Aktualności: rok 2006


     

2006
Na lata 2006-10 została powołana nowa Rada Naukowa Centrum Badawczego TIGER. W jej skład wchodzi 14 wybitnych ekonomistów z całego świata: z Japonii, Chin, Indii, Izraela, Rosji, Tanzanii, Nigerii, Chile, USA, Węgier, Włoch i Polski. Na czele Rady ponownie stoi laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 roku - Profesor Robert A. Mundell z Columbia University w Nowym Jorku.

Grudzień 2006
Japoński periodyk naukowy "Hikaku Keizai Taisei Kenkyu" ("Comparative Economic Studies"), Vol. 13, December 2006, s. 59-74), publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Posuto-Kyosansyugi no Daihenkaku to Hukakujitsu na Sekai no Shorai" ("Wielka posocjalistyczna przemiana i niepewna przyszłość świata"). Studium traktuje o istocie i dynamice posocjalistycznej transformacji ustrojowej i zagrożeniach stojących przed gospodarką światową w kontekście niezrównoważonego rozwoju, obciążonego zniekształceniami strukturalnymi i słabościami globalnego (nie)ładu instytucjonalnego.
Artykuł (po japońsku)

 

Grudzień 2006
Nakładem Wydawnictwa Akademickiego DIALOG ukazała się książka autorstwa Andrzeja Bolesty pt. "Chiny w okresie transformacji". Książka prezentuje wyniki badań naukowych, jakie Andrzej Bolesta prowadził w Centrum Badawczym TIGER, gdzie pracował jako pracownik naukowy w latach 2002-2006.

Grudzień 2006
Nakładem Wydawnictwa WSPiZ ukazała się książka dr Małgorzaty Runiewicz pt. "Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich". Praca jest oryginalnym opracowaniem na temat konkurencyjności gospodarek Estonii, Łotwy i Litwy. Autorka odkrywa tajemnice sukcesu gospodarczego "bałtyckich tygrysów", upatrując ich zwłaszcza w sferze konkurencyjności przedsiębiorstw, atrakcyjności inwestycyjnej oraz postępu technicznego.
Spis treści

Grudzień 21, 2006
Opracowanie prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowane "Equity Issues in Policymaking in Transition Economies" zostało zakwalifikowane na listę Top Ten sekcji "Sustainable Development" globalnej biblioteki elektronicznej Social Science Research Network (SSRN). Na dzień 19/12/2006 opracowanie było otwierane 150 razy. Artykuł można przeczytać pod URL. Aby przejrzeć listę Top Ten, zajrzeć trzeba pod http://www.ssrn.com/Browse. Strona autora w SSRN to http://ssrn.com/author=172353. W sumie zamieszczone tam teksty miały dotychczas około 3,5 tys. czytelników.

Grudzień 19, 2006, godz. 12:00
Studenckie Koło Naukowe działające przy Centrum Badawczym TIGER zaprasza na spotkanie z Wojciechem Olejniczakiem. Od 29 maja 2004 r. nasz gość pełni funkcję przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.Spotkanie odbędzie się 19 grudnia o godz. 12 w auli Leona Koźmińskiego.
Serdecznie zapraszamy!
SKN "Tygryski"

Grudzień 18-19, 2006
Prof. Grzegorz W. Kołodko gości z krótką, roboczą wizytą w Waszyngtonie, odbywając serię konsultacji na temat reform strukturalnych i uwarunkowań zrównoważonego rozwoju w Banku Światowym oraz w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Dyrektor TIGERa pracował w obu tych organizacjach jako ekspert i Visiting Scholar na początku i końcu minionej dekady, w latach 1990 i 1991 oraz 1998-2000.

Grudzień 13, 2006, godz. 16:00, sala B5
Czy kultura jest towarem? Jak się ją "produkuje" i "sprzedaje"? A może przede wszystkim tworzy się ją i chłonie? Jakie są granice komercjalizacji kultury i jak nią sensownie zarządzać? Na te i wiele innych pytań odpowie podczas seminarium TIGERa Pani Magdalena Hen z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł jej wystąpienia to "Przemysły kultury: gra ekonomii i polityki".
Streszczenie

Grudzień 13, 2006, godz. 12:00
13 grudnia o godz. 12 w auli Leona Koźminskiego odbyło się spotkanie z Henryką Bochniarz - doktorem ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Nasz gość od roku 1999 jest Prezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Henryka Bochniarz była rownież kandydatką w wyobrach prezydenckich 2005, reprezentowała Partię Demokratyczną.
Spotkanie zorganizowało Studenckie Koło Naukowe "Tygryski"

Grudzień 8, 2006
Z udziałem Rektora WSPiZ, prof. Andrzeja K. Koźmińskiego i Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko odbywa się konferencja naukowa "Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych". Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad znaczeniem technologii informatyczno-telekomunikacyjnych (ICT) dla przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń i osiągnięć badawczych na temat związków między ICT a zdolnością konkurencyjną regionu.
Program konferencji

Mecenas Projektu:

Microsoft

Grudzień 5, 2006, godz. 11:30
Kierunki niezbędnych reform strukturalnych, w tym zwłaszcza uwarunkowania i metody prywatyzacji, to główne wątki rozmów prowadzonych w Teheranie przez prof. Grzegorza W. Kołodko z kierownictwem Irańskiej Izby Handlowej, Przemysłowej i Górniczej. Gospodarze interesowali się w szczególności polskimi doświadczeniami w sferze przekształceń własnościowych oraz komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Prof. Kołodko podzielił się swoimi doświadczenia wyniesionymi z okresu koordynacji polskiej polityki gospodarczej w latach 1994-97 i 2002-03, zwracając uwagę na znaczenie instytucjonalnych aspektów prywatyzacji i potrzebę zaangażowania w proces prywatyzacji w Iranie na szerszą skalę kapitału międzynarodowego.

Z Przewodniczącym Irańskiej Izby Handlowej, Przemysłowej i Górniczej, A.N.S. Khamoushi

Grudzień 4, 2006
Goszcząc w stolicy Iranu, Teheranie, prof. Grzegorz W. Kołodko odbył robocze rozmowy i merytoryczne konsultacje z kierownictwem Center for Strategic Research. Przedmiotem zainteresowania irańskich uczonych i ekspertów były zwłaszcza problemy reform strukturalnych i liberalizacji ekonomicznej, w tym polskie doświadczenia na tych polach. Dyrektor TIGERa i Wicedyrektor C.S.R. - dr M.B. Nobakht - podpisali Memorandum of Understanding nakreślające ogólne ramy współpracy naukowej na przyszłość.

Prof. G.W. Kołodko i Dr M.B. Nobakht. W głębi ambasador RP Pan Witold Śmidowski

Grudzień 4, 2006
Dyrektor TIGERa gości z roboczą wizytą w Iranie. "Economic Reforms, Privatization and Minimizing the Government" to tytuł wykładu i towarzyszącej mu dyskusji "okrągłego stołu", którą prof. Grzegorz W. Kołodko prowadził w Teheranie na seminarium zorganizowanym przez Radę Osądu dla kierowniczych gremiów gospodarczych i finansowych. Prof. Kołodko odbył także konsultacje na temat polityki antyinflacyjnej z Wiceprezesem Banku Centralnego Islamskiej Republiki Iranu - Dr. Akbarem Komijani.

Listopad 2006
Opublikowany został kolejny zeszyt w serii Tiger Working Paper Series. Autor - László Csaba - przedstawił problemy związane z transformacją krajów Europy Środkowej i Wschodniej w opracowaniu pt. "Social Change in Central and Eastern Europe: General Trends and National Patterns".

Listopad 25, 2006, godz. 14.00
Odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów dla tegorocznych absolwentów naszej Uczelni, na której prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosi okolicznościowy wykład na temat uwarunkowań i strategii odnoszenia sukcesów w polityce i biznesie, a także w życiu w ogóle.
Prasowa relacja z wykładu

Listopad 24, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz - adiunkt w Centrum Badawczym TIGER, jest uczestnikiem oraz moderatorem sesji na Corocznej Konferencji Stowarzyszenia Studiów Regionalnych z siedzibą w Londynie poświęconej problematyce "regionów globalnych". Dr Runiewicz wystąpi z referatem pt. "EU-CIS inter-regional trade and investments dynamics: barriers and perspectives for future developments". Program i szczegóły Konferencji na stronie http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/future.asp

Listopad 23-24, 2006
Prof. Grzegorz W. Kołodko w Bukareszcie. Dyrektor TIGERa uczestniczy w konferencji na temat "Regional Competitiveness in the context of the Lisbon Agenda" zorganizowanej przez Group of Applied Economics (GEA). Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Romania - Building Regional Assessment Capacity in Line with the Lisbon Agenda". Realizacja projektu ukierunkowana jest na stworzenie wzorca konkurencyjności regionu, który następnie powinien być urzeczywistniany poprzez serię regionalnych seminariów i wdrażany jako projekt pilotażowy. Docelowo chodzi o wsparcie osiągania pożądanych wskaźników odzwierciedlających poprawę pozycji konkurencyjnej regionu oraz jego rosnącą zdolność do absorpcji funduszy srukturalnych.
Program konferencji

Listopad 15, 2006, godz. 16:00, sala B5
Dr Jerzy Pietrewicz, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., w ramach comiesięcznego seminarium TIGERa przedstawi wykład i poprowadzi dyskusję na temat "Ochrona środowiska w Polsce w warunkach transformacji i globalizacji". Do udziału zapraszamy szczególnie studentów i wykładowców zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.
CV
Streszczenie

Listopad 10, 2006, godz. 9:00
Unidea-UniCredit Foundation, fundacja założona przez UniCredit Group w Mediolanie w roku 2003, wespół z OECD LEED, EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcją Polską Regional Studies Association oraz Joint European Master in Comparative Local Development (CoDe) Uniwersytetu w Trento zorganizowały międzynarodową konferencję na temat "Regional Diversity and Local Development in Central and Eastern Europe". Podczas konferencji odbywającej się na Uniwersytecie Warszawskim w dyskusji okrągłego stołu uczestniczył prof. Grzegorz W. Kołodko z referatem nt. "Globalization, National Economic Policies and Regional Development".
Program konferencji

Listopad 6, 2006
Wydawany w Laosie w języku angielskim dziennik "Vientiane Times" (Issue 217, s. 3) publikuje tekst rozmowy z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Wywiad zatytułowany jest "Polish economist explains market economy".

Listopad 6, 2006, godz. 9:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko gościł na Narodowym Uniwersytecie Laosu w Vientiane.

W stolicy Laosu Dyrektor TIGERa wygłosił wykład zatytułowany "Globalization, the European Union Integration and East European Economic Development".

Profesor Grzegorz W. Kołodko i słuchacze wykładu na Narodowym Uniwersytecie Laosu

Listopad 2-5, 2006
Adiunkt w Tigerze – dr Jacek Tomkiewicz, wziął udział w konferencji naukowej pt. "Developing Economies; Multiple Trajectories, Multiple Developments", która została organizowana w Stambule przez European Association for Evolutionary Political Economy.
Wizyta w Stambule była także związana z pracami w ramach realizacji projektu badawczego pt. "Inequality: mechanisms, effects, policies", który jest realizowany przez TIGERa wraz z zespołem czołowych europejskich ośrodków naukowych.

Październik 2006
Amerykański periodyk naukowy "International Management Review" w swoim najnowszym numerze (Vol. 2, No. 3, s. 5-19) publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Globalization - Culture - Development".
Artykuł

Październik 2006
Opublikowany został kolejny zeszyt w serii Tiger Working Paper Series. Autor - Oleg Hawryłyszyn - przeanalizował czynniki wzrostu w Białorusi, Rosji i na Ukrainie. Rezultaty zostały zebrane w pracy pt. "Growth and Institutions in the Transition. How do Belarus, Russia, and Ukraine Compare to Others".

Październik 31, 2006
"Rossijskaja Gazieta", nr 41 (578), s. 5, publikuje tekst rozmowy z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Wywiad zatytułowany jest "Diengi Stabfonda możno tratit, no tolko na powyszenije konkurentosposobnosti" ("Pieniądze z Funduszu Stabilizacyjnego można wydawać, ale jedynie na poprawę konkurencyjności").
Wywiad (po rosyjsku)

Październik 28-29, 2006
Niezależny, pozarządowy ośrodek badawczo-dydaktyczny, Chiński Instytut Reform i Rozwoju (CIRD) w Haikou (prowincja Hainan) zorganizował międzynarodową konferencję na temat "Public Service System in China and Relationship between the Central Government and Local Governments". Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaproszony, jako międzynarodowy ekspert, do wygłoszenia specjalnego wykładu pt. "Institutions, Policies and Development".
Referat (po chińsku)

Prof. Grzegorz W. Kołodko na konferencji w Haikou

Październik 23–27, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła oraz moderowała jedną z sesji podczas 5 Północnoeuropejskiej Konferencji Wspierania Kombatantów Misji Pokojowych ONZ" pt.: "Współpraca z młodym pokoleniem", która się odbyła w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni k/Warszawy.

Październik 25, 2006, godz. 16:00, sala B5
Na kolejnym seminarium TIGERa, inaugurującym nasz cykl w nowym roku akademickim, gościliśmy Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Państwowy Instytut Wydawniczy, Pana Rafała Skąpskiego, który mówił na temat "Biznes i kultura. Zarządzanie przedsiębiorstwem wydawniczym PIW".
CV
Streszczenie

Październik 19, 2006, godz. 10:00-12:00
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła cykl seminariów w roku akademickim 2006/07. Gościem inauguracyjnego spotkania był prof. Grzegorz W. Kołodko, który wygłosił wykład zatytułowany "Od szoku bez terapii do terapii bez szoków. Implikacje dla przyszłości Polski". Wykład omawia Ryszard Ginalski w artykule zatytułowanym "Szybki wzrost - wielki wysiłek" na łamach miesięcznika "Sprawy Nauki", Nr 3 (118), s. 21.
Artykuł

Październik 18, 2006, godz. 15:40, sala B5
Koło Naukowe TYGRYSKI zorganizowało spotkanie studiujących w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego studentów zagranicznych, zapraszając ich do podjęcia działalności w sekcji 'globalne TYGRYSKI'. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, który podzielił się z nimi swoimi przemyśleniami na temat kształcenia przedsiębiorców i menedżerów dla potrzeb firm konkurujących na światowym rynku.

Październik 16, 2006, godz. 14:00
Kolejny już raz prof. Grzegorz W. Kołodko gościł na Uniwersytecie Pekińskim. Tym razem w China Center for Economic Research (CCER) wygłosił wykład pt. "Economics of Post-Socialist Transformations. The European and Asian Perspectives".

Październik 15, 2006
Czyżby przygotowania do Igrzysk Olimpijskich PEKIN-2008? Kto wie?... W przerwie między wykładami prof. Grzegorz W. Kołodko machnął kolejny, trzeci w tym roku maraton. ANA International Beijing Marathon 2006 pokonał w czasie 4:09.16. Z ponad 6 tysięcy zawodników, którzy wystartowali do biegu, około 5 i pół tysiąca ukończyło zawody. Prof. Kołodko zajął 1620 miejsce.

Październik 13, 2006, godz. 15:30 – 17:30
Dyrektor TIGERa ponownie gościł z wykładem dla audytorium Chinese Economists 50 Forum. Temat wykładu prof. Grzegorza W. Kołodko  to "The Great Transition. Lessons from the East European Countries". Seminarium odbyło się w Pekinie w State Information Center.

Z prowadzącym seminarium Panem Shanda Xu, Wicedyrektorem Generalnym Państwowej Administracji Podatkowej Chin

Październik 10, 2006
Pracownicy naukowi Instytutu Badawczego TIGER - dr Małgorzata Runiewicz, dr Marcin Piątkowski i dr Jacek Tomkiewicz - otrzymali nagrody J.M. Rektora za osiągnięcie naukowo-badawcze w roku akademickim 2005-2006 dla młodej kadry naukowej TIGERa.

Październik 10, 2006
W rok po obronie dysertacji Dr Jacek Tomkiewicz - przy okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 2006/07 - odebrał dyplom doktora nauk ekonomicznych. Promotorem rozprawy pt. "Wpływ polityki fiskalnej na formowanie się kapitału w przedsiębiorstwach gospodarek posocjalistycznych" był prof. Grzegorz W. Kołodko. Ostatnio ukazała się przygotowana w oparciu o doktorat książka J. Tomkiewicza pt. "Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej".

Październik 10, 2006, godz. 12:00
Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Październik 9, 2006, godz. 15:40, sala D 200
Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2006/07! Z tej okazji Koło Naukowe TYGRYSKI zorganizowało specjalne spotkanie dla wszystkich zainteresowanych, zapraszając zwłaszcza studentów I-go roku. Podczas spotkania przedstawione zostały plany działania TYGRYSKÓW w nowym roku, a prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład zatytułowany "Co człowiek biznesu o globalizacji i transformacji wiedzieć powinien".

Wrzesień 2006
Opracowanie "Inflation Targeting, Between Rhetoric and Reality. The Case of Transition Economies " autorstwa Daniela Daianu i Lauriana Lungu zostało opublikowane jako 96-ty zeszyt w serii TIGER Working Paper Series.

Lipiec-Wrzesień 2006
Nowy rosyjski periodyk naukowy "Ekonomiczeskaja Politika" ("Polityka
Gospodarcza"), nr 2/2006, s. 56-72, opublikował artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko "Wielikaja postkomunisticzeskaja transformacija i nieopredieliennoje buduszcze mira" ("Wielka posocjalistyczna transformacja i niepewna przyszłość świata").
Artykuł (po rosyjsku)

Wrzesień 25-27, 2006
Podobnie jak w ubiegłym roku, prof. Grzegorz W. Kołodko gościł w Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa z 8-godzinną serią wykładów na temat zmian systemowych oraz instytucjonalnych aspektów rozwoju światowej gospodarki. W wykładach uczestniczyli także studenci z innych uczelni Moskwy współpracujących z Akademią. Dyrektor TIGERa jest Honorowym Profesorem Akademii.

Wrzesień 26, 2006, godz. 15:00
Z inicjatywy Moskiewskiej Akademii Ekonomii i Prawa ukazała się w języku rosyjskim nowa książka prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowana "Wielikij postsocjalisticzeskij poworot" ("Wielka posocjalistyczna przemiana"). Jest to już piątka książka prof. Kołodko opublikowana po rosyjsku. Z tej okazji na uczelni odbyła się specjalna sesja naukowa promującą pracę, w której uczestniczyli studenci i wykładowcy uczelni, a także zaproszeni goście z kręgów nauki, polityki, dyplomacji i mediów.

Z grupą studentów i JM Rektorem MAEiP, prof. Władimirem P. Bujanowem (z prawej)

Wrzesień 1-23, 2006
Na zaproszenie Rosyjskiej Akademii Nauk prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie odwiedził Rosję. W czasie podróży dyrektor TIGERa przedstawił w kilku ośrodkach akademickich na Syberii i Dalekim Wschodzie cykl wykładów na tematy związane z globalizacją i transformacją, równowagą ekonomiczną i rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz kryzysami gospodarczymi. Podczas wizyt w ośrodkach akademickich w Pietropawłowsku Kamczackim, Jakucku i Krasnojarsku - a także w Moskwie - prof. Kołodko odbył szereg konsultacji naukowych z zakresu problemów stagnacji, wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach posocjalistycznych. Poprzednio - także w ramach współpracy z Rosyjską Akademią Nauk - gościł on z serią wykładów i seminariów na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie we wrześniu 2003 roku, odwiedzając Nowosybirsk, Omsk, Tomsk, Irkuck, Chabarowsk, Birobidżan i Władywostok.

Źródło: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rs.html

Wrzesień 21, 2006, godz. 9:00
Na Uniwersytecie Politechnicznym w Krasnojarsku odbyła się zorganizowana przez uczelnię wespół z Rosyjską Akademią nauk konferencja pod hasłem "Intelektualnyje resursy: ocenka i stimulirowanije razwitija" ("Zasoby intelektualne: ocena i stymulowanie rozwoju", podczas której na plenarnej sesji wystąpił z referatem prof. Grzegorz W. Kołodko. Referat zatytułowany był "Institucjolanyje usłowija innowacionnogo rosta rosyjskoj ekonomiki" ("Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjnego rozwoju rosyjskiej gospodarki").

Wrzesień 20, 2006, godz. 16:30
Krasnojarskie Centrum Naukowe Sybirskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk zorganizowało seminarium dla pracowników naukowych instytutów i centrów badawczych regionu, na którym Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko przedstawił wykład pt. "Probliemy i osobiennosti pierechoda postsocjalisticzeskich stran Ewropy k rynocznoj ekonomikie" ("Problemy i charakterystyka przechodzenia europejskich krajów posocjalistycznych do systemu rynkowego").

Z Dyrektorem Krasnojarskiego Centrum Naukowego, członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, prof. Wasylem F. Szabanowem. Z lewej - wicedyrektor Syberyjskiego Oddziału RAS, prof. Wiktor I. Susłow

Wrzesień 20, 2006, godz. 10:40
"Opyt polskich ekonomiczeskich reform. Uroki dla Rosiji" ("Doświadczenia z polskich reform. Wnioski dla Rosji") to tytuł wykładu, który prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił na Wydziale Ekonomii Państwowego Uniwersytetu Krasnojarskiego.

Wrzesień 14, 2006
Przebywający w Jakucku dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, spotkał się z Panią Wierą I. Sidorową, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Sacha (Jakucja). Przedmiotem rozmowy były relacje Jakucji z zagranicą, zwłaszcza na polu gospodarki, nauki i kultury, w tym stosunki z Polską. Prof. Kołodko odwiedził także Instytut Rozwoju Regionalnego Akademii Nauk Republiki Sacha, gdzie przeprowadził seminarium na temat uwarunkowań rozwoju regionalnego w warunkach globalizacji oraz odbył konsultacje z dyrektorem instytutu, akademikiem prof. Jegorem G. Jegorowem.

Wrzesień 13, 2006
Rosyjski dziennik "Wiesti" ("Wiadomości"), nr 37, s. 1, publikuje treść rozmowy z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Tematem wywiadu zatytułowanego "Nie nadejtes tolko na neftodolary" ("Nie liczcie tylko na petrodolary") są problemy budowy gospodarki rynkowej i uwarunkowania rozwoju w krajach posocjalistycznej transformacji, w tym zwłaszcza ekspansji gospodarczej w Rosji.
Wywiad (po rosyjsku)

Wrzesień 12, 2006, godz. 14:00
"Wielikij postkomunisticzeskij poworot. Uroki iz polskogo opyta" ("Wielka posocjalistyczna przemiana. Nauki z polskich doświadczeń") to tytuł wykładu, który prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił na Państwowym Uniwersytecie Kamczackim im. Vitusa Beringa w Pietropawłowsku Kamczackim.

Wrzesień 12, 2006
Magazyn "Wiecznie Młodzi" (nr 4/2006) publikuje tekst krótkiej rozmowy z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Wywiad został przeprowadzony w noc świętojańską na mecie maratonu w Gdyni.
Wywiad

Wrzesień 6-10, 2006
Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wziął udział w XVI Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój. Dr Piątkowski poprowadził panel pt. "Growth in Old and New Europe: What needs to be done?", w którym udział wziął m.in. Dr Stanisław Kluza, Minister Finansów RP, Prof. Jean Pisani-Ferry, Dyrektor Instytutu Bruegel w Brukseli, Prof. Paolo Garonna, Zastępca Sekretarza Wykonawczego United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) w Genewie oraz regionalni przedstawiciele MFW i Banku Światowego. Dr Piątkowski wziął również udział w panelu nt. "Public Support for Commercial Innovation" organizowanym przez Bank Światowy. Więcej informacji o Forum na stronie www.forum-ekonomiczne.pl
Program (po angielsku)

Wrzesień 6-9, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz - adiunkt w TIGERze – uczestniczyła w XVI Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój, zorganizowanym przez Instytut Wschodni w Warszawie. Tegoroczne motto Forum brzmiało: "Europejskie wyzwania: pytanie o nową tożsamość Europy". Dr Runiewicz wzięła udział w sesji pt. "Przyszłe spojrzenie na społeczeństwo informacyjne w nowych krajach członkowskich, stowarzyszonych oraz kandydujących", którą poprowadziło Centrum Badawcze Komisji Europejskiej IPTS w Sewilli.

Z Panem Algirdasem Brazauskasem, Premierem i Prezydentem Litwy w latach
1993-98

Lipiec 2006
Lipcowe wydanie (Nr 4/2006) "Raportu Finansisty" zamieszcza (s. 1 i 5) komentarz prof. Grzegorza W. Kołodko na temat "Czy eksport będzie opłacalny?". "Raport Finansisty" to biuletyn dla dyrektorów finansowych, członków zarządu, głównych księgowych.
Komentarz

Lipiec 2006
"Poland's Competitive Position in the Enlarged EU" to tytuł 95-go zeszytu z serii TIGER Working Paper Series. Jego autorem jest prof. Leon Podkaminer.

Lipiec 29, 2006
Na zakończenie roboczej wizyty w Etiopii prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGERa, oraz Pan Newai Gebre-ab, Dyrektor Ethiopian Development Research Institute (EDRI), Doradca Ekonomiczny Premiera, podpisali porozumienie (Memorandum of Understanding) wytyczające kierunki dalszej współpracy obu instytutów naukowych.

Lipiec 16, 2006
Jubileusz 10-lecia przystąpienia do Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, OECD, to tak szczególna okazja, że prof. Grzegorz W. Kołodko dał się namówić i udzielił obszernego wywiadu tygodnikowi PRZEGLĄD. Wywiad opublikowany w numerze 28/2006 zatytułowany jest "Czy moglibyśmy być bogatsi".
Wywiad

Lipiec 15, 2006
W stolicy Etiopii, Addis Abebie, Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z Ministrem Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Panem Ahmedem Sufianem. Przedmiotem wymiany poglądów była polityki stabilizacji finansowej i jej znaczenie dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz związki polityki finansowej z polityką rozwoju. Minister Sufian interesował się ponadto polskimi doświadczeniami w sferze restrukturyzacji sektora finansowego i prywatyzacji oraz perspektywami pełnej konwergencji walutowej w ramach Unii Europejskiej.

Lipiec 14, 2006
Przebywający w Addis Abebie prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z Ministrem Przemysłu i Handlu Etiopii, Panem Girma Birru. Przedmiotem rozmowy były uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz koordynacji polityki przemysłowej i handlowej krajów rozwijających się w warunkach globalizacji i narastającej międzynarodowej konkurencyjności. Minister Birru interesował się m. in. polskimi doświadczeniami w zakresie prywatyzacji i liberalizacji handlu oraz źródłami szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce w latach, w których Dyrektor TIGERa pełnił funkcje Wicepremiera i Ministra Finansów (1994-97 i 2002-03).

Lipiec 14, 2006
Podczas roboczej wizyty w stolicy Etiopii, Addis Abebie, siedzibie Ekonomicznej Komisji dla Afryki Organizacji Narodów Zjednoczonych, prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z jej Sekretarzem Generalnym, Panem Abdoulie Janneh. Przedmiotem wymiany poglądów były możliwości dalszej regionalnej integracji oraz trwałego przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego w Afryce, a w tym kontekście w szczególności znaczenie instytucjonalnego wzmocnienia gospodarki rynkowej. Rozmówcy byli zgodni co do możliwości i konieczności oparcia ekspansji rozwojowej państw afrykańskich przede wszystkim na własnych zasobach kontynentu, podkreślając wszakże potrzebę zwiększenie pomocy zewnętrznej w powiązaniu z dalszą poprawą jakości polityki gospodarczej i zarządzania.

Lipiec 14, 2006, 15:00 (9:00 czasu etiopskiego)
Prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił w Addis Ababie publiczny wykład dla przedstawicieli kręgów rządowych i środowiska przedsiębiorców i finansistów. Tytuł wykładu, który odbył się w hotelu SHERATON, to "The Polish Miracle. Lessons for Emerging Markets".

Lipiec 13, 2006, 14:00 (8:00 czasu etiopskiego)
Przebywający w Etiopii prof. Grzegorz W. Kołodko gościł w Etiopskim Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego (EDRI) z wykładem adresowanym do środowiska naukowego z uniwersytetów i instytutów badawczych Addis Ababy. Temat wykładu Dyrektora TIGERa to "Globalization and Catching-up in Emerging Markets".

Lipiec 12-31, 2006
Etiopski Instytut Badań Rozwoju Gospodarczego (EDRI) jest niezależną rządową jednostką badawczą w Addis Ababie. EDRI współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi, instytucjami naukowo-dydaktycznymi, a także z sektorem prywatnym. Badania prowadzone w instytucie skupiają się przede wszystkim na:

a. makroekonomii;
b. rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich;
c. uprzemysłowieniu;
d. międzynarodowych stosunkach gospodarczych,
e. zasobach kapitału ludzkiego.

Prof. Grzegorz W. Kołodko podczas swej wizyty w Etiopii odbył cykl konsultacji w EDRI i innych ośrodkach naukowych oraz spotkał się z przedstawicielami rządu, środowiska biznesu i mediów.

Lipiec 11, 2006
Czas szybko biegnie! Właśnie mija dokładnie 10 lat od dnia, kiedy to prof. Grzegorz W. Kołodko - wówczas wicepremier i minister finansów RP - w imieniu polskiego rządu podpisał w Paryżu historyczny akt przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD. Było to potwierdzeniem postępu, jaki kraj nasz osiągnął na polu tworzenia gospodarki rynkowej, a zarazem najważniejszym, poprzedzającym przystąpienie do Unii Europejskiej osiem lat później, osiągnięciem w trakcie transformacji. Warto przypomnieć, że w tamtym okresie gospodarka rozwijała się najszybciej wskutek pomyślnej realizacji "Strategii dla Polski". W 1995 roku Polska odnotowała najwyższe w ciągu ostatnich 30 lat tempo wzrostu gospodarczego, realny PKB na osobę zwiększył się bowiem wówczas aż o 7,0 proc. (w latach 1996 i 1997 odpowiednio 6,2 i 6,9 proc.).

Paryż, 11.VII.1996. Z Donaldem Johnstonem, Sekretarzem Generalnym OECD

Lipiec 11, 2006
Codzienna gazeta TRYBUNA publikuje tekst rozmowy z prof. Grzegorzem W. Kołodko, który dokładnie 10 lat temu wprowadził Polskę do OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wywiad zatytułowany jest "Dziesięć lat po sukcesie. SLD - OECD".
Wywiad

Lipiec 10, 2006, godz. 15:00-17:00
Szkoła Główna Handlowa (SGH) organizuje w dniach 8-23 lipca Szkołę Letnią (Summer University Warsaw 2006 - SUW 2006) pod hasłem "Poland - Competing for the Future". Intencją organizatorów - studentów SGH - jest to, aby "...pokazać studentom zagranicznym Polskę od innej strony, w świetle teraźniejszości, w której Polacy pracują na lepszą przyszłość, a nie koncentrują się wciąż na przeszłości. Polska idzie naprzód i jest wiele obszarów, w których mamy się czym pochwalić. To jak będą widzieć nas młodzi ludzie za granicą, będzie miało wpływ na atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju na świecie." Prof. Grzegorz W. Kołodko - absolwent i długoletni pracownik SGH - został zaproszony do wygłoszenia dla uczestników SUW 2006 specjalnego wykładu na temat "Gospodarka światowa i perspektywy rozwoju Polski" ("The World Economy and Poland's Development Perspectives"). Wykład odbył się w gmachu głównym SGH, al. Niepodległości 162, Aula VII.

Czerwiec 2006
Ukazały się dwa nowe zeszyty w serii Tiger Working Papers: No. 93 - "Currency Asymmetry, Global Imbalance, and Rethinking again of International Currency System" autorstwa Prof. Fan Ganga oraz No. 94 - "Methods of Privatization and Economic Growth in Transition Economies" autorstwa Profesorów Johna Bennetta, Saula Estrina i Giovanniego Urgii.

Czerwiec 26, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz, adiunkt w Centrum Badawczym TIGER, uczestniczyła w warsztatach pt. "Needs for eGovernment Research Management - Regional Aspect", zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Krakowie.
Program szkolenia w jęz. angielskim

Czerwiec 24-25, 2006
Zwycięstwo! Tzn. 135 miejsce... To pozycja, jaką z czasem 4 godzin 5 minut i 8 sekund prof. Grzegorz W. Kołodko zajął na mecie I Nocnego Maratonu Świętojańskiego w Gdyni. Impreza - świetnie zorganizowany bieg, po części nadmorskim bulwarem - odbyła się w ramach obchodów 80-lecia miasta Gdyni. Był to 22-gi maraton (w tym piąty w Polsce), który dyrektor TIGERa ukończył podczas minionych pięciu lat. Gratulacje!

Na mecie maratonu z Dyrektorem Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Panem Jerzym Jałoszewskim

Czerwiec 22, 2006
Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor Naukowy TIGERa, jest recenzentem projektu badawczego sponsorowanego przez Komisję Europejską (KE) nt. "Evaluation Models and Tools for Assessment of Innovation and Sustainable Development at the EU level". Dr Piątkowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym tego projektu organizowanym przez KE w Brukseli.
Program warsztatów
Lista uczestników

Czerwiec 21-24, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz - adiunkt w TIGERze – uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w ramach unijnej sieci partnerów w grancie pt. "Next Steps in Developing Information Society Services in New Member States". Podczas spotkania, którego organizatorem jest Centrum Europejskie ICEGEC w Budapeszcie, zostały omówione prace nad Raportami Narodowymi, w tym także tym przygotowanym przez zespół TIGERa opracowaniem na temat stanu oraz perspektyw rozwoju zjawiska: "eAdministracji/eZdrowia oraz eEdukacji w Polsce".

Czerwiec 15-18, 2006
Dr Jacek Tomkiewicz, adiunkt w TIGERze, przebywał na konsultacjach naukowych w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. Celem wizyty było zebranie danych i informacji w ramach badań nad problematyką polityki fiskalnej w krajach posocjalistycznych.

Czerwiec 14-16, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz - adiunkt w TIGERze - wzięła udział w spotkaniu ekspertów, zorganizowanym przez Innovative Actions Network for the Information Society z Brukseli w Blekinge (Szwecja). Spotkanie odbyło się w ramach  6 Programu Badawczego UE pt. "TRANSFORM - Benchmarking and Fostering Transformative Use of ICT in EU Regions", do uczestnictwa w którym jest zaproszony zespół TIGERa.

Czerwiec 12-13, 2006
Instytut Międzynarodowej Integracji działający w ramach Trinity College w Dublinie (TDC) jest czołową irlandzką placówką naukową zajmującą się finansami międzynarodowymi. Razem z "Journal of Multinational Financial Management" TCD zorganizował konferencję nt. "Measuring and Managing Contagion". Była to pierwsza z serii pięciu konferencji zaplanowanych na najbliższe lata. Konferencja w Dublinie zajęła się takimi tematami, jak poszerzanie Unii Europejskiej, centra usług finansowych, łączenia i fuzje, oferty publiczne, sterowanie korporacyjne, struktura kapitału i polityka dywidend, inżynieria finansowa, zarządzanie ryzykiem i aktywami, rynki kapitałowe, regulacja rynków kapitałowych oraz instytucji finansowych, rachunkowość finansowa, derywatywy, modele wyceny aktywów, zarządzanie finansami międzynarodowymi i in. Podczas konferencji dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko, uczestniczył w specjalnej sesji okrągłego stołu nt. "Political Action in Financial Crises: Dampers or Amplifiers".
Program

Czerwiec 8-9, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w konferencji nt. "Kształtowanie polityki regionalnej UE: wpływy gospodarcze, społeczne i polityczne" organizowanej w Leuven przez międzynarodowe forum polityki oraz badań nad rozwojem regionalnym Stowarzyszenie Studiów Regionalnych. Dr Runiewicz wygłosiła referat zatytułowany "Wpływ UE na rozwój współpracy transgranicznej oraz zdolność konkurencyjną północno-zachodnich regionów WNP".
Szczegóły i program konferencji

Czerwiec 6, 2006, godz. 16:00, sala: B5
Studenckie Koło Naukowe Tygryski wybrało nowego Prezesa Zarządu na rok akademicki 2006-07. Została nim Joanna Grudzińska, studentka II roku nitki angielskiej - Program in Management and Marketing, WSPiZ, oraz aktywny członek SKN Tygryski.

 

Maj 2006
Prof. U. Joy Ogwu, Dyrektor Nigerian Institute of International Affairs (NIIA) i członek Rady Naukowej Centrum Badawczego TIGER została powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, na stanowisko Przewodniczącej Advisory Board on Disarmament Matters Organizacji Narodów Zjednoczonych na rok 2006. Gratulujemy!

Maj 2006
Ukazało się siedem nowych zeszytów w cyklu Tiger Working Papers: nr 86 ("Life Cycle of the Centrally Planned Economy: Why Soviet Growth Rates Peaked in the 1950s" - Vladimir Popov), 87 ("Institutional Economics and Transition Economies: Some Analytical Issues" - Wei Ge), 88 ("The importance of institutions in expansionary fiscal consolidations. A critical assessment of non-Keynesian effects" - István Benczes), 89 ("Globalization, Transformation and Management Education" - Grzegorz W. Kolodko), 90 ("Corruption and Bureaucratic Structure in a Developing Economy" - John Bennett i Saul Estrin), 91 ("Regulatory Barriers and Entry in Developing Economies" - John Bennett i Saul Estrin) i 92 ("Privatization when Workers Control Firms: Mass Privatization versus MEBO" - John Bennett, Saul Estrin i James Maw).

Maj 31, 2006, godz. 16:00, sala B5
Gościem na seminarium TIGERa był Prof. Krzysztof Kalicki, Prezes Grupy Deutsche Bank Polen w Warszawie. Tematem wykładu i dyskusji była "Działalność grupy Deutsche Bank w Polsce".
Streszczenie
CV

Maj 22, 2006, godz. 16:00, sala B5
W ramach seminarium Koła Naukowego Tygryski oraz Centrum Badawczego TIGER, Dr Marcin Piątkowski z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie podzielił się swoim doświadczeniami zawodowymi i odpowiedział na pytanie: "Jak dostać się z liceum w Raciborzu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie?".
CV

Maj 13-19, 2006
Pod optymistycznym tytułem "Cheer up" tygodnik "The Economist" publikuje specjalny, składający się z sześciu artykułów raport na temat Polski. Edward Lucas - autor raportu, który niedawno (13 marca) odwiedził nas na seminarium TIGERa  - dziękuje m. in. dr Marcinowi Piątkowskiemu za pomoc okazaną podczas przygotowywania raportu. Omawiając osiągnięcia polskiej gospodarki oraz stojące przed nią wyzwania (i przy okazji akcentując czołową pozycję naszej uczelni, WSPiZ), cytuje prof. Grzegorza W. Kołodko: "'The Polish emerging market works much better than the Polish emerging democracy', says Grzegorz Kolodko, a former finance minister now based at one of Warsaw's top business schools." ("Cheer up", p. 4).

Maj 17, 2006, godz. 16:00, sala B5
Seminarium TIGERa pt. "Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie doświadczeń firmy konsultingowej GI NYWIG S.A" wygłosiła Dr Hanna Sokół, Wiceprezes Zarządu firmy NYWIG.
Streszczenie
CV

Maj 11, 2006, godz. 9:00-12:00
WSPiZ gościła grupę 15 studentów Executive MBA program oraz towarzyszących im profesorów i opiekuna. Program europejskiej podróży grupy z Arkansas, USA, koordynowany był przez International Executive Education Center Grenoble Ecole de Management. Podczas pobytu na naszej uczelni goście m. in. wysłuchali wykładu pt. "Business Environment in Poland", który wygłosił dla nich Dyrektor TIGERa - prof. Grzegorz W. Kołodko.

Maj 5, 2006
Podczas roboczej wizyty w stolicy Armenii, Erewaniu, prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z Prezesem Centralnego Banku Republiki Armenii - Dr. Tigranem Sargasianem. Przedmiotem dyskusji były uwarunkowania i ograniczenia skuteczności polityki monetarnej oraz jej wpływ na stabilizację finansową i wzrost gospodarczy. Armenia w swej polityce pieniężnej orientuje się, podobnie jak Polska, na realizację tzw. celu inflacyjnego, obecnie określonego jako wzrost ogólnego poziomu cen konsumpcyjnych o nie więcej niż 3 procent rocznie. Udaje się to osiągać, gdyż stopa inflacji jest mniejsza niż 1 proc., nie szkodząc przy tym - odwrotnie niż ma to miejsce w Polsce - dynamice gospodarczej. Armenia podczas ostatnich sześciu lat szczyci się dwucyfrową, jedną z najwyższych w krajach posocjalistycznej transformacji stopą wzrostu PKB. Według prognoz Banku Centralnego Armenii w bieżącym roku wyniesie ona około 10 procent.

Maj 5, 2006, godz. 13:30
Prof. Grzegorz W. Kołodko w Armenii. Na zaproszenie Dyrektor Kaukaskiego Centrum Badań (Caucasus Research Resource Centers, CRRC), Dr Heghine Manasyan, Dyrektor TIGERa spotkał się z pracownikami i studentami oraz wygłosił wykład zatytułowany "Globalization and Transition to Market and Democracy. The Lessons from Polish Experience". Wykład zorganizowany został wspólnie z Wydziałem Ekonomii Państwowego Uniwersytetu w Erewaniu.
Plakat

W pobliżu Erewania leży Echmiadzin, zwany
Watykanem Armeńskiego Kościoła Apostolskiego

Kwiecień 2006
"Toàn cầu hóa và tương lai của các nước đang chuyển đổi" to po wietnamsku "Globalizacja i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych". Taki tytuł nosi książka (s. 242) prof. Grzegorza W. Kołodko opublikowana w Hanoi przez wydawnictwo Nhà xuất bản chính trị quốc gia (Państwowe Wydawnictwo Polityczne). Jest to kolejny, dziesiąty już język, w którym ukazuje się ta książka. Po polsku wyszła ona nakładem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w 2001 roku.
Wprowadzenie prof. Nghia (po wietnamsku)

Kwiecień 28-29, 2006
Dr Jacek Tomkiewicz - adiunkt w TIGERze - wziął udział w seminarium organizowanym przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Seminarium zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu badawczego pt. "Inequality: mechanisms, effects, policies", który jest realizowany przez TIGERa wraz z zespołem czołowych europejskich ośrodków naukowych.

Kwiecień 24-25, 2006
Dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w konferencji pt. "W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie", która to była trzecią konferencją w wieloletnim cyklu o tematyce "Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej", organizowanej przez Instytut Ekonomii Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dr Runiewicz wygłosiła referat zatytułowany "Rola technologii informacyjnych w podnoszeniu konkurencyjności Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej".
Szczegóły i program konferencji

Kwiecień 21, 2006, godz. 14:00
Na zaproszenie prof. Władimira Mau, Rektora Akademii Gospodarki Narodowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił dla jej słuchaczy i pracowników wykład zatytułowany "Globalization". Była to już kolejna wizyta Dyrektora TIGERa w moskiewskiej Akademii. Poprzednio gościł on tam z wykładem w roku 2001. W ostatnich latach ukazało się kilkanaście rosyjskojęzycznych publikacji prof. Kołodko, w tym cztery książki: "Polsza 2000. Nowaja ekonomiczeskaja strategija", Poltext, Warszawa 1996; "Polskaja altiernatiwa. Staryje mity, riealnyje fakty i nowaja strategija w processie uspiesznoj transformacji polskoj ekonomiki", Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 1997 (współautor D. Mario Nuti); "Ot szoka k terapii. Politiczeskaja ekonomija postsocjalisteczeskich prieobrazowanij", ZAO 'Żurnał Expert', Moskwa 2000; "Globalizacja i perspektiwy razvitia post-socjalisticzeskich stran", Jewropejskij Gumanitarnij Uniwersitet, Mińsk 2002.

Kwiecień 17-21, 2006, godz. 9:00-11:50
Podobnie jak w ubiegłym roku, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił dla studentów Moskiewskiej Szkoły Ekonomii przy Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa 20-godzinny cykl wykładów, tym razem na tematy związane z instytucjonalnymi aspektami rozwoju. W ostatnich latach opublikowano po rosyjsku cztery książki Dyrektora TIGERa: "Polsza 2000. Nowaja ekonomiczeskaja strategija", Poltext, Warszawa 1996, s. 160, "Polskaja altiernatiwa. Staryje mity, riealnyje fakty i nowaja strategija w processie uspiesznoj transformacji polskoj ekonomiki" (współautor D. Mario Nuti), Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 1997, s. 86, "Ot szoka k terapii. Politiczeskaja ekonomija postsocjalisteczeskich prieobrazowanij", ZAO Żurnał Expert, Moskwa 2000, s. 392 i "Globalizacja i perspektiwy razvitia post-socjalisticzeskich stran", Jewropejskij Gumanitarnij Uniwersitet, Mińsk 2002, s. 200 oraz kilka artykułów w naukowych periodykach rosyjskich, m. in. w "Woprosy Ekonomiki" i "Mir Pieremien". Rosyjskojęzyczne publikacje prof. Kołodko dostępne są także w naszym wortalu pod
http://www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly.htm#po_rosyjsku.

Kwiecień 19, 2006
Przebywając w Moskwie prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się z prof. Aleksandrem Nekipielowem, Wiceprezesem Rosyjskiej Akademii Nauk, z którym omówił dalsze formy współpracy. Przedmiotem dyskusji były także aktualne problemy i perspektywy rozwoju gospodarki Rosji oraz kierunki prac badawczych i edukacji ekonomicznej w obu krajach. Akademik Nekipielow jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badawczego TIGER.

Kwiecień 11, 2006, godz. 13:15
"Jak budowaliśmy drugą Japonię, czyli gdzie się podziała moja Toyota?" to tytuł wystąpienia prof. Grzegorza W. Kołodko na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przedmiotem wykładu była ocena ekonomicznych uwarunkowań, osiągnięć i niepowodzeń kilkunastu lat transformacji, jak również analiza szans i zagrożeń rozwoju Polski w przyszłości. Czy udaje się w warunkach globalizacji i przemian ustrojowych osiągać to, co jest możliwe? Jakie błędy już zostały popełnione, a jakich omyłek w strategii rozwoju możemy jeszcze uniknąć? Wykład odbył się w auli na kampusie na ul. Gronostajowej 7.

Kwiecień 11, 2006, godz. 10:00
Na zaproszenie prof. Ryszarda Borowieckiego, Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof. Grzegorz W. Kołodko ponownie gościł na tej znakomitej uczelni. Tym razem z wykładem zatytułowanym "Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?"
Plakat

Z prof. Ryszardem Borowieckim - JM Rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Kwiecień 10, 2006, godz. 12:15, Aula I
Koło Naukowe "Tygryski" zorganizowało spotkanie z Prezesem Polskiej Rady Biznesu, dr Janem Kulczykiem.

Dr Jan Kulczyk z członkami Zarządu Koła Naukowego TYGRYSKI

Kwiecień 6-8, 2006
Dr Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, wystąpił z wykładem nt. wpływu technologii informatycznych na wzrost gospodarczy i zmiany wydajności pracy w UE w ramach konferencji nt. "Growth and Jobs: Challenges to the Lisbon Strategy and European Competitivenes" organizowanej w Budapeszcie przez International Center for Economic Growth. Dr Piątkowski wziął również udział w obradach Komitetu Sterującego przy Komisji Europejskiej nt. kierunku przyszłych projektów badawczych dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE.
Szczegóły
Program konferencji

Kwiecień 6-7, 2006, godz. 9:00-13:00
W ramach programu magisterskiego International Master in Management, dla goszczących w WSPiZ studentów International School, prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił wykład zatytułowany "Globalization and the Great Post-Communist Change". Wykłady i seminaria odbywały się w ramach 10-dniowego cyklu zajęć dla grupy około 70 studentów z Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Kwiecień 5, 2006, godz. 16:30, Aula I
W roku 1989 ten właśnie dzień - 5 kwiecień - został zapisany w historii. Nie tylko Polski. Wtedy to - dokładnie 17 lat temu - podpisane zostały porozumienia wypracowane podczas dwumiesięcznych obrad polskiego Okrągłego Stołu. Wkrótce potem cały nasz region świata wszedł w fazę posocjalistycznej transformacji. Jak doszło do negocjacji Okrągłego Stołu? Co doprowadziło do upadku - a może do obalenia? - poprzedniego systemu socjalistycznej gospodarki centralnego planowania? Jakie oczekiwania formułowano w Polsce i w innych krajach w roku 1989, a co udało się osiągnąć podczas minionych 17 lat? Na czym polegały zasadnicze błędy polityki gospodarczej po 1989 roku i dlaczego zostały one popełnione? Czy można było ich uniknąć? Kto i ile przez to stracił, a kto zyskał? Dlaczego można mówić o wyraźnie odmiennych - na przemian lepszych i gorszych - czteroletnich okresach: 1990-93, 1994-97, 1998-2001 i 2002-05? Jakie wynikają z tych doświadczeń wnioski dla przyszłości? Czego można się spodziewać, w czego należy się obawiać w perspektywie kolejnych 17 lat, do roku 2023? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi szukaliśmy na specjalnym publicznym seminarium, podczas którego prof. Grzegorz W. Kołodko - uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a później dwukrotnie Wicepremier i Minister Finansów RP - wygłosił wykład zatytułowany "Nieokrągła rocznica Okrągłego Stołu". Jako dyskutanci wystąpili Profesorowie Jan Marcin Kula i Włodzimierz Pańków.

Komentarze prof. Kołodko z lat 1988-89:
Fragment książki pt. "Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?"
Fragment książki pt. "Inflacja, Reforma, Stabilizacja"

Bez komentarza

Kwiecień 3, 2006
Przebywając w Nagoya prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedził zakłady Tsutsumi - fabrykę samochodów TOYOTA w Toyota City. Podczas spotkania z przedstawicielem kierownictwa firmy dyrektor TIGERa rozmawiał m. in. o sposobach zarządzania globalnym przedsiębiorstwem w warunkach ostrej konkurencji, a także o inwestycjach TOYOTY poczynionych w ostatnich latach w Polsce. W ubiegłym roku TOYOTA - druga największa firma samochodowa świata - sprzedała ponad 7 milionów 267 tysięcy samochodów, z czego 5 milionów 554 tysięcy poza Japonią.

Kwiecień 1, 2006, godz. 11:00

Podczas ostatnich dwudziestu lat Nagoya University of Commerce and Business Administration  (NUCB) gości wybitnych światowych polityków i uczonych jako wykładowców na uroczystej ceremonii immatrykulacji. W tym roku prof. Grzegorz W. Kołodko został przez Rektora NUBC, prof. Hiroshi Kurimoto, zaproszony do Japonii do Nagoji, aby wystąpić przed audytorium ponad tysiąca studentów, którym towarzyszą rodzice, oraz gronem ponad dwustu profesorów i pracowników uniwersytetu. Prof. Kołodko mówił o kulturowych aspektach zarządzania i polityki gospodarczej w erze globalnej konkurencji.
Streszczenie wykładu (po japońsku)

Marzec, 2006
Journal of Economic Literature (Volume 44, No. 1), czołowe pismo ekonomiczne świata, zamieszcza informację o książce pod redakcją prof. G. W. Kołodko. Książka pt. "The Polish Miracle: Lessons for the Emerging Markets" jest wynikiem projektu badawczego, który koordynował TIGER.

Marzec 2006
Najnowszy numer (No. 4/2005) rosyjskiego kwartalnika "Mir Pieremien" ("Świat Przemian"), wydawanego przez Akademię Nauk Rosji, publikuje artykuł prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowany "Wielikaja polskaja transformacija: uroki dla razwiwajuszczichsja rynkow" ("Wielka polska transformacja: lekcje dla krajów rozwijających się").
Artykuł (po rosyjsku)

Marzec 2006
Ukazuje się kolejna publikacja w serii TIGER Working Papers. Tym razem jest to nader interesujące opracowanie członka Rady Naukowej TIGERaprof. D. Mario Nuti z London Business School oraz Universita di Roma 'La Sapienza'. Tytuł opracowania to "Alternative Fiscal Rules for the New Member States".
Streszczenie (po angielsku)

Marzec 31, 2006
Przebywający w Japonii prof. Grzegorz W. Kołodko spotkał się w Kyoto z prof. Masahiro Taguchi z Uniwersytetu Okayama, członkiem Rady Naukowej Centrum Badawczego TIGER, z którym omówił kierunki prac badawczych i formy dalszej współpracy z japońskim środowiskiem ekonomistów zajmujących się problematyką globalizacji i transformacji. Na zdjęciu obaj profesorowie w światyni Złotej Pagody (Kinkaku-ji), zaliczanej do  światowej spuścizny kulturalnej UNESCO.

Marzec 30, 2006, godz. 14:00 - 17:00
Grupa badawcza "Comparative Economic Studies", działająca przy Instytucie Badań Ekonomicznych Uniwersytetu Kyoto zorganizowała gościnny wykład prof. Grzegorza W. Kołodko. Podczas spotkania, którego gospodarzem był prof. Satoshi Mizobata, Dyrektor TIGERa wygłosił wykład na temat "The Polish Transition Process. The Regional and Global Context".

Z prof. Satoshi Mizobata

Marzec 29, 2006, godz. 15:00 - 17:00
Na Wydziale Ekonomii Kobe University prof. Grzegorz W. Kołodko wygłosił pierwszy z serii kilku wykładów prezentowanych podczas krótkiej roboczej wizyty w Japonii. Tytuł wykładu i towarzyszącego mu seminarium to "The Polish Transition to Market and Democracy. Can the Success Hold On?".

W ubiegłym roku w Japonii ukazała się nakładem SanKeiSha (Nagoya 2005) książka Dyrektora TIGERa pt. "Shock kara Ryouhou he - Touou ni okeru Post-Shakaishugi no Taisei Ikou kara EU Kamei he" ("Od szoku do terapii. Posocjalistyczna transformacja prowadząca do integracji z UE"). Ponadto periodyk Okayama Economic Review (Vol. 37, No. 1, June 2005, s. 151-172) opublikował artykuł zatytułowany "Seido, Seisaku to Keizai-seicho" ("Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy"). Inne artykuły prof. Kołodko opublikowane w języku japońskim dostępne są w naszej witrynie internetowej pod http://www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly.htm#po_japonsku.

Marzec 27, 2006, godz. 17:30 (GMT + 9h)
"Hafa adai!" oznacza w języku chamorro "Witaj!" Chamorro to - obok angielskiego - drugi oficjalny język na wyspie Guam na Pacyfiku, gdzie gościł Dyrektor TIGERa, prof. Grzegorz W. Kołodko. Tym razem nie wykładał on jeszcze w chamorro, ale wciąż po angielsku, a tytuł seminarium, które prowadził na University of Guam, to "From Shock to Therapy. The Implications of Postsocialist Transformation in Eastern Europe and the former Soviet Union". Podczas wykładu omówione zostały m. in. strategie obrane przez Polskę i Rosję oraz inne kraje regionu w trakcie przechodzenia od gospodarki opartej o pryncypia socjalistyczne do systemu wolnego rynku oraz przesłanki i implikacje obecnego zróżnicowania sytuacji ekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Marzec 26, 2006
38 miejsce to najwyższa pozycja, jaką uzyskał w swojej dotychczasowej karierze maratończyka prof. Grzegorz W. Kołodko. Na takim właśnie miejscu ukończył on swój 21 już maraton w ciągu niespełna pięciu lat, tym razem na wyspie Guam na Pacyfiku. Start w ciemnościach o 4 rano, +9 godzin różnicy czasu, 30 stopni Celsjusza cieplej niż w Warszawie, tropik i duża wilgoć, a na dodatek pomimo suchej pory ulewny deszcz - to tylko niektóre z dodatkowych atrakcji Guam Marathon...

Marzec 22, 2006, godz. 16:00, sala B5
Seminarium Centrum Badawczego TIGER, w ramach którego wystąpił prof. Eugeniusz Kąciak z Wydziału Biznesu Brock University w Kanadzie z wykładem pt. "Analiza porównawcza systemów edukacyjnych w Polsce i Kanadzie (ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego)".
CV
Streszczenie

Marzec 20, 2006, godz. 17:00
Prof. Grzegorz W. Kołodko gościł w Poznaniu, gdzie na forum Stowarzyszenia Wielkopolskich Pozytywistów wygłosił wykład zatytułowany "Nieokrągła rocznica Okrągłego Stołu". 17 lat temu prof. Kołodko, wówczas Dyrektor Instytutu Finansów, aktywnie uczestnicząc w debacie ekonomicznej brał udział w historycznych debatach Okrągłego Stołu, których sukces przyczynił się do politycznego przełomu i zapoczątkowania posocjalistycznej transformacji  ustrojowej w naszej części świata. Spotkanie odbyło się w Pałacu Działyńskich, Stary Rynek 78.

Marzec 13, 2006, godz. 16:30, sala B6
Seminarium TIGERa, które poprowadził Edward Lucas - korespondent na Europę Środkowo-Wschodnią prestiżowego tygodnika "The Economist". Temat wystąpienia i dyskusji to: "Role of the World Media in Business".

Marzec 6, 2006
"'Relocation' of production and services and its impact on employment in the European context" - to tytuł spotkania ekspertów zorganizowanego pod auspicjami National Institute for Working Life (SALTSA) oraz European Trade Unions Institute (ETUI) w Brukseli. W trakcie seminarium, w którym uczestniczył prof. Grzegorz W. Kołodko, przedyskutowano implikacje dla zatrudnienia i bezrobocia realokacji produkcji i usług z Europy Zachodniej do Środkowo-Wschodniej.
Program

Marzec 2, 2006
Na zaproszenie Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce - Pana Victora Asche, stypendystka programu American Institute on Political and Economic Systems (AIPES) - Małgorzata Runiewicz wzięła udział w uroczystym spotkaniu z okazji American Fund of Studies, zorganizowanej w rezydencji Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Luty-Marzec 2006
Ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika "Bieganie", a w nim wywiad z Dyrektorem TIGERa zatytułowany "Biegam, więc jestem". Prof. G. W. Kołodko biega codziennie, a podczas ostatnich niespełna pięciu lat pokonał aż 20 maratonów. Przy okazji zapraszamy wszystkich - zwłaszcza studentów - do biegania!
Tekst wywiadu

Luty 2006
Wydawnictwo ASHGATE publikuje najnowszą książkę pod redakcją naukową Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko. Książka (str. xxvi+295) zatytułowana jest "The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets". W pracy omawiane są mechanizmy, uwarunkowania i konsekwencje transformacji do gospodarki rynkowej, demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, gdzie szesnaście lat temu zapoczątkowane zostały zmiany ustrojowe, które objęły później inne kraje posocjalistyczne. Praca jest dziełem grupy autorów, którzy nie tylko parają się teoretycznymi studiami, ale mają także bogate praktyczne doświadczenie. Stąd też wynikają ciekawe wnioski dla tzw. gospodarek wschodzących (emerging markets) w innych częściach świata.
Spis treści (po angielsku)
Rozdział wprowadzający (Grzegorz W. Kołodko)

Wydanie książki dzięki wsparciu:

Luty 2006
"The Role of Commonwealth of Independent States (CIS) in the Economic Integration and Political Stability of the Region" to tytuł 83 zeszytu TIGER Working Paper. Jego autorkami są Dr Malgorzata Runiewicz i Hanna Antonova.

Luty 2006
Helsiński Światowy Instytut Badań Rozwoju Gospodarczego (WIDER), działający w ramach Uniwersytetu ONZ (UNU) opublikował opracowanie prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowane "Institutions, Policies and Economic Development"  jako "Research Paper" No. 2006/21, February 2006. Dyrektor TIGERa wielokrotnie już gościł  w WIDERze, co zaowocowało licznymi publikacjami, z których część dostępna jest także w naszym wortalu.
Streszczenie (po angielsku)

Luty 24-26, 2006
Koło Naukowe "Tygryski" zorganizowało semestralną konferencję pt. "PR nie tylko dla profesjonalistów". Konferencja - z udziałem prof. Grzegorza W. Kołodko, który wygłosił dla uczestników wykład na temat swoich doświadczeń w zakresie PR - odbyła się w ośrodku szkoleniowym Ministerstwa Finansów w Otwocku.
Program
Opis pobytu

Luty 21, 2006
W Instytucie Polskim w Wilnie odbyła się prezentacja książki dr Małgorzaty Runiewicz pt. "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność eksportu państw nadbałtyckich na Jednolitym Rynku Europejskim".

Luty 21, 2006, godz.16:00, sala B5
Prof. Andrzej Sopoćko z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - do niedawna Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w latach 1994-97 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - gościł na seminarium TIGERa. Tematem wykładu i dyskusji było "Zasilanie finansowe przez giełdę".
CV
Streszczenie

Styczeń 2006
Ukazał się pierwszy w tym roku TIGER Working Paper TWP No.81 zawiera opracowanie Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko, zatytułowane "Globalization and Its Impact on Economic Development".

Styczeń 2006
Kolejny zeszyt naszej serii studiów nad globalizacją, transformacją i rozwojem TIGER Working Paper zawiera opracowanie wybitnego rosyjskiego ekonomisty prof. Władimira Popowa z moskiewskiej New Economic School, wykładowcy Carleton University w Ottawie. Tytuł opracowania publikowanego w TWP No. 82 to "Shock Therapy versus Gradualism Reconsidered: Lessons from Transition Economies after 15 Years of Reforms".

Styczeń 30, 2006, godz. 17:00, sala: B17
Kolejny - osiemnasty już - wykład z serii WSPiZ & TIGER Distinguished Lectures. Tym razem na naszej uczelni gościła wybitna amerykańska ekonomistka, Pierwszy Wicedyrektor Zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prof. Anne O. Krueger. Tematem wystąpienia i dyskusji, były aktualne tendencje i wyzwania rozwojowe gospodarki światowej oraz działania MFW. Tytuł wykładu to "A 'continuous adventure': the pursuit of stability and growth in modern economies".
CV
Wykład

Styczeń 23, 2006, godz. 14:00
Na zaproszenie prof. Edwarda Ponarina, Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Socjologii Uniwerystetu Europejskiego w St. Petersburgu, prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedził uczelnię i wygłosił wykład oraz poprowadził seminarium na temat "The Polish Transition. How Much of Success?". Wykład odbył się na Wydziale Ekonomii, ul. Gagarinskaia 3.

Źródło: http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/imilifst.html

Styczeń 23, 2006, godz. 10:00
Profesor Władimir W. Okrepiłow, członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, Wiceprzewodniczący Naukowego Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu, gościł Dyrektora TIGERa, prof. Grzegorza W. Kołodko z wykładem i seminarium na temat "Globalization and Catching-up In Post-Communist Countries". Prof. Kołodko opublikował ostatnio dwie książki w języku rosyjskim, a w naszej witrynie internetowej dostępne są także jego liczne artykuły po rosyjsku.

Styczeń 21-25, 2006
W ramach projektu badawczego Unii Europejskiej pt. "Next steps in developing Information Society Services in the New Member States. The cases of eGovernment, eHealth oraz eLearning", w którym bierze udział TIGER, dr Małgorzata Runiewicz uczestniczyła w spotkaniu grupy badawczej w Directorate-General Joint Research Centre (IPTS) Komisji Europejskiej w Sewilli.

Styczeń 19-21, 2006
VII Doroczna Konferencja nt. Rozwoju Globalnego zatytułowana "Instytucje i rozwój: węzeł globalnych zmian" odbywa się w St. Petersburgu, w Rosji. Podczas spotkania, którego organizatorem jest Global Development Network (GDN), przedyskutowano kluczową rolę, jaką instytucje odgrywają w procesie rozwoju. Najważniejsze sesje poświęcone były problematyce: "Instytucje i globalny rozwój", "Reformy instytucjonalne w gospodarkach transformowanych i krajach rozwijających się" oraz "Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój: rola instytucji". Jak zawsze udział w konferencji wzięło grono wybitnych badaczy, w tym także laureaci nagrody Nobla jako główni mówcy. W trakcie konferencji poznano zwycięzcow Global Development Awards Competition. Professor Grzegorz W. Kolodko poprowadził specjalną panelową dsykusję na temat "Instytucje, globalizacja i zatrudnienie", którą zorganizował Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO).
Program konferencji
Panel ILO

Styczeń 19, 2006
"The European Dream. Unification of Nations, Fusion of Business" - to tytuł Kongresu STAR 2006 odbywającego się w Rotterdamie w Holandii. STAR to Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Erazmusa, które liczy ponad 6,5 tysiąca członków, z czego około tysiąc to studenci zagraniczni. Celem działania STAR jest stworzenie studentom możliwości wszechstronnego rozwoju podczas studiów, poszerzenie ich umiejętnosci poprzez różnorodne formy aktywności akademickiej oraz ułatwianie kontaktów z czołowymi współczesnymi osobistościami. W poprzednich latach mówcami na kongresach byli Vincente Fox (Prezydent Meksyku), Boutros Boutros-Ghali (były Sekretarz Generalny ONZ), A. Burgmans (Prezes Unilever) i M. Monti (były Komisarz Unii Europejskiej). Tym razem prof. G. W. Kołodko został zaproszony do wygłoszenia specjalnego wykładu podczas kongresu. Tytuł wykładu to "Whither Europe? The European Dreams and Nightmares".
Informacja o Kongresie
Program

 

Źródło: http://www.eur.nl/english/

Styczeń 17, 2006, godz. 12:00
Studenckie Koło Naukowe "TYGRYSKI" zorganizowało spotkanie z J. E. Ambasadorem Brazylii, Panem Marcelo Jardim.
CV (po angielsku)
Ambasada Brazylii

Źródło: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/br.html

Styczeń 11, 2006, godz. 16:00, sala B5
Seminarium Centrum Badawczego TIGER, w ramach którego dr Małgorzata Runiewicz - adiunkt w Centrum Badawczym TIGER - wystąpiła z wykładem pt. "Rola ochrony własności intelektualnej w pobudzaniu innowacyjności - doświadczenia wybranych krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych. Implikacje dla Polski".
CV
Streszczenie