem "Zachęty" Panią Agnieszką Morawińską.

Zachęta

Marzec 19, 2004, godz. 12:00
Prezydent Queen's College, Cambridge University prof. John Eatwell w ramach WSPiZ and TIGER Distinguished Lectures Series wygłosił wykład pt. "Pensions Policies in the European Union - a Burden for New Members?"
CV Profesora Johna Eatwella
Prezentacja Profesora Johna Eatwella

prof. John Eatwell

Marzec 13, 2004, godz. 19:00
Na zaproszenie Dyrektora Chińskiego Centrum Badań Ekonomicznych Uniwersytetu Pekińskiego - prof. LIN Yifu - Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, wygłosił dla studentów i wykładowców Uniwersytetu Pekińskiego oraz Uniwersytetu Tsinghua - dwóch najlepszych chińskich uczelni - wykład pt. "The 15 Years of Poland's Thorny Road to Market and Democracy. Lessons for China".
http://ccer.edu.cn/ccerindex.htm
http://ennews.pku.edu.cn/news.php?s=80099048

Uniwersytet Pekiński

Marzec 12, 2004
Na zaproszenie Prof. Li Junru, Wiceprzewodniczącego China Reform Forum, prof. Grzegorz W. Kołodko poprowadził w Pekinie seminarium pt. "The Role of Institution Building during Transition to a Market System".

Marzec 10, 2004
Podczas uroczystości nadania Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomiczno-Finansowego w Chengdu (SWUFE) prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład zatytułowany "Transition to a Market System. Gradualism versus Radicalism". SWUFE nadał Dyrektorowi TIGERa tytuł za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad transformacją, integracją i globalizacją.

 Ceremonia wręczenia prof. Grzegorzowi W. Kołodko Doktoratu Honoris Causa (po angielsku)
 Ceremonia wręczenia prof. Grzegorzowi W. Kołodko Doktoratu Honoris Causa (po chińsku)
 Wykład wygłoszony podczas uroczystości nadania Doktoratu Honoris Causa (po angielsku)
 Wykład wygłoszony podczas uroczystości nadania Doktoratu Honoris Causa (po chińsku)
 Wykład wygłoszony podczas uroczystości nadania Doktoratu Honoris Causa (po polsku)

doktorat

Rektor Uniwersytetu - Prof. Wang Yuguo - wręcza dyplom Doktora Honoris Causa
prof. Grzegorzowi W. Kołodko

Marzec, 2, godz. 11:00
Ambasador USA - Christopher Hill - ponownie odwiedził naszą uczelnię oraz TIGERa, wygłaszając wykład zatytułowany "Current Trends in U.S. - Polish Relations".
http://www.usinfo.pl/ambassador/

amb. Christopher R. Hill

Rektor WSPiZ - Prof. Andrzej K. Koźmiński (po lewej), Dyrektor Centrum Badawczego TIGER - Prof. Grzegorz W. Kołodko (w środku) i Ambasador USA w Polsce - Christopher R. Hill (po prawej) w trakcie rozmowy przed wykładem.

Luty 2004
Artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko pt. "Globalization, Transition and Development Prospects" zamieszczony w internetowej Social Science Research Network jest jednym z dziesięciu najczęściej odwiedzanych artykułów z listy "Transition Economics Recent Hits".
Jego abstrakt znajduje się pod adresem:
http://papers.ssrn.com/abstract=463121,
natomiast cała lista jest dostępna pod adresem:
http://www.ssrn.com/Browse.
Wykaz dostępnych referatów Autora znajduje się zaś pod adresem:
http://ssrn.com/author=172353.

Luty 29, 2004
Drugi już w tym roku maraton - po noworocznym w Kalifornii - pokonał prof. Grzegorz W. Kołodko. Tym razem w czasie 3 godziny 59 minut i 56,8 sekund (ponad 22 minuty szybciej niż w Redding) pokonał dystans 26,2 mil, czyli 42,2 km w Nowym Orleanie (USA) na słynnym Mardi Gras Marathon.

Superdome

Na mecie maratonu w NOLA SUPERDOME

Luty 26-27, 2004
Na zaproszenie Uniwersytetu w Toronto prof. Grzegorz W. Kołodko wziął udział w seminarium nt. "The Political Economy of EU Enlargement: Challenges and Potentials". Współorganizatorem seminarium byli Munk Centre for International Studies (University of Toronto) oraz Transatlantic Dialogues (Central European University).
Program konferencji

Luty 23, 2004, godz: 10:30
Czwarte seminarium SKN "Tygryski", organizowane wespół z prof. G. W. Kołodko, z cyklu "Spotkania z kulturą". Po wizytach w Operze Narodowej, Filharmonii Narodowej oraz Bibliotece Narodowej, Studenci ze SKN "Tygryski" odwiedzili Muzeum Narodowe, gdzie odbyli spotkanie z Dyrektorem Muzeum Narodowego Panem Ferdynandem Ruszczycem.

Muzeum Narodowe

Luty 19, 2004
Komentarz prof. Grzegorza W. Kołodko w prestiżowym tygodniku "The Economist" dotyczący polskiej polityki monetarnej.
Więcej

Luty 18-20, 2004
Na zaproszenie IPTS (Institute for Prospective Technological Studies) z Sewilli, Hiszpania, i Komisji Europejskiej, Marcin Piątkowski wziął udział w międzynarodowych warsztatach pt. "Poszerzanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Potencjalne strategie w kierunku osiągnięcia celów lizbońskich 2010". W czasie warsztatów zostały zaprezentowane i przedyskutowane rezultaty projektu badawczego na temat perspektyw rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach kandydackich. Raporty te przygotowało 13 zespołów z poszczególnych krajów. Wśród nich, raport na temat Polski przygotował zespół TIGERa pod kierunkiem Marcina Piatkowskiego.
Więcej
Wstępny program

Kadyks

Drzewo fikusa w Kadyksie

Luty 18, 2004, godz. 17:00, sala B5
Wykład w ramach seminariów TIGERa przedstawił prezes KUKE S.A. - Jarosław Biernacki. Temat seminarium: "KUKE a polski eksport po akcesji do UE".

Jarosław Biernacki

Styczeń 2004
Centrum Badawcze TIGER otrzymało grant od Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu badawczego pt. Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce.

Styczeń 29, 2004, godz. 14:00
W ramach cyklu Eminent Speaker Lecture w Instytucie Finansów Indii w New Delhi prof. Grzegorz W. Kołodko wystąpił z wykładem pt. "Globalization, the European Union Enlargement and Post-Communist Transition".
Informacja o wykładzie

Styczeń 29, 2004
Przebywający w Delhi prof. Grzegorz W. Kołodko został wyróżniony przez Instytut Finansów Indii tytułem Honorary Visiting Professor.

Instytut Finansów

Styczeń 28-30, 2004
Na zaproszenie Banku Światowego, Profesor Grzegorz W. Kołodko - Dyrektor TIGERa, oraz Wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-97 i 2002-03, wziął udział w Piątej Dorocznej Konferencji zorganizowanej przez Global Development Network, zatytułowanej "Zrozumieć Reformy". Konferencja odbyła się w New Delhi, Indie. Dyrektor TIGERa uczestniczył w okrągłym stole "Policymakers" pt. "Expectations and Challenges of Reform and Delivery" (Piątek, 30 stycznia, godzina 16:00). Obradom przewodniczył Francois Bourguignon, główny ekonomista Banku Światowego, a wzięli w nich udział m.in. Edgardo Angara, senator, Filipiny, Juan-Antonio Morales, prezes Boliwijskiego Banku Centralnego i Tamar Beruchashvili, wiceminister stanu, Gruzja. Referat prof. Kolodko, zatytułowany "Globalization and Catcing-up In Emerging Market Economies", dostępny jest pod http://www.gdnet.org/pdf2/gdn_library/annual_conferences/fifth_annual_conference/kolodko_paper.pdf. Program konferencji dostępny jest na http://ctool.gdnet.org/agenda_online.cfm oraz poniżej.
Program

GDN

Styczeń 22, 2004
Asystent ds. naukowych w TIGERze - mgr Andrzej Bolesta uczestniczył w dyskusji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego pt. "Demokracja delegowana - szansa czy zagrożenie demokracji?" Było to trzecie spotkanie z cyklu "Kryzys państwa i drogi wyjścia".

Styczeń 21, 2004, godz. 17:00, sala B5
Seminarium TIGERa. Naszym gościem była Pani dr Halina Wasilewska - Trenkner - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych. Pani Minister przedstawiła wykład pt. "Budżet na rok 2004".
Sylwetka Pani Minister

dr Halina Wasilewska-Trenkner

Styczeń 20, 2004
Asystent w TIGERze - Andrzej Bolesta uczestniczył w kolejnym seminarium zorganizowanym przez Instytut Krajów Rozwijających się, Uniwersytetu Warszawskiego, z cyklu "Dialogi Trzeciego Świata" pt. "Irak: anatomia wiadomości".

Styczeń 19-20, 2004
Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w warsztatach nt. roli technologii informatycznych w rozwoju krajów posocjalistycznych, które odbyły się w Nowym Jorku w ramach grantu USAID. W warsztatach udział wzieli m.in. prof. Dale Jorgenson Harvard University, Robert McGuckin i Bart van Ark Conference Board, Kevin Stiroh FED NYC, Padma Desai, Columbia University i inni.
Program

Styczeń 8, 2004
Dziennik chilijskich przedsiębiorców i finansistów ESTRATEGIA opublikował wywiad z prof. Grzegorzem W. Kołodko zatytułowany "Desafio Polaco Es Igualar Nivel de Desarrollo de Eurozona en 30 Anos" przedstawiając osiągnięcia polskiej gospodarki i perspektywy wyrównania poziomu z wysoko rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej. Prof. Kołodko udzielił także wywiadu największej chilijskiej gazecie EL MERCURIO.

Styczeń 7-9, 2004
Prof. Grzegorz W. Kołodko uczestniczył w IV-ej Międzynarodowej Konferencji Finansów na temat "Volatility of International Financial Markets: Regulation and Financial Supervision", która odbyła się w Vina del Mar w Chile.
Prof. Kołodko wygłosił wykład pt. "European Union Integration and Euroization".
Informacja o konferencji

Vina del Mar. Chile

Styczeń 3-5, 2004
Podczas dorocznego spotkania American Economic Association - tym razem odbywającego się w San Diego, w Kalifornii - prof. D. Mario Nuti, członek Rady Naukowej TIGERa, oraz prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawili referat pt. "Myths and Reality in Post-Communist Transformations". Zobacz program pod adresem
http://www.vanderbilt.edu/AEA/Prog04.htm.
Program panelu

Styczeń 1, 2004
W drodze na kongres American Economic Association prof. Grzegorz W. Kołodko powitał Nowy Rok 2004 uczestnicząc w Redding Marathon w Kalifornii. Trudną, górską trasę 42.195 km w uciążliwych warunkach atmosferycznych pokonał w 4 godziny 22 minuty i 37 sekund zajmując trzecie miejsce w swojej grupie wiekowej. Otrzymał też puchar dla zawodnika, który przybył z najodleglejszego miejsca.

Redding Marathon

Powitanie nowego, 2004 roku na mecie Redding Marathon w Kaliforni.